Služby - 1. čtvrtletí 2022

Tržby ve službách rostly

11.05.2022
Kód: 180030-22
 

V 1. čtvrtletí se tržby očištěné o kalendářní vlivy meziročně reálně zvýšily o 12,5 %. Sezónně očištěné tržby ve službách reálně mezičtvrtletně vzrostly o 1,2 %.

Mezičtvrtletně tržby ve službách1) v 1. čtvrtletí po očištění o sezónní vlivy vzrostly reálně o 1,2 %. Největší růst vykázalo odvětví administrativních a podpůrných činností, naopak pokles vykázalo pouze odvětví ubytování a stravování.

Meziročně se tržby zvýšily reálně o 12,5 %. Meziroční nárůst zaznamenala všechna odvětví služeb.

„Oproti prvnímu čtvrtletí minulého roku se tržby více než dvojnásobně zvýšily cestovním agenturám, kancelářím, rezervačním a souvisejícím činnostem a také v odvětví ubytování, což souvisí s loňskou nízkou srovnávací základnou ovlivněnou protiepidemickými opatřeními. Úrovně tržeb z prvního čtvrtletí roku 2020 však zatím nedosáhly,“ říká Tomáš Harák, vedoucí oddělení datové podpory statistiky obchodu, služeb a životního prostředí ČSÚ.

V jednotlivých odvětvích byl vývoj následující:

-      v dopravě a skladování se tržby zvýšily o 14,3 %. Nejvyššího meziročního růstu tržeb dosáhla letecká doprava (o 82,9 %). Dvouciferným tempem rostly také tržby skladování a vedlejších činností v dopravě (o 16,9 %) a objemově nejvýznamnější pozemní a potrubní dopravy (o 14,1 %). Naopak nižší tržby vykázaly poštovní a kurýrní činnosti (o 4,3 %) a vodní doprava (o 10,2 %);
-     
v ubytování, stravování a pohostinství tržby vzrostly o 105,9 %. Růst byl ovlivněn především vývojem v objemově významnějším stravování a pohostinství (růst o 88,5 %), přestože tržby za ubytování vzrostly o 206,8 %;
-      v informačních a komunikačních činnostech se tržby zvýšily o 3,7 %. Dvouciferný růst zaznamenal hudební a filmový průmysl, a to o 72,1 %. Tržby se zvýšily také činnostem v oblasti informačních technologií (o 5,9 %) a vydavatelským činnostem (o 1,7 %). Naopak pokles tržeb zaznamenaly telekomunikační činnosti (o 0,2 %) a informační činnosti (o 1,8 %), které zahrnují zpracování dat, webové portály a hosting. Nižší tržby vykázala i tvorba programů a vysílání (o 5,5 %);
-      v činnostech v oblasti nemovitostí tržby meziročně vzrostly o 3,0 %;
-     
v profesních, vědeckých a technických činnostech2) vzrostly tržby o 11,4 %. Největší růst tržeb vykázaly architektonické, inženýrské činnosti a technické zkoušky a analýzy (o 26,0 %), právní a účetnické činnosti (o 8,9 %), činnosti vedení podniků a poradenství v oblasti řízení o 7,3 %. Tržby vzrostly také u ostatních profesních, vědeckých a technických činností o 5,8 % a reklamních agentur a průzkumu trhu o 1,7 %;
-     
v administrativních a podpůrných činnostech tržby vzrostly o 15,5 %. Největší nárůst zaznamenaly cestovní agentury, kanceláře a jiné rezervační a související činnosti (o 198,7 %) a to zejména díky proticovidovým opatřením v roce 2021. Administrativní, kancelářské a jiné podpůrné činnosti pro podnikání vzrostly o 12,4 %, činnosti v oblasti pronájmu a operativního leasingu o 8,8 %, bezpečnostní a pátrací agentury o 7,5 % a činnosti související se stavbami a úpravou krajiny o 7,4 %. Naopak meziroční pokles zaznamenaly agentury práce (o 9,9 %).

______________________
Poznámky:
Všechny údaje v textu Rychlých informací jsou uvedeny ve stálých cenách. Meziroční vývoj je publikován po očištění o vliv počtu pracovních dnů. Mezičtvrtletní tempa jsou očištěna také o vliv sezónnosti.
Podniky jsou do odvětví zatříděny podle své převažující činnosti, tj. taková činnost, ze které podniku plyne největší přidaná hodnota.
Data za 1. čtvrtletí 2022 jsou předběžná; definitivní údaje za jednotlivá čtvrtletí roku 2022 budou zveřejněny v březnu 2023.

Metodika: https://www.czso.cz/csu/czso/1-slu_m2013
1) Pro účely Rychlých informací se do služeb zahrnují následující sekce: Klasifikace ekonomických činností – Doprava a skladování (H), Ubytování, stravování a pohostinství (I), Informační a komunikační činnosti (J), Činnosti v oblasti nemovitostí (L), Profesní, vědecké, a technické činnosti – bez činností Výzkum a vývoj a Veterinární činnosti (M bez 72 a 75), Administrativní a podpůrné činnosti (N).
2) Pro účely Rychlých informací se do sekce M – Profesní, vědecké, a technické činnosti nezahrnují CZ‑NACE 72 – Výzkum a vývoj a CZ-NACE 75 – Veterinární činnosti.

Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Ing. Marie Boušková, ředitelka odboru statistiky obchodu, dopravy, služeb, cestovního ruchu a životního prostředí, tel. 274052935 nebo 732349448, e- mail: marie.bouskova@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Jana Gotvaldová, vedoucí oddělení statistiky obchodu, dopravy a služeb, tel. 274052691, 735130284, e-mail: 
jana.gotvaldova@czso.cz
Metoda získání dat: přímé zjišťování ČSÚ SP 1-12
Termín ukončení sběru dat: 28. 4. 2022
Termín ukončení zpracování: 3. 5. 2022
Navazující výstupy: Bazické indexy od r. 2000 a meziroční indexy od r. 2001 jsou k dispozici v časových řadách (s výjimkou sekce J, která je k dispozici od roku 2005, resp. roku 2006). (
https://www.czso.cz/csu/czso/sluzby_casove_rady_mesicni_indexy_trzeb)
Termín zveřejnění další RI: 9. 8. 2022

 • cslu051122.docx
 • Přílohy:
 • Tab. 1 Tržby ve službách (meziroční indexy, kalendářně očištěné údaje, stálé ceny)
 • Graf 1 Tržby ve službách (bazické indexy, stálé ceny)
  Opraveno dne: 03.08.2022
 • Graf 2 Tržby ve službách (meziroční indexy, stálé ceny)
  Opraveno dne: 03.08.2022
 • Graf 3 Tržby ve službách – mezinárodní srovnání (bazické indexy, sezónně očištěno, běžné ceny)
 • Graf 4 Tržby ve službách – příspěvky vybraných odvětví CZ-NACE k meziroční změně (kalendářně očištěné údaje, stálé ceny)
 • Vyjádření Tomáše Haráka, vedoucího oddělení datové podpory statistiky obchodu, služeb a životního prostředí ČSÚ
  (soubor mp3)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 11.05.2022
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz