Služby - 1. čtvrtletí 2012

Mírné oživení tržeb ve službách

07.05.2012
Kód: r-9001-12
 
V 1. čtvrtletí vzrostly sezónně očištěné tržby ve službách reálně mezičtvrtletně o 1,4 %. Meziročně po očištění o vliv pracovních dní vzrostly o 0,6 %, bez očištění o 0,9 %. Největší růst zaznamenaly administrativní a podpůrné činnosti (o 4,2 %).

V 1. čtvrtletí vzrostly sezónně očištěné tržby ve službách 1 ) reálně mezičtvrtletně o 1,4 %. Meziročně po očištění o vliv pracovních dní vzrostly o 0,6 % (v 1. čtvrtletí roku 2012 bylo o jeden pracovní den více), bez očištění o 0,9 %. Největší růst zaznamenaly administrativní a podpůrné činnosti (o 4,2 %).

Meziroční vývoj sezónně neočištěných tržeb v jednotlivých odvětvích služeb:

- tržby v dopravě a skladování vzrostly o 1,4 %. Růst tržeb vykázala všechna odvětví s výjimkou vodní dopravy (pokles o 1,0 %) a stagnujících poštovních a kurýrních činností. Tržby vzrostly letecké dopravě o 2,6 %, pozemní a potrubní dopravě o 1,3 % a skladování a vedlejším činnostem v dopravě o 1,5 %.

- v ubytování, stravování a pohostinství se tržby mírně zvýšily (o 0,4 %). Zvýšení bylo ovlivněno vývojem v ubytování (růst o 10,0 %), naopak ve stravování a pohostinství se tržby snížily o 4,0 %;

- v informačních a komunikačních činnostech pokračoval pokles tržeb započatý ve 2. čtvrtletí 2011, nyní o 0,4 %. Celkový pokles byl ovlivněn zejména nižšími tržbami v telekomunikačních činnostech (o 4,1 %), vydavatelských činnostech (o 5,1 %) a informačních činnostech (o 8,6 %), které zahrnují např. činnosti tiskových kanceláří, činnosti související s webovými portály a se zpracováním dat a hostingem. Snížení tržeb zaznamenal také tzv. filmový a hudební průmysl (o 6,1 %). Růst tržeb vykázaly pouze činnosti v oblasti informačních technologií (o 6,2 %) a tvorba programů a vysílání (o 20,0 %);

- tržby činností v oblasti nemovitostí klesly o 1,8 %. Pokles zaznamenal pronájem nemovitostí (o 0,3 %) i realitní kanceláře (o 3,9 %);

- tržby v odvětví profesních, vědeckých a technických činností 2 ) vzrostly o 0,8 %. Architektonické a inženýrské služby dosáhly růstu o 10,8 %, zvýšily se i tržby reklamních agentur (o 0,4 %). Tržby ostatních skupin poklesly - činnosti vedení podniků a poradenství v oblasti řízení o 1,6 %, právní a účetnické činnosti i ostatní profesní, vědecké a technické činnosti shodně o 5,0 %;

- v odvětví administrativních a podpůrných činností 3 ) se tržby zvýšily o 4,2 %. Růst zaznamenaly všechny skupiny s výjimkou bezpečnostních a pátracích činností (pokles o 5,3 %). Nejvíce vzrostly tržby pracovním agenturám (o 16,4 %) a firmám zabývajícím se administrativními a kancelářskými činnostmi (o 7,4 %). Po poklesu ve 4. čtvrtletí opět rostly tržby činností souvisejících se stavbami a úpravou krajiny (o 4,5 %) a cestovních agentur a kanceláří (o 1,2 %). Pronájem a operativní leasing zaznamenal růst již páté čtvrtletí za sebou (tentokrát o 1,5 %).
______________________

1) Pro účely Rychlých informací se do služeb zahrnují následující sekce: Klasifikace ekonomických činností – Doprava a skladování (H), Ubytování, stravování a pohostinství (I), Informační a komunikační činnosti (J), Činnosti v oblasti nemovitostí (L), Profesní, vědecké, a technické činnosti – bez činností Výzkum a vývoj a Veterinární činnosti (M bez 72 a 75), Administrativní a podpůrné činnosti bez Činností souvisejících s úpravou krajiny (N bez 81.3).
2) Pro účely Rychlých informací se do sekce M – Profesní, vědecké, a technické činnosti nezahrnují CZ-NACE 72 – Výzkum a vývoj a CZ-NACE 75 – Veterinární činnosti.
3) Pro účely Rychlých informací se do sekce N – Administrativní a podpůrné činnosti nezahrnují CZ-NACE 81.3 – Činnosti související s úpravou krajiny.


Poznámky:
Data za 1. čtvrtletí 2012 jsou předběžná; definitivní údaje za jednotlivá čtvrtletí roku 2012 budou známy nejpozději v červnu 2013.
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Ing. Marie Boušková, tel. 274052935,
e-ma il: marie.bouskova@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Marie Boušková, tel. 274052935,
e-mail: marie.bouskova@czso.cz
Metoda získání dat: přímé zjišťování ČSÚ SP1-12
Termín ukončení sběru dat: 26. 4. 2012
Termín ukončení zpracování: 2. 5. 2012
Navazující výstupy: Bazické indexy od r. 2000 a meziroční indexy od r. 2001 jsou k dispozici v časových řadách (s výjimkou sekce J, která je k dispozici od roku 2005, resp. roku 2006 ).
( /csu/czso/slu_cr_br2005 )
Termín zveřejnění další RI: 7. 8. 2012  • cslu050712.doc
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Tržby ve službách (meziroční indexy)
  • Tab. 2 Tržby ve službách (meziroční změny, rozklad přírůstku - meziročního)
  • Graf 1 Tržby ve službách (bazické indexy)
  • Graf 2 Tržby ve službách - mezinárodní porovnání
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 07.05.2012
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz