Služby - 1. čtvrtletí 2017

Růst ve všech odvětvích služeb

11.05.2017
Kód: 180030-17
 

V 1. čtvrtletí sezónně očištěné tržby ve službách reálně mezičtvrtletně vzrostly o 2,1 %. Tržby očištěné o vliv počtu pracovních dní se meziročně zvýšily o 4,6 %, bez očištění o 5,9 %.

Mezičtvrtletně se tržby ve službách1) v 1. čtvrtletí po očištění o sezónní vlivy zvýšily reálně o 2,1 %. Nejvyšší mezičtvrtletní růst zaznamenala sekce ubytování, stravování a pohostinství, a to o 3,4 %.

Meziročně se tržby po očištění o vliv počtu pracovních dní zvýšily o 4,6 %, v 1. čtvrtletí 2017 bylo o 3 pracovní dny více než ve stejném období předchozího roku. Růst vykázala všechna odvětví služeb.

Meziročně se tržby bez očištění zvýšily o 5,9 %. V jednotlivých odvětvích byl vývoj následující:

-        dopravě a skladování se tržby zvýšily o 5,9 %. Na růstu se nejvíce podílely objemově nejvýznamnější pozemní a potrubní doprava (růst o 4,9 %) a skladování a vedlejší činnosti v dopravě (růst o 7,5 %). Zvýšení tržeb bylo vykázáno také v letecké dopravě (o 11,9 %), v poštovních a kurýrních činnostech (o 1,8 %) a ve vodní dopravě (o 1,5 %);

-        ubytování, stravování a pohostinství se tržby zvýšily o 11,4 %. Tržby vzrostly jak ve stravování a pohostinství (o 12,7 %), tak i v ubytování (o 8,1 %);

-        v informačních a komunikačních činnostech se tržby zvýšily o 5,0 %. Již třinácté čtvrtletí v řadě vykázaly růst tržeb informační činnosti (nyní o 9,8 %), které zahrnují např. zpracování dat, webové portály a hosting. Zvýšení tržeb zaznamenaly také činnosti v oblasti informačních technologií (o 7,7 %), kam patří např. programování, správa počítačového vybavení či poradenství v oblasti IT, tvorba programů a vysílání (o 4,7 %), vydavatelské činnosti (o 4,6 %) a telekomunikační činnosti (o 1,9 %). Naopak pokles tržeb vykázal tzv. filmový a hudební průmysl, a to o 2,9 %;

-        v činnostech v oblasti nemovitostí tržby vzrostly o 3,1 %. V této sekci rostl jak pronájem nemovitostí (o 3,9 %), tak i objemově méně významné realitní kanceláře a správa nemovitostí (o 1,2 %);

-        v profesních, vědeckých a technických činnostech2) se tržby zvýšily o 3,9 %. Na růstu se podílela všechna dílčí odvětví, přičemž největší vliv měly právní a účetnické činnosti (růst o 5,7 %) a reklamní agentury a průzkum trhu (růst o 3,9 %). Po pěti čtvrtletích poklesu tržby vzrostly i u objemově nejvýznamnějšího odvětví architektonických a inženýrských činností (o 3,2 %). Navýšení tržeb zaznamenaly i ostatní profesní, vědecké a technické činnosti (o 6,7 %) a odvětví vedení podniků a poradenství v oblasti řízení (o 1,2 %);

-        v administrativních a podpůrných činnostech3) se tržby zvýšily o 8,9 %. Nejvyšší nárůst v této sekci (o 16,1 %) zaznamenaly pracovní agentury. Dařilo se ale i cestovním agenturám (o 10,3 %), které navázaly na meziroční růst z předchozího čtvrtletí. Vyšších tržeb dosáhly také administrativní a kancelářské činnosti (o 9,0 %), činnosti v oblasti pronájmu a operativního leasingu (o 8,0 %), bezpečnostní a pátrací agentury (o 2,5 %) a činnosti související se stavbami a úpravou krajiny (o 1,4 %). 

___________________
1) Pro účely Rychlých informací se do služeb zahrnují následující sekce: Klasifikace ekonomických činností – Doprava a skladování (H), Ubytování, stravování a pohostinství (I), Informační a komunikační činnosti (J), Činnosti v oblasti nemovitostí (L), Profesní, vědecké, a technické činnosti – bez činností Výzkum a vývoj a Veterinární činnosti (M bez 72 a 75), Administrativní a podpůrné činnosti bez Činností souvisejících s úpravou krajiny (N bez 81.3).

2) Pro účely Rychlých informací se do sekce M – Profesní, vědecké, a technické činnosti nezahrnují CZ‑NACE 72 – Výzkum a vývoj a CZ-NACE 75 – Veterinární činnosti.

3) Pro účely Rychlých informací se do sekce N – Administrativní a podpůrné činnosti nezahrnují CZ‑NACE 81.3 – Činnosti související s úpravou krajiny.

Poznámky:
Všechny údaje v textu Rychlých informací jsou uvedeny ve stálých cenách.
Data za 1. čtvrtletí 2017 jsou předběžná; definitivní údaje za jednotlivá čtvrtletí roku 2017 budou známy v červnu 2018
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ:
Ing. Marie Boušková, tel. 274052935,
e-mail:  marie.bouskova@czso.cz

Kontaktní osoba: Ing. Jana Gotvaldová, tel. 274052691,
e-mail:  jana.gotvaldova@czso.cz

Metoda získání dat: přímé zjišťování ČSÚ SP1-12
Termín ukončení sběru dat: 27. 4. 2017
Termín ukončení zpracování: 3. 5. 2017
Navazující výstupy: Bazické indexy od r. 2000 a meziroční indexy od r. 2001 jsou k dispozici v časových řadách (s výjimkou sekce J, která je k dispozici od roku 2005, resp. roku 2006).
(https://www.czso.cz/csu/czso/sluzby_casove_rady_mesicni_indexy_trzeb)
Termín zveřejnění další RI: 8. 8. 2017

  • cslu051117.docx
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Tržby ve službách (meziroční indexy)
  • Tab. 2 Tržby ve službách (meziroční změny, rozklad přírůstku - meziročního)
  • Tab. 3 Tržby ve službách (meziroční indexy, očištěno o kalendářní vlivy)
  • Graf 1 Tržby ve službách - bazické indexy, stálé ceny
  • Graf 2 Tržby ve službách - mezinárodní porovnání, sezónně očištěno, běžné ceny
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 11.05.2017
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz