Služby - 2. čtvrtletí 2010

Doprava dostala služby do růstu

10.08.2010
Kód: r-9001-10
 
Ve 2. čtvrtletí se po očištění o sezónní vlivy a pracovní a kalendářní dny zvýšily tržby ve službách mezičtvrtletně reálně o 0,1 % a meziročně se snížily o 0,8 %. Bez očištění vzrostly tržby meziročně o 0,8 %, a to jen vlivem růstu objemově nejvýznamnějších odvětví dopravy a skladování.


* * *

Ve 2. čtvrtletí se tržby ve službách 1) po očištění o sezónní vlivy a pracovní a kalendářní dny zvýšily mezičtvrtletně reálně o 0,1 % a meziročně se snížily o 0,8 %. Bez očištění vzrostly tržby meziročně o 0,8 %, a to jen vlivem růstu objemově nejvýznamnějších odvětví dopravy a skladování.

Meziroční vývoj sezónně neočištěných tržeb v jednotlivých odvětvích služeb:
 • za dopravu a skladování vzrostly o 7,9 %, což byl nejvyšší růst od 3. čtvrtletí 2007. Na zvýšení se podílely především pozemní a potrubní doprava (růst o 8,5 %, příspěvek k meziročnímu růstu 4,5 p.b.) a také skladování a vedlejší činnosti v dopravě (růst o 11,7 %, příspěvek 4,2 p.b.). Pokles o 14,8 % v letecké dopravě nelze zdůvodnit pouze krátkodobým uzavřením mezinárodních letišť po výbuchu sopky na Islandu, ale je zřejmě výsledkem kombinace více faktorů (změna struktury letenek v neprospěch dražších, zkracování délky letů apod.). Propad o 16,8 % zaznamenala objemově nevýznamná vodní doprava, naopak poštovním a kurýrním činnostem vzrostly tržby o 8,4 %;
 • v ubytování, stravování a pohostinství klesly čtvrtletní tržby v meziročním srovnání již podesáté za sebou, tentokrát o 7,0 %. Pokles byl vyšší ve stravování a pohostinství (8,2 %) než v ubytování (4,7 %). V průběhu 2. čtvrtletí 2010 pokles zpomaloval zejména vlivem vývoje v ubytování, kde v červnu poprvé od počátku roku tržby vzrostly o 2,9 %;
 • tržby za informační a komunikační činnosti se snížily o 0,8 %, největší vliv na vývoj měly vzhledem k objemu tržeb telekomunikační činnosti (pokles o 3,8 %), nejvíce však klesly tržby ve filmovém průmyslu (o 9,6 %). Naopak nejvýraznější růst zaznamenala tvorba programů a vysílání (o 14,9 %), zvýšily se i tržby ve vydavatelských a v informačních činnostech (o 4,9 %, resp. o 6,1 %);
 • tržby v činnostech v oblasti nemovitostí klesly o 4,7 %. Stejně jako v minulých čtvrtletích byl pokles vyšší u realitních kanceláří (o 12,3 %) než u pronájmu nemovitostí (o 0,5 %);
 • v odvětví profesních, vědeckých a technických činností2) se snížily tržby o 2,1 %. Pokračoval dvouciferný pokles ostatních profesních, vědeckých a technických činností (o 12,4 %), snížily se i tržby za právní a účetní služby (o 3,2 %). V architektonických a inženýrských službách se zvedly tržby poprvé po pěti čtvrtletích (o 1,4 %), v reklamě a průzkumu trhu po šesti (o 0,2 %);
 • tržby v odvětví administrativních a podpůrných činností3) se snížily o 0,8 %, především vlivem vývoje cestovních kanceláří (pokles o 8,8 %, příspěvek k celkovému indexu - 2,1 p.b.). Tržby poklesly i bezpečnostním agenturám (o 2,9 %). Ostatní oblasti zaznamenaly nárůst: činnosti související se stavbami a úpravou krajiny o 0,1 %, činnosti v oboru pronájmu a operativního leasingu o 0,4 %, administrativní a kancelářské činnosti o 4,3 % a činnosti související se zaměstnáním o 7,2 %.
Metodická poznámka :
1) Pro účely Rychlých informací se do služeb zahrnují následující sekce Klasifikace ekonomických činností – Doprava a skladování (H), Ubytování, stravování a pohostinství (I), Informační a komunikační činnosti (J), Činnosti v oblasti nemovitostí (L), Profesní, vědecké, a technické činnosti – bez činností Výzkum a vývoj a Veterinární činnosti (M bez 72 a 75), Administrativní a podpůrné činnosti bez Činností souvisejících s úpravou krajiny (N bez 81.3).
2) Pro účely Rychlých informací se do sekce M - Profesní, vědecké, a technické činnosti nezahrnují CZ-NACE 72 – Výzkum a vývoj a CZ-NACE 75 – Veterinární činnosti.
3) Pro účely Rychlých informací se do sekce N - Administrativní a podpůrné činnosti nezahrnují CZ-NACE 81.3 – Činnosti související s úpravou krajiny.

Kontaktní osoby: pro sekce L, M a N Marie Boušková, tel. 2740 52935, e-mail: marie.bouskova@czso.cz
pro sekce H, I a J Alena Hellerová, tel: 274052921, e-mail: alena.hellerova@czso.cz
Zdroj dat: přímé zjišťování ČSÚ v podnicích
Termín ukončení sběru dat: 29. 7. 2010
Termín ukončení zpracování: 3. 8. 2010
Údaje většiny odvětví (s výjimkou sekce J) za jednotlivá čtvrtletí od r. 2000 (resp. za meziroční indexy od r. 2001) jsou k dispozici v časových řadách.
( /csu/czso/slu_cr_br2005 )
Data za 2.čtvrtletí 2010 jsou předběžná, za 1. čtvrtletí byla revidována; definitivní údaje za jednotlivá čtvrtletí roku 2010 budou známa nejpozději v červnu 2011. • cslu081010.doc
 • Přílohy:
 • Tab. 1 Tržby ve službách (meziroční indexy)
 • Tab. 2 Tržby ve službách (meziroční změny, rozklad přírůstku - meziročního)
 • Graf 1 Tržby ve službách (bazické indexy)
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 10.08.2010
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz