Služby - 2. čtvrtletí 2012

Tržby klesly nejvíce za poradenství

07.08.2012
Kód: r-9001-12
 
Ve 2. čtvrtletí poklesly sezónně očištěné tržby ve službách reálně mezičtvrtletně o 0,3 %. Meziročně po očištění o vliv pracovních dní se snížily o 1,1 %, bez očištění o 1,8 %. Meziroční zvýšení tržeb zaznamenaly pouze administrativní a podpůrné činnosti a doprava a skladování.

Ve 2. čtvrtletí poklesly sezónně očištěné tržby ve službách 1 ) reálně mezičtvrtletně o 0,3 %. Meziročně po očištění o vliv pracovních dní se snížily o 1,1 % (ve 2. čtvrtletí bylo o dva pracovní dny méně než loni). Neočištěné tržby klesly o 1,8 %, zvýšení tržeb zaznamenaly pouze administrativní a podpůrné činnosti a doprava a skladování.

Meziroční vývoj sezónně neočištěných tržeb v jednotlivých odvětvích služeb:

  - tržby v dopravě a skladování se zvýšily o 0,4 % vlivem růstu tržeb skladování a vedlejších činností v dopravě (o 4,7 %) a vodní dopravy (o 8,6 %). Ostatní dopravní odvětví zaznamenala pokles tržeb - pozemní a potrubní doprava o 0,7 %, poštovní a kurýrní činnosti o 8,5 % a letecká doprava o 9,6 %;

  - v ubytování, stravování a pohostinství se tržby snížily o 1,7 % vlivem poklesu tržeb ve stravování a pohostinství o 4,7 %. Naopak ubytovací služby vykázaly růst o 3,0 %;

  - v informačních a komunikačních činnostech pokračoval pokles tržeb (nyní o 1,7 %) započatý ve 2. čtvrtletí 2011. Nejvíce se snížily tržby tzv. filmovému a hudebnímu průmyslu, a to o 9,6 %. Telekomunikační a vydavatelské činnosti vykázaly téměř stejný pokles tržeb (o 3,2 %, resp. o 3,1 %), informačním činnostem se snížily tržby o 2,0 %. Celkový pokles odvětví byl zmírněn vývojem tržeb za tvorbu programů a vysílání (růst o 10,8 %) a za činnosti v oblasti informačních technologií (růst o 0,5 %), kam patří např. programování, správa počítačového vybavení a poradenství v oblasti informačních technologií;

  - tržby v činnostech v oblasti nemovitostí se snížily o 5,0 %. Klesly tržby jak za pronájem nemovitostí (o 2,9 %), tak realitním kancelářím a podnikům zabývajícím se správou nemovitostí (o 9,4 %);

  - profesní, vědecké a technické činnosti 2) zaznamenaly pokles o 7,2 %. Tržby klesly ve všech odvětvích, nejvíce ve vedení podniků a poradenství v oblasti řízení (o 12,4 %) a v ostatních profesních, vědeckých a technických činnostech (o 10,4 %). Shodně o 7,0 % se snížily tržby za právní a účetnické činnosti a za architektonické a inženýrské služby;

  - tržby v odvětví administrativních a podpůrných činností 3 ) vzrostly o 1,9 %, především díky růstu tržeb pracovních agentur (o 14,0 %). Další zvýšení tržeb zaznamenaly cestovní agentury a kanceláře (o 4,0 %) a činnosti související se stavbami a úpravou krajiny (o 1,9 %). Naopak pokles tržeb byl vykázán v oborech pronájmu a operativního leasingu (o 3,9 %) a bezpečnostních a pátracích činností (o 3,6 %), a po sedmi čtvrtletích růstu také v administrativních a kancelářských činnostech (o 0,6 %).
___________________________

1) Pro účely Rychlých informací se do služeb zahrnují následující sekce: Klasifikace ekonomických činností – Doprava a skladování (H), Ubytování, stravování a pohostinství (I), Informační a komunikační činnosti (J), Činnosti v oblasti nemovitostí (L), Profesní, vědecké, a technické činnosti – bez činností Výzkum a vývoj a Veterinární činnosti (M bez 72 a 75), Administrativní a podpůrné činnosti bez Činností souvisejících s úpravou krajiny (N bez 81.3).
2) Pro účely Rychlých informací se do sekce M – Profesní, vědecké, a technické činnosti nezahrnují CZ-NACE 72 – Výzkum a vývoj a CZ-NACE 75 – Veterinární činnosti.
3) Pro účely Rychlých informací se do sekce N – Administrativní a podpůrné činnosti nezahrnují CZ-NACE 81.3 – Činnosti související s úpravou krajiny.


Poznámky:
Data za 2. čtvrtletí 2012 jsou předběžná; definitivní údaje za jednotlivá čtvrtletí roku 2012 budou známy nejpozději v červnu 2013.
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Ing. Marie Boušková, tel. 27405 2935, e-mail: marie.bouskova@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Marie Boušková, tel. 274052935, e-mail: marie.bouskova@czso.cz
Metoda získání dat: přímé zjišťování ČSÚ SP1-12
Termín ukončení sběru dat: 26. 7. 2012
Termín ukončení zpracování: 31. 7. 2012
Navazující výstupy: Bazické indexy od r. 2000 a meziroční indexy od r. 2001 jsou k dispozici v časových řadách (s výjimkou sekce J, která je k dispozici od roku 2005, resp. roku 2006 ). ( /csu/czso/slu_cr_br2005 )
Termín zveřejnění další RI: 7. 11. 2012 • cslu080712.doc
 • Přílohy:
 • Tab. 1 Tržby ve službách (meziroční indexy)
 • Tab. 2 Tržby ve službách (meziroční změny, rozklad přírůstku - meziročního)
 • Graf 1 Tržby ve službách (bazické indexy)
 • Graf 2 Tržby ve službách - mezinárodní porovnání
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 07.08.2012
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí
Informace o inflaci, HDP, obyvatelstvu, průměrných mzdách a mnohé další najdete na stránkách Českého statistického úřadu: www.czso.cz
tel: 274 052 304, 274 052 451, e-mail: infoservis@czso.cz