Služby - 1. čtvrtletí 2010

Pokles tržeb ve službách se zpomalil

11.05.2010
Kód: r-9001-10
 
V 1. čtvrtletí se po očištění o sezónní vlivy a pracovní a kalendářní dny snížily tržby ve službách mezičtvrtletně reálně o 0,2 % a meziročně o 4,7 %. Bez očištění klesly tržby meziročně o 3,8 %. Největší propad zaznamenaly profesní, vědecké a technické činnosti, které také nejvíce ovlivnily celkový výsledek.


* * *

V 1. čtvrtletí se tržby ve službách 1) po očištění o sezónní vlivy a pracovní a kalendářní dny snížily mezičtvrtletně reálně o 0,2 % a meziročně o 4,7 %. Bez očištění klesly tržby meziročně o 3,8 %, což bylo ve srovnání s průměrem za předchozí čtyři čtvrtletí o 5,2 p.b. méně. Na poklesu měly největší podíl profesní, vědecké a technické činnosti (- 2,0 p.b.). Růst tržeb byl zaznamenán u dopravy a skladování (o 1,2 %, příspěvek k meziroční změně + 0,4 p.b.).

Meziroční vývoj sezónně neočištěných tržeb v jednotlivých odvětvích služeb:
 • tržby za dopravu a skladování dosáhly růstu o 1,2 %, na který měla největší vliv pozemní a potrubní doprava (růst o 3,9 %). Nejvyšší procentní navýšení tržeb zaznamenaly poštovní a kurýrní činnosti (o 6,6 %). Také rostly tržby ve skladování a vedlejších činnostech v dopravě (o 0,5 %). Nepříznivé plavební podmínky ovlivnily tržby vodní dopravy (snížení o 35,7 %), klesly i tržby letecké dopravy (o 18,1 %);
 • v ubytování, stravování a pohostinství pokračoval v 1. čtvrtletí 2010 pokles, i když byl mírnější než v předchozích čtvrtletích (8,1 %). Tržby za ubytování se snížily o 7,8 %, za stravování a pohostinství o 8,2 %. S postupem doby se pokles snižoval (leden 10,1 %, únor a březen shodně 7,0 %);
 • ke snížení tržeb v informačních a komunikačních činnostech o 3,2 % přispěly nejvíce objemově nejvýznamnější telekomunikační činnosti (pokles o 8,2 %, příspěvek k celkovému snížení - 3,8 p.b.), méně již vydavatelské činnosti (pokles o 6,0 %, příspěvek - 0,7 p.b.) a filmový průmysl (pokles o 2,1 %, příspěvek - 0,1 p.b.). Celkový negativní vývoj tržeb byl zmírněn zvýšením tržeb informačních činností o 8,8 %, mezi které patří např. zpracování dat a webové portály, a činností v oblasti informačních technologií (o 2,2 %), které zahrnují např. programování a zpracování dat. Dále se zvýšily tržby i v tvorbě programů a vysílání (růst o 3,8 %);
 • v činnostech v oblasti nemovitostí se snížily o 6,9 %. Pokles byl, stejně jako v roce 2009, výraznější u služeb realitních kanceláří (o 10,4 %) než u pronájmu a správy nemovitostí (o 4,6 %);
 • v profesních, vědeckých a technických činnostech2) klesly o 10,2 %. Tržby ostatních profesních, vědeckých a technických činností pokračovaly v propadu (o 18,4 %), stejně jako architektonické a inženýrské služby (pokles o 13,7 %). Nejmenší pokles zaznamenaly činnosti řízení podniků a poradenství v oblasti řízení (o 3,4 %), tržby za právní a účetní služby se snížily o 9,2 %. Reklama a průzkum trhu zaznamenala snížení tržeb o 5,2 %, na zpomalení poklesu této skupiny měl ale vliv i její cenový vývoj.
 • v administrativních a podpůrných činnostech3) se tržby snížily o 2,6 %. Nárůst tržeb ale zaznamenaly administrativní a kancelářské činnosti (o 3,4 %) a činnosti související se stavbami a úpravou krajiny (o 0,9 %). Nejvíce klesly tržby cestovních kanceláří (o 6,7 %). Po pěti čtvrtletích zpomalil pokles tržeb pracovních agentur na 5,5 %. Tržby za pronájem osobních automobilů vzrostly o 1,2 % a za pronájem výrobků pro osobní potřebu dokonce o 4,3 %. Z důvodu poklesu tržeb za pronájem strojů a nákladních automobilů o 9,8 % však skupina činností v oboru pronájmu a operativního leasingu zaznamenala celkový pokles o 4,5 %.
Metodická poznámka :
1) Pro účely Rychlých informací se do služeb zahrnují následující sekce Klasifikace ekonomických činností – Doprava a skladování (H), Ubytování, stravování a pohostinství (I), Informační a komunikační činnosti (J), Činnosti v oblasti nemovitostí (L), Profesní, vědecké, a technické činnosti – bez činností Výzkum a vývoj a Veterinární činnosti (M bez 72 a 75), Administrativní a podpůrné činnosti bez Činností souvisejících s úpravou krajiny (N bez 81.3).
2) Pro účely Rychlých informací se do sekce M - Profesní, vědecké, a technické činnosti nezahrnují CZ-NACE 72 – Výzkum a vývoj a CZ-NACE 75 – Veterinární činnosti.
3) Pro účely Rychlých informací se do sekce N - Administrativní a podpůrné činnosti nezahrnují CZ-NACE 81.3 – Činnosti související s úpravou krajiny.

Kontaktní osoby: pro sekce L, M a N Michaela Maršálková, tel. 27405418 9, e-mail: michaela.marsalkova@czso.cz
pro sekce H, I a J Alena Hellerová, tel: 274052921, e-mail: alena.hellerova@czso.cz
Zdroj dat: přímé zjišťování ČSÚ v podnicích
Termín ukončení sběru dat: 29. 4. 2010
Termín ukončení zpracování: 4. 5. 2010
Údaje většiny odvětví (s výjimkou sekce J) za jednotlivá čtvrtletí od r. 2000 (resp. za meziroční indexy od r. 2001) jsou k dispozici v časových řadách.
( /csu/czso/slu_cr_br2005 )
Měsíční údaje roku 2009 byly revidovány, definitivní údaje za jednotlivá čtvrtletí budou známa nejpozději v červnu 2010. • cslu051110.doc
 • Přílohy:
 • Tab. 1 Tržby ve službách (meziroční indexy)
 • Tab. 2 Tržby ve službách (meziroční změny, rozklad přírůstku - meziročního)
 • Graf 1 Tržby ve službách (bazické indexy)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 11.05.2010
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz