Služby - 2. čtvrtletí 2021

Oživení ve službách

09.08.2021
Kód: 180030-21
 

Ve 2. čtvrtletí se tržby očištěné o kalendářní vlivy meziročně reálně zvýšily o 13,8 %, bez očištění o 14,8 %. Sezónně očištěné tržby ve službách reálně mezičtvrtletně vzrostly o 3,4 %.

Vývoj ve 2. čtvrtletí 2021
Mezičtvrtletně se tržby ve službách1) ve 2. čtvrtletí po očištění o sezónní vlivy zvýšily reálně o 3,4 %. Mezičtvrtletní růst zaznamenala všechna odvětví služeb. Nejvyšší růst tržeb vykázalo odvětví ubytování a pohostinství.

Meziročně se tržby po očištění o kalendářní vlivy zvýšily o 13,8 %. K meziročnímu růstu došlo ve všech odvětvích služeb. Růst byl z velké míry způsoben nízkou srovnávací základnou.

Meziročně bez očištění se tržby zvýšily o 14,8 %. V jednotlivých odvětvích byl vývoj následující:

-      dopravě a skladování se tržby zvýšily o 25,4 %. Na více než dvojnásobek vzrostly tržby letecké dopravě (růst o 132,8 %). Zvýšení tržeb zaznamenalo také skladování a vedlejší činnosti v dopravě (o 30,9 %), poštovní a kurýrní činnosti (o 25,0 %) a objemově nejvýznamnější pozemní a potrubní doprava (o 19,5 %). Nižší tržby vykázala pouze vodní doprava, a to o 0,1 %;

-      ubytování, stravování a pohostinství tržby vzrostly o 32,7 %. Růst tržeb byl zaznamenán ve stravování a pohostinství (o 33,3 %) i v ubytování (o 29,7 %);

-      informačním a komunikačním činnostem se tržby zvýšily o 6,1 %. Dvouciferný růst zaznamenal tzv. filmový a hudební průmysl (růst o 73,0 %) a informační činnosti (růst o 13,1 %), které zahrnují např. zpracování dat, webové portály a hosting. Zvýšení tržeb vykázala také tvorba programů a vysílání (o 9,5 %), vydavatelské činnosti (o 5,9 %), činnosti v oblasti informačních technologií (o 5,3 %) a telekomunikační činnosti (o 1,5 %);

-      v činnostech v oblasti nemovitostí tržby meziročně vzrostly o 2,8 %. Nejvíce se růst projevil v oblasti realitních kanceláří a správy nemovitostí (o 20,0 %). Naopak nižší tržby zaznamenal pronájem nemovitostí (o 1,4 %);

-      v profesních, vědeckých a technických činnostech2) vzrostly tržby o 10,9 %. Největší vliv na tento vývoj měl růst tržeb reklamních agentur a průzkumu trhu (o 21,7 %). Zvýšení tržeb zaznamenaly také činnosti vedení podniků a poradenství v oblasti řízení (o 12,2 %), právní a účetnické činnosti (o 11,0 %) a architektonické, inženýrské činnosti a technické zkoušky a analýzy (o 10,3 %). Naopak nižší tržby vykázaly ostatní profesní, vědecké a technické činnosti, kam se řadí například zprostředkovatelské činnosti, překladatelské a fotografické služby nebo činnosti stavebního dozoru (o 0,7 %);

-      v administrativních a podpůrných činnostech tržby meziročně vzrostly o 19,8 %. Nejvýrazněji se růst projevil u cestovních agentur, kanceláří a jiných rezervačních a souvisejících činností (růst o 402,4 %). K růstu tržeb došlo u agentur práce (o 26,1 %), činnostech v oblasti pronájmu a operativního leasingu (o 13,4 %) a administrativních, kancelářských a jiných podpůrných činností pro podnikání (o 11,2 %). Meziroční nárůst zaznamenaly i činnosti související se stavbami a úpravou krajiny (o 2,5 %) a bezpečnostní a pátrací agentury (o 1,8 %).

_______________________
Poznámky:

1) Pro účely Rychlých informací se do služeb zahrnují následující sekce: Klasifikace ekonomických činností – Doprava a skladování (H), Ubytování, stravování a pohostinství (I), Informační a komunikační činnosti (J), Činnosti v oblasti nemovitostí (L), Profesní, vědecké, a technické činnosti – bez činností Výzkum a vývoj a Veterinární činnosti (M bez 72 a 75), Administrativní a podpůrné činnosti (N).
2) Pro účely Rychlých informací se do sekce M – Profesní, vědecké, a technické činnosti nezahrnují CZ‑NACE 72 – Výzkum a vývoj a CZ-NACE 75 – Veterinární činnosti.

Všechny údaje v textu Rychlých informací jsou uvedeny ve stálých cenách.
Data za 2. čtvrtletí 2021 jsou předběžná; definitivní údaje za jednotlivá čtvrtletí roku 2021 budou zveřejněny v březnu 2022.
Upozorňujeme, že vzhledem ke změně způsobu tvorby odhadů nešetřené části souboru může dojít k vyšší revizi dříve publikovaných dat.
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Ing. Marie Boušková, ředitelka odboru statistiky obchodu, dopravy, služeb, cestovního ruchu a životního prostředí, tel. 732349448 nebo 274052935, e-mail: 
marie.bouskova@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Jana Gotvaldová, vedoucí oddělení statistiky obchodu, dopravy a služeb, tel. 274052691, e-mail: jana.gotvaldova@czso.cz
Metoda získání dat: přímé zjišťování ČSÚ SP 1-12
Termín ukončení sběru dat: 28. 7. 2021
Termín ukončení zpracování: 2. 8. 2021
Navazující výstupy: Bazické indexy od r. 2000 a meziroční indexy od r. 2001 jsou k dispozici v časových řadách (s výjimkou sekce J, která je k dispozici od roku 2005, resp. roku 2006).
(
https://www.czso.cz/csu/czso/sluzby_casove_rady_mesicni_indexy_trzeb)
Termín zveřejnění další RI: 9. 11. 2021

 • cslu080921.docx
 • Přílohy:
 • Tab. 1 Tržby ve službách (meziroční indexy)
 • Tab. 2 Tržby ve službách (meziroční změny, rozklad přírůstku - meziročního)
 • Tab. 3 Tržby ve službách (meziroční indexy, očištěno o kalendářní vlivy)
 • Graf 1 Tržby ve službách - bazické indexy, stálé ceny
 • Graf 2 Tržby ve službách - mezinárodní porovnání, sezónně očištěno, běžné ceny
 • Tiskové sdělení: Oživení ve službách
 • Vyjádření Marie Bouškové, ředitelky odboru statistiky služeb ČSÚ
  (soubor mp3)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 09.08.2021
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz