Služby - 2. čtvrtletí 2016

Vyšší počet pracovních dní ovlivnil výši tržeb

09.08.2016
Kód: 180030-16
 

V 2. čtvrtletí sezónně očištěné tržby ve službách reálně mezičtvrtletně klesly o 1,1 %. Tržby očištěné o vliv počtu pracovních dní se meziročně snížily o 1,1 %, bez očištění naopak vzrostly o 0,7 %. Růst vykázala všechna odvětví služeb s výjimkou profesních, vědeckých a technických činností.


V 2. čtvrtletí sezónně očištěné tržby ve službách1) reálně mezičtvrtletně klesly o 1,1 %. Tržby po očištění o vliv počtu pracovních dní se meziročně snížily o 1,1 %, bez očištění naopak vzrostly o 0,7 % (v 2. čtvrtletí 2016 bylo o 3 pracovní dny více než ve stejném období předchozího roku). S výjimkou profesních, vědeckých a technických činností zaznamenala růst všechna odvětví služeb.

Meziroční vývoj sezónně neočištěných tržeb v jednotlivých odvětvích služeb:

-        dopravě a skladování se tržby zvýšily o 2,5 %. Na růstu se nejvíce podílelo skladování a vedlejší činnosti v dopravě, kde tržby vzrostly o 8,9 %. Nárůst tržeb zaznamenala také vodní doprava (o 4,8 %). Objemově nejvýznamnější pozemní a potrubní doprava ve 2. čtvrtletí 2016 meziročně stagnovala. Naopak nižší tržby oproti předchozímu roku vykázala letecká doprava (o 7,9 %) a poštovní a kurýrní činnosti (o 2,5 %);

-        ubytování, stravování a pohostinství se tržby zvýšily o 1,8 %. Poprvé po 23 čtvrtletích nepřetržitého růstu se tržby v ubytování snížily o 1,4 %, naopak ve stravování a pohostinství vzrostly o 3,3 %;

-        tržby informačních a komunikačních činností vzrostly o 2,8 %. Nejvyššího meziročního růstu dosáhl tzv. filmový a hudební průmysl (o 16,8 %). Již desáté čtvrtletí v řadě zaznamenaly nárůst informační činnosti (nyní o 8,7 %), které zahrnují např. zpracování dat, webové portály a hosting. Zvýšení tržeb dosáhly také činnosti v oblasti informačních technologií (o 2,5 %), které zahrnují např. programování, správu počítačového vybavení či poradenství v oblasti IT. Tržby se zvýšily i vydavatelským činnostem (o 2,2 %), telekomunikačním činnostem (o 1,2 %) a tvorbě programů a vysílání (o 1,0 %);

-        tržby činností v oblasti nemovitostí vzrostly o 1,3 %. Nárůst byl zapříčiněn především navýšením tržeb v oblasti pronájmu nemovitostí (o 1,4 %). Tržby realitních kanceláří se zvýšily o 0,8 %;

-        tržby za profesní, vědecké a technické činnosti2) se snížily o 6,0 %. Největší vliv na celkový vývoj měla situace v odvětví architektonických a inženýrských služeb (pokles o 11,6 %). Meziroční pokles tržeb zaznamenaly i ostatní profesní, vědecké a technické činnosti (o 5,5 %), vedení podniků a poradenství v oblasti řízení (o 5,1 %) a také služby reklamních agentur a průzkumu trhu (o 3,8 %). Jediným odvětvím, kde byl vykázán růst, se staly právní a účetnické činnosti (o 2,0 %);

-        tržby v odvětví administrativních a podpůrných činností3) se zvýšily o 3,1 %. S výjimkou cestovních agentur a kanceláří, které vykázaly pokles o 11,1 %, rostla všechna dílčí odvětví. Nejvýraznější růst zaznamenaly tržby v oblasti administrativních a kancelářských činností (o 9,4 %), které se zvyšovaly od začátku minulého roku. Tržby rostly pracovním agenturám (o 6,8 %) a dále také subjektům poskytujícím služby v odvětvích souvisejících se stavbami a úpravou krajiny (o 5,1 %), pronájmu a operativního leasingu (o 3,7 %) a rovněž bezpečnostním a pátracím agenturám (o 1,8 %).

 

Poznámky:
Data za 2. čtvrtletí 2016 jsou předběžná; definitivní údaje za jednotlivá čtvrtletí roku 2016 budou známy nejpozději v červnu 2017.

Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Ing. Marie Boušková, tel. 274052935, e-mail:  marie.bouskova@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Marie Boušková, tel. 274052935, e-mail:  marie.bouskova@czso.cz

Metoda získání dat: přímé zjišťování ČSÚ SP1-12
Termín ukončení sběru dat:
28. 7. 2016
Termín ukončení zpracování: 2. 8. 2016
Navazující výstupy: Bazické indexy od r. 2000 a meziroční indexy od r. 2001 jsou k dispozici v časových řadách (s výjimkou sekce J, která je k dispozici od roku 2005, resp. roku 2006).

(https://www.czso.cz/csu/czso/sluzby_casove_rady_mesicni_indexy_trzeb)
Termín zveřejnění další RI: 9. 11. 20161) Pro účely Rychlých informací se do služeb zahrnují následující sekce: Klasifikace ekonomických činností – Doprava a skladování (H), Ubytování, stravování a pohostinství (I), Informační a komunikační činnosti (J), Činnosti v oblasti nemovitostí (L), Profesní, vědecké, a technické činnosti – bez činností Výzkum a vývoj a Veterinární činnosti (M bez 72 a 75), Administrativní a podpůrné činnosti bez Činností souvisejících s úpravou krajiny (N bez 81.3).

2) Pro účely Rychlých informací se do sekce M – Profesní, vědecké, a technické činnosti nezahrnují CZ‑NACE 72 – Výzkum a vývoj a CZ-NACE 75 – Veterinární činnosti.

3) Pro účely Rychlých informací se do sekce N – Administrativní a podpůrné činnosti nezahrnují CZ‑NACE 81.3 – Činnosti související s úpravou krajiny.

 

 

  • cslu080916.docx
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Tržby ve službách (meziroční indexy)
  • Tab. 2 Tržby ve službách (meziroční změny, rozklad přírůstku - meziročního)
  • Graf 1 Tržby ve službách (bazické indexy)
  • Graf 2 Tržby ve službách (CZ-NACE sekce H+I+J+M+N) - mezinárodní porovnání
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 09.08.2016
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz