Služby - 1. čtvrtletí 2021

Růst tržeb zaznamenaly pouze informační a komunikační činnosti

10.05.2021
Kód: 180030-21
 

V 1. čtvrtletí se tržby očištěné o kalendářní vlivy meziročně reálně snížily o 7,9 %, bez očištění o 8,4 %. Sezónně očištěné tržby ve službách reálně mezičtvrtletně vzrostly o 0,5 %.
 

Vývoj v 1. čtvrtletí 2021

Mezičtvrtletně se tržby ve službách1) v 1. čtvrtletí po očištění o sezónní vlivy zvýšily reálně o 0,5 %. Mezičtvrtletní růst zaznamenala odvětví informačních a komunikačních činností, administrativních a podpůrných činností a odvětví dopravy a skladování. Pokles naopak vykázala odvětví ubytování a pohostinství, profesních, vědeckých a technických činností a činnosti v oblasti nemovitostí.

Meziročně se tržby po očištění o kalendářní vlivy snížily o 7,9 %. Meziroční snížení zaznamenala všechna odvětví služeb, kromě informačních a komunikačních činností.
 

Meziročně bez očištění se tržby snížily o 8,4 %. V jednotlivých odvětvích byl vývoj následující:

 • v dopravě a skladování se tržby snížily o 3,1 %. Nejvíce klesly tržby letecké dopravě (o 57,5 %) a vodní dopravě (o 23,4 %). Nižší tržby měla také  pozemní a potrubní doprava (o 6,9 %). Naopak růst tržeb o 0,8 % byl vykázán ve skladování a vedlejších činnostech v dopravě, které zahrnují např. spediční služby a manipulaci s nákladem. Poštovním a kurýrním činnostem vzrostly tržby o 23,3 %;
 • v ubytování, stravování a pohostinství tržby klesly o 60,8 %. Výrazněji klesly tržby v ubytování (o 76,5 %) než ve stravování a pohostinství (o 55,6 %);
 • v informačních a komunikačních činnostech se tržby zvýšily o 1,6 %. Tržby vzrostly o 11,8 % informačním činnostem, které zahrnují zpracování dat, webové portály a hosting. Tržby se zvýšily o 4,2 % činnostem v oblasti informačních technologií, kam patří např. programování, správa počítačového vybavení či poradenství v oblasti IT. Pokles tržeb vykázala tvorba programů a vysílání (o 0,1 %), vydavatelské činnosti (o 0,3 %) a telekomunikační činnosti (o 0,7 %). Dvouciferný pokles tržeb zaznamenal tzv. hudební a filmový průmysl (o 33,2 %);
 • v činnostech v oblasti nemovitostí tržby meziročně klesly o 3,8 %. Pokles byl způsoben zejména snížením tržeb v oblasti pronájmu nemovitostí (o 5,8 %). Realitní kanceláře a správa nemovitostí naopak zaznamenaly růst (o 4,3 %);
 • v profesních, vědeckých a technických činnostech2) klesly tržby o 8,7 %. Největší vliv na tento vývoj měl pokles tržeb o 26,5 % v ostatních profesních, vědeckých a technických činnostech, kam se řadí například zprostředkovatelské činnosti, překladatelské a fotografické služby nebo činnosti stavebního dozoru. Dále klesaly tržby architektonických, inženýrských činností a technických zkoušek a analýz (o 7,3 %), reklamních agentur a průzkumu trhu (o 4,9 %) a právních a účetnických činností (o 4,5 %). Nižší tržby zaznamenaly také činnosti vedení podniků a poradenství v oblasti řízení (o 0,6 %);
 • v administrativních a podpůrných činnostech tržby meziročně klesly o 16,5 %. Nejvýrazněji se pokles projevil u cestovních agentur, kanceláří a jiných rezervačních a souvisejících činností (o 72,1 %). Dalšími klesajícími odvětvími byly administrativní, kancelářské a jiné podpůrné činnosti pro podnikání (o 12,5 %), bezpečnostní a pátrací agentury (o 8,3 %), činnosti související se stavbami a úpravou krajiny (o 4,9 %). Meziroční pokles zaznamenaly i činnosti v oblasti pronájmu a operativního leasingu (o 4,2 %) a agentury práce (o 3,5 %).


_______________________

Poznámky:

1) Pro účely Rychlých informací se do služeb zahrnují následující sekce: Klasifikace ekonomických činností – Doprava a skladování (H), Ubytování, stravování a pohostinství (I), Informační a komunikační činnosti (J), Činnosti v oblasti nemovitostí (L), Profesní, vědecké, a technické činnosti – bez činností Výzkum a vývoj a Veterinární činnosti (M bez 72 a 75), Administrativní a podpůrné činnosti (N).
2)
Pro účely Rychlých informací se do sekce M – Profesní, vědecké, a technické činnosti nezahrnují CZ‑NACE 72 – Výzkum a vývoj a CZ-NACE 75 – Veterinární činnosti.

Všechny údaje v textu Rychlých informací jsou uvedeny ve stálých cenách.
Data za 1. čtvrtletí 2021 jsou předběžná; definitivní údaje za jednotlivá čtvrtletí roku 2021 budou zveřejněny v březnu 2022.

Upozorňujeme, že vzhledem ke změně způsobu tvorby odhadů nešetřené části souboru může dojít k vyšší revizi dříve publikovaných dat.

V červnu 2021 ČSÚ zveřejní časové řady indexů produkce služeb.

Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Ing. Marie Boušková, ředitelka odboru statistiky obchodu, dopravy, služeb, cestovního ruchu a životního prostředí, tel. 732349448 nebo 274052935, e-mail: marie.bouskova@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Jana Gotvaldová, vedoucí oddělení statistiky obchodu, dopravy a služeb, tel. 274052691, e-mail: 
jana.gotvaldova@czso.cz

Metoda získání dat: přímé zjišťování ČSÚ SP 1-12

Termín ukončení sběru dat: 28. 4. 2021

Termín ukončení zpracování: 3. 5. 2021

Navazující výstupy: Bazické indexy od r. 2000 a meziroční indexy od r. 2001 jsou k dispozici v časových řadách (s výjimkou sekce J, která je k dispozici od roku 2005, resp. roku 2006).
(
https://www.czso.cz/csu/czso/sluzby_casove_rady_mesicni_indexy_trzeb)

Termín zveřejnění další RI: 9. 8. 2021

 

 • cslu051021.docx
 • Přílohy:
 • Tab. 1 Tržby ve službách (meziroční indexy)
 • Tab. 2 Tržby ve službách (meziroční změny, rozklad přírůstku - meziročního)
 • Tab. 3 Tržby ve službách (meziroční indexy, očištěno o kalendářní vlivy)
 • Graf 1 Tržby ve službách - bazické indexy, stálé ceny
 • Graf 2 Tržby ve službách - mezinárodní porovnání, sezónně očištěno, běžné ceny
 • Tiskové sdělení: Růst tržeb zaznamenaly pouze informační a komunikační činnosti
 • Vyjádření Marie Bouškové, ředitelky odboru statistiky služeb ČSÚ
  (soubor mp3)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 10.05.2021
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz