Služby - 4. čtvrtletí 2010

Tržby ve službách v roce 2010 klesly o 1 %

10.02.2011
Kód: r-9001-10
 
Ve 4. čtvrtletí klesly sezónně očištěné tržby ve službách reálně mezičtvrtletně o 1,6 %. Meziročně po očištění pouze o vliv pracovních dnů klesly o 2,5 %, bez očištění o 2,1 %. Růst tržeb byl zaznamenán pouze v dopravě a skladování a v administrativních a podpůrných činnostech, a to shodně ve výši 2,0 %.
Za celý rok 2010 se snížily tržby ve službách meziročně reálně o 1,0 %. Meziročně po očištění pouze o vliv pracovních dnů klesly o 1,3 %. Celkový vývoj byl zmírněn růstem tržeb v objemově nejvýznamnějším odvětví - dopravě a skladování.


* * *

Ve 4. čtvrtletí klesly sezónně očištěné tržby ve službách 1) reálně mezičtvrtletně o 1,6 % . Meziročně po očištění pouze o vliv pracovních dnů (ve 4. čtvrtletí roku 2010 bylo o jeden pracovní den více) klesly o 2,5 % , bez očištění o 2,1 %. Růst tržeb byl zaznamenán pouze v dopravě a skladování a v administrativních a podpůrných činnostech, a to shodně ve výši 2,0 %.

Meziroční vývoj sezónně neočištěných tržeb v jednotlivých odvětvích služeb:
 • v dopravě a skladování se tržby zvýšily o 2,0 %, přičemž jednotlivé dopravní obory se vyvíjely diferencovaně. Tržby poštovním a kurýrním činnostem vzrostly o 11,0 % (nejvyšší růst od roku 2000), což korespondovalo s růstem zájmu o nákupy prostřednictvím internetu a zásilkové služby. Tržby se zvýšily i v pozemní a potrubní dopravě (o 2,8 %) a ve skladování a vedlejších činnostech v dopravě (o 2,2 %). Pokles tržeb vykázala vodní doprava (o 23,4 %) a letecká doprava (o 15,2 %), která byla ovlivněna organizačními změnami některých leteckých společností vedoucími k převedení vedlejších činností mimo odvětví.
 • v ubytování, stravování a pohostinství tržby klesaly od 1. čtvrtletí 2008, tentokrát o 4,3 %. Pokles ovlivnil především vývoj ve stravování a pohostinství (o 8,1 %). V ubytování se tržby za 4. čtvrtletí podruhé v roce 2010 zvýšily, a to o 4,1 %.
 • v informačních a komunikačních činnostech klesly tržby o 2,5 %. Výsledek byl ovlivněn zejména nižšími tržbami telekomunikačních činností (pokles o 5,4 %) a činností v oblasti informačních technologií (pokles o 3,1 %). Růst tržeb zaznamenal tzv. filmový průmysl (o 2,4 %), vydavatelské činnosti (o 4,1 %) a tvorba programů a vysílání (o 14,2 %).
 • tržby činností v oblasti nemovitostí klesly o 5,1 % především vlivem nižších tržeb realitních kanceláří (o 13,9 %). Pronájem nemovitostí poklesl o 0,4 %.
 • v odvětví profesních, vědeckých a technických činností2) se snížily tržby o 6,4 %, pokles se projevil ve všech sledovaných odvětvích. Nejvíce klesly tržby objemově nejvýznamnějším architektonickým a inženýrským službám (o 9,7 %) a tzv. ostatním profesním, vědeckým a technickým činnostem, kam patří zejména fotografické, tlumočnické a návrhářské služby (o 9,8 %). Nejmenší pokles zaznamenala reklama a průzkum trhu (o 1,2 %).
 • tržby v odvětví administrativních a podpůrných činností3) vzrostly o 2,0 %. Dále rostly činnosti související se zaměstnáním (o 14,7 %) a administrativní a kancelářské činnosti (o 3,2 %), pokles zaznamenaly činnosti v oboru pronájmu a operativního leasingu (o 2,9 %) a činnosti související se stavbami a úpravou krajiny (o 0,9 %).

V roce 2010 se snížily tržby ve službách 1) meziročně reálně o 1,0 %. Meziročně po očištění pouze o vliv pracovních dnů (v roce 2010 bylo o dva pracovní dny více) klesly o 1,3 %.Celkový vývoj byl zmírněn růstem tržeb v objemově nejvýznamnějším odvětví - dopravě a skladování.

Meziroční vývoj sezónně neočištěných tržeb v jednotlivých odvětvích služeb byl následující:
 • na růstu tržeb dopravy a skladování o 3,7 % participovala zejména objemově nejvýznamnější pozemní a potrubní doprava (růst o 5,1 %) a skladování a vedlejší činnosti v dopravě (růst o 5,0 %). Tržby ve vodní dopravě se celoročně snížily o 14,4 %, přestože ve 3. čtvrtletí zaznamenaly růst. V letecké dopravě pokračoval již druhý rok dvouciferný pokles tržeb. Tržby poštovních a kurýrních činností vzrostly o 8,0 %.
 • v ubytování, stravování a pohostinství se tržby snížily o 5,1 %. Pokles byl zaznamenán ve všech čtvrtletích roku, nejvíce klesly v prvním čtvrtletí (o 7,5 %). K vyššímu poklesu tržeb došlo zejména ve stravovacích zařízeních, a to o 7,4 %, v ubytování se tržby snížily o 0,5 %, a to především vlivem vývoje v 1. pololetí.
 • v informačních a komunikačních činnostech se tržby celoročně snížily o 1,4 %, což bylo nejvíce ovlivněno poklesem v telekomunikačních činnostech o 5,2 %. Pokles tržeb byl zaznamenán i u tzv. filmového průmyslu (o 4,5 %), kam patří zejména produkce, distribuce a promítání filmů a pořizování zvukových nahrávek a hudební vydavatelské činnosti. Tvorba programů a vysílání naopak vykázala nepřetržitý růst. Přes pokles zaznamenaný v 1. čtvrtletí vzrostly tržby celoročně i vydavatelským činnostem. Celoročně se zvýšily tržby také informačním činnostem a činnostem v oblasti informačních technologií, přestože se ani jednomu z těchto odvětví nevyhnul pokles ve 4. čtvrtletí.
 • v činnostech v oblasti nemovitostí tržby klesly o 4,3 %, z toho realitním kancelářím o 11,5 % a pronájmu nemovitostí o 0,3 %.
 • odvětví profesních, vědeckých a technických činností2) zaznamenalo pokles tržeb o 5,2 %. Stejně jako v roce 2009 klesly tržby všech skupin, nejvíce ostatních profesních, vědeckých a technických činností (o 10,6 %) a architektonických a inženýrských služeb (o 5,8 %).
 • tržby administrativních a podpůrných činností3) se snížily o 0,4 %, avšak od poloviny roku vykazovaly růst. Oproti nízkému stavu roku 2009 se zvedly tržby pracovních agentur (o 8,1 %), poklesly naopak tržby cestovních kanceláří (o 5,5 %). Nárůst ve všech čtvrtletích zaznamenaly administrativní a kancelářské činnosti (roční nárůst o 3,0 %).
Metodická poznámka :
1) Pro účely Rychlých informací se do služeb zahrnují následující sekce Klasifikace ekonomických činností – Doprava a skladování (H), Ubytování, stravování a pohostinství (I), Informační a komunikační činnosti (J), Činnosti v oblasti nemovitostí (L), Profesní, vědecké, a technické činnosti – bez činností Výzkum a vývoj a Veterinární činnosti (M bez 72 a 75), Administrativní a podpůrné činnosti bez Činností souvisejících s úpravou krajiny (N bez 81.3).
2) Pro účely Rychlých informací se do sekce M – Profesní, vědecké, a technické činnosti nezahrnují CZ-NACE 72 – Výzkum a vývoj a CZ-NACE 75 – Veterinární činnosti.
3) Pro účely Rychlých informací se do sekce N – Administrativní a podpůrné činnosti nezahrnují CZ-NACE 81.3 – Činnosti související s úpravou krajiny.

Kontaktní osoby: Marie Boušková, tel. 27405293 5, e-mail: marie.bouskova@czso.cz
Zdroj dat: přímé zjišťování ČSÚ v podnicích
Termín ukončení sběru dat: 28. 1. 2011
Termín ukončení zpracování: 2. 2. 2011
Údaje většiny odvětví (s výjimkou sekce J) za jednotlivá čtvrtletí od r. 2000 (resp. za meziroční indexy od r. 2001) jsou k dispozici v časových řadách.
( /csu/czso/slu_cr_br2005 )
Data za 4.čtvrtletí 2010 jsou předběžná, za 3. čtvrtletí byla revidována; definitivní údaje za jednotlivá čtvrtletí roku 2010 budou známy nejpozději v červnu 2011. • cslu021011.doc
 • Přílohy:
 • Tab. 1 Tržby ve službách (meziroční indexy)
 • Tab. 2 Tržby ve službách (meziroční změny, rozklad přírůstku - meziročního)
 • Tab. 3 Tržby ve službách (meziroční indexy) v letech 2006 až 2010
 • Graf 1 Tržby ve službách (bazické indexy)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 10.02.2011
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz