Služby - 3. čtvrtletí 2023

Meziroční pokles tržeb ve službách pokračoval

08.11.2023
Kód: 180030-23
 

Ve 3. čtvrtletí tržby za služby klesly mezičtvrtletně o 1,2 % a meziročně o 5,2 %. Největší meziroční pokles zaznamenalo odvětví dopravy a skladování.

Mezičtvrtletně tržby ve službách1) ve 3. čtvrtletí po očištění o sezónní vlivy klesly reálně o 1,2 %. Růst tržeb byl zaznamenán pouze v sekci ubytování, stravování a pohostinství a profesní, vědecké a technické činnosti.

Meziročně tržby po očištění o kalendářní vlivy klesly o 5,2 %. Pokles tržeb vykázala všechna odvětví služeb kromě ubytování, stravování a pohostinství a profesních, vědeckých a technických činností.

„Tržby ve službách se snižovaly třetí čtvrtletí v řadě a tento pokles se postupně prohluboval. Největší podíl na tom mělo odvětví dopravy a skladování.“ říká Tomáš Harák, vedoucí oddělení datové podpory statistiky obchodu, služeb a životního prostředí ČSÚ.

V jednotlivých odvětvích byl vývoj následující:

 • V dopravě a skladování se tržby snížily o 12,9 %. Nejvíce poklesly tržby ve skladování a vedlejších činnostech v dopravě (o 17,4 %) a v pozemní a potrubní dopravě (o 11,1 %). Tržby se snížily také vodní dopravě (o 6,8 %), poštovním a kurýrním činnostem (o 6,4 %) a letecké dopravě (o 1,9 %).
 • V ubytování, stravování a pohostinství se tržby zvýšily o 2,5 %. Více vzrostly tržby ve stravování a pohostinství (o 3,0 %) než v ubytování (o 1,2 %).
 • V informačních a komunikačních činnostech tržby poklesly o 4,1 %. Dvouciferný pokles tržeb zaznamenaly informační činnosti (o 13,5 %), které zahrnují např. zpracování dat, webové portály a hosting. Pokles tržeb vykázaly i činnosti v oblasti informačních technologií (o 5,2 %), vydavatelské činnosti (o 4,4 %), filmový a hudební průmysl (o 2,9 %) a telekomunikační činnosti (o 1,4 %). Naopak vyšší tržby oproti předchozímu roku vykázala tvorba programů a vysílání (o 14,8 %).
 • V činnostech v oblasti nemovitostí tržby meziročně klesly o 2,5 %.
 • V profesních, vědeckých a technických činnostech2) se tržby zvýšily o 0,5 %. Nejvyšší nárůst tržeb (o 6,1 %) zaznamenaly reklamní agentury a průzkum trhu. Architektonické a inženýrské činnosti; technické zkoušky a analýzy vzrostly o 2,5 %, činnosti vedení podniků a poradenství v oblasti řízení o 2,1 %. Naopak pokles tržeb vykázaly právní a účetnické činnosti (o 1,3 %). Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti, kam se řadí například zprostředkovatelské činnosti, překladatelské a fotografické služby nebo činnosti stavebního dozoru klesly o 6,2 %.
 • V administrativních a podpůrných činnostech tržby klesly meziročně o 1,8 %. K největšímu poklesu tržeb došlo u agentur práce (o 15,5 %) a u činností souvisejících se stavbami a úpravou krajiny (o 8,0 %). Administrativní, kancelářské a jiné podpůrné činnosti pro podnikání klesly o 6,3 %, bezpečnostní a pátrací agentury o 3,2 %. Pokles o 2,0 % vykázaly tržby v odvětví činnosti v oblasti pronájmu a operativního leasingu. Naopak růst tržeb (o 9,3 %) zaznamenaly cestovní agentury, kanceláře a jiné rezervační a související činnosti.

_____________________
1) Pro účely Rychlých informací se do služeb zahrnují následující sekce: Klasifikace ekonomických činností Doprava a skladování (H), Ubytování, stravování a pohostinství (I), Informační a komunikační činnosti (J), Činnosti v oblasti nemovitostí (L), Profesní, vědecké, a technické činnosti – bez činností Výzkum a vývoj a Veterinární činnosti (M bez 72 a 75), Administrativní a podpůrné činnosti (N).
2) Pro účely Rychlých informací se do sekce M – Profesní, vědecké, a technické činnosti nezahrnují CZ‑NACE 72 – Výzkum a vývoj a CZ-NACE 75 – Veterinární činnosti.

Poznámky:
Všechny údaje v textu Rychlých informací jsou uvedeny ve stálých cenách. Meziroční vývoj je publikován po očištění o vliv počtu pracovních dnů. Mezičtvrtletní tempa jsou očištěna také o vliv sezónnosti.
Podniky jsou do odvětví zatříděny podle své převažující činnosti, tj. taková činnost, ze které podniku plyne největší přidaná hodnota.
Data za 3. čtvrtletí 2023 jsou předběžná; definitivní údaje za jednotlivá čtvrtletí roku 2023 budou zveřejněny v březnu 2024.
Metodika:
https://www.czso.cz/csu/czso/1-slu_m2013
Upozorňujeme, že vzhledem ke změně způsobu tvorby odhadů nešetřené části souboru může dojít k vyšší revizi dříve publikovaných dat.
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Ing. Pavel Vančura, ředitel odboru statistiky obchodu, dopravy, služeb, cestovního ruchu a životního prostředí, tel. 274052096, 732348337, e-mail:
pavel.vancura@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Jana Gotvaldová, vedoucí oddělení statistiky obchodu, dopravy a služeb, tel. 274052691, 735130284, e-mail: 
jana.gotvaldova@czso.cz
Metoda získání dat: přímé zjišťování ČSÚ SP 1-12
Termín ukončení sběru dat: 27. 10. 2023
Termín ukončení zpracování: 1. 11. 2023
Navazující výstupy: časové řady ve Veřejné databázi:

https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=statistiky#katalog=31030
Termín zveřejnění další RI: 8. 2. 2024

 

 • cslu110823.docx
 • Přílohy:
 • Tab. 1 Tržby ve službách (meziroční indexy, kalendářně očištěné údaje, stálé ceny)
 • Graf 1 Tržby ve službách (bazické indexy, stálé ceny)
 • Graf 2 Tržby ve službách (meziroční indexy, stálé ceny)
 • Graf 3 Tržby ve službách – mezinárodní srovnání (bazické indexy, sezónně očištěno, běžné ceny)
 • Graf 4 Tržby ve službách – příspěvky vybraných odvětví CZ-NACE k meziroční změně (kalendářně očištěné údaje, stálé ceny)
 • Vyjádření Tomáše Haráka, vedoucího oddělení datové podpory statistiky obchodu, služeb a životního prostředí ČSÚ
  (soubor mp3)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 08.11.2023
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz