Služby - 1. čtvrtletí 2020

Koronavirová krize prohloubila pokles tržeb ve službách

11.05.2020
Kód: 180030-20
 

V 1. čtvrtletí se tržby očištěné o kalendářní vlivy meziročně reálně snížily o 4,3 %, bez očištění o 3,5 %. Sezónně očištěné tržby ve službách reálně mezičtvrtletně klesly o 3,3 %.
 

Vývoj v 1. čtvrtletí 2020

Mezičtvrtletně se tržby ve službách1) v 1. čtvrtletí po očištění o sezónní vlivy snížily reálně o 3,3 %. Mezičtvrtletní růst zaznamenaly pouze činnosti v oblasti nemovitostí a sekce informačních a komunikačních činností.

Meziročně se tržby po očištění o kalendářní vlivy snížily o 4,3 % (v 1. čtvrtletí 2020 bylo ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku o jeden pracovní den více). Růst tržeb vykázaly pouze informační a komunikační činnosti.

Meziročně se tržby bez očištění snížily o 3,5 %. Výsledky 1. čtvrtletí ovlivnila opatření na zamezení šíření koronaviru, kvůli kterým byla v letošním roce řada provozoven část měsíce března uzavřena nebo měla omezený provoz. V jednotlivých odvětvích byl vývoj následující:

 • tržby v dopravě a skladování se snížily o 5,8 %. Dvouciferný pokles zaznamenala letecká doprava (o 28,6 %) a vodní doprava (o 25,2 %). Nejvýrazněji ovlivnila celkový pokles objemově nejvýznamnější pozemní a potrubní doprava, jejíž tržby se snížily o 6,2 %. V závislosti na nižších výkonech těchto dopravních oborů se projevilo meziroční snížení tržeb i ve skladování a vedlejších činnostech v dopravě (o 5,8 %). Tržby vzrostly pouze poštovním a kurýrním činnostem (10,6 %);
 • v ubytování, stravování a pohostinství tržby klesly o 14,8 %. V ubytování se tržby snížily o 24,7 %, ve stravování a pohostinství o 11,1 %;
 • tržby informačních a komunikačních činností se zvýšily o 4,2 %. Nejvíce vzrostly tržby telekomunikačním činnostem (o 10,3 %). Růst tržeb vykázala tvorba programů a vysílání (o 3,7 %), informační činnosti (o 3,2 %) a činnosti v oblasti v oblasti informačních technologií (o 3,0 %), které zahrnují např. programování, správu počítačového vybavení či poradenství v oblasti IT. Nárůst tržeb zaznamenaly také vydavatelské činnosti (o 2,3 %). Naopak tržby klesly tzv. filmovému a hudebnímu průmyslu (o 22,2 %);
 • v činnostech v oblasti nemovitostí tržby meziročně klesly o 0,8 %. Největší pokles tržeb vykázaly realitní kanceláře a správa nemovitostí (o 3,4 %). Pronájem nemovitostí zaznamenal pokles o 0,2 %;
 • v profesních, vědeckých a technických činnostech2) tržby klesly o 1,4 %. Největší pokles tržeb vykázaly architektonické a inženýrské činnosti, a to o 6,5 %. Dále klesaly tržby ostatním profesním, vědeckým a technickým činnostem (o 2,6 %), kam se řadí například zprostředkovatelské činnosti, překladatelské a fotografické služby nebo činnosti stavebního dozoru. Nižší tržby zaznamenaly také reklamní agentury a průzkum trhu (o 1,3 %) a činnosti vedení podniků a poradenství v oblasti řízení (o 1,2 %). Rostoucích tržeb dosáhly právní a účetnické činnosti (o 6,3 %);
 • v administrativních a podpůrných činnostech tržby meziročně klesly o 10,0 %. Nejvýrazněji se pokles projevil u cestovních agentur (o 27,2 %) a agentur práce (o 12,0 %). Dalšími klesajícími odvětvími byly činnosti související se stavbami a úpravou krajiny (o 7,0 %), činnosti v oblasti pronájmu a operativního leasingu (o 5,0 %) a administrativní a kancelářské činnosti (o 4,2 %). Jediným rostoucím odvětvím v této sekci byly bezpečnostní a pátrací agentury (o 1,4 %), které rostou již třetí čtvrtletí v řadě.

Upozorňujeme, že vzhledem k výjimečným opatřením v souvislosti s onemocněním Covid-19 může dojít k vyšší revizi dříve publikovaných dat. Možnost revize je dána jednak nižším počtem podniků, které dotazníky vyplnily, jednak faktem, že část dat, která je běžně modelovaná na základě daňových přiznání k DPH z předchozích období, musela být odhadnuta.

Velice děkujeme všem podnikům, které nám data i v současné nelehké situaci poskytly, a umožnily tak ČSÚ zpracovat výsledky.

__________________

Poznámky:
1)
Pro účely Rychlých informací se do služeb zahrnují následující sekce: Klasifikace ekonomických činností – Doprava a skladování (H), Ubytování, stravování a pohostinství (I), Informační a komunikační činnosti (J), Činnosti v oblasti nemovitostí (L), Profesní, vědecké, a technické činnosti – bez činností Výzkum a vývoj a Veterinární činnosti (M bez 72 a 75).

2)
Pro účely Rychlých informací se do sekce M – Profesní, vědecké, a technické činnosti nezahrnují CZ‑NACE 72 – Výzkum a vývoj a CZ-NACE 75 – Veterinární činnosti.

Všechny údaje v textu Rychlých informací jsou uvedeny ve stálých cenách.
Data za 1. čtvrtletí 2020 jsou předběžná; definitivní údaje za jednotlivá čtvrtletí roku 2020 budou zveřejněny v březnu 2021.

Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Ing. Marie Boušková, ředitelka odboru statistiky obchodu, dopravy, služeb, cestovního ruchu a životního prostředí, tel. 274052935, e-mail: marie.bouskova@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Jana Gotvaldová, vedoucí oddělení statistiky obchodu, dopravy a informačních činností, tel. 274052691, e-mail: jana.gotvaldova@czso.cz

Metoda získání dat: přímé zjišťování ČSÚ SP 1-12

Termín ukončení sběru dat: 27. 4. 2020

Termín ukončení zpracování: 30. 4. 2020

Navazující výstupy: Bazické indexy od r. 2000 a meziroční indexy od r. 2001 jsou k dispozici v časových řadách (s výjimkou sekce J, která je k dispozici od roku 2005, resp. roku 2006).
(
https://www.czso.cz/csu/czso/sluzby_casove_rady_mesicni_indexy_trzeb)

Termín zveřejnění další RI: 7. 8. 2020

 

 • cslu051120.docx
 • Přílohy:
 • Tab. 1 Tržby ve službách (meziroční indexy)
 • Tab. 2 Tržby ve službách (meziroční změny, rozklad přírůstku - meziročního)
 • Tab. 3 Tržby ve službách (meziroční indexy, očištěno o kalendářní vlivy)
 • Graf 1 Tržby ve službách - bazické indexy, stálé ceny
 • Graf 2 Tržby ve službách - mezinárodní porovnání, sezónně očištěno, běžné ceny
 • Tiskové sdělení: Koronavirová krize prohloubila pokles tržeb ve službách
 • Vyjádření Marie Bouškové, ředitelky odboru statistiky služeb ČSÚ
  (soubor mp3)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 11.05.2020
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz