Služby - 1. čtvrtletí 2016

Nejvíce rostly tržby v ubytování a stravování

10.05.2016
Kód: 180030-16
 

V 1. čtvrtletí sezónně očištěné tržby ve službách reálně mezičtvrtletně vzrostly o 0,2 %. Tržby očištěné o vliv počtu pracovních dní se meziročně zvýšily o 0,6 %, bez očištění o 0,7 %. Nejvyššího růstu tržeb dosáhla odvětví ubytování, stravování a pohostinství a administrativní a podpůrné činnosti.


V 1. čtvrtletí sezónně očištěné tržby ve službách1) reálně mezičtvrtletně vzrostly o 0,2 %. Tržby po očištění o vliv počtu pracovních dní se meziročně zvýšily o 0,6 %, bez očištění o 0,7 % (v 1. čtvrtletí 2016 bylo o 1 pracovní den méně než ve stejném období předchozího roku). Růst vykázala všechna odvětví služeb s výjimkou profesních a vědeckých činností a dopravy a skladování.

Meziroční vývoj sezónně neočištěných tržeb v jednotlivých odvětvích služeb:
-        dopravě a skladování se tržby snížily o 0,1 %. Pokles tržeb zaznamenala  objemově nejvýznamnější pozemní a potrubní doprava, kde tržby po předchozích dvanácti čtvrtletích nepřetržitého růstu klesly o 1,3 %. Nižší tržby vykázaly také poštovní a kurýrní činnosti (o 1,4 %), letecká doprava (o 3,5 %) a vodní doprava (o 4,8 %). Naopak skladování a vedlejším činnostem v dopravě se tržby zvýšily (o 2,3 %);

-        ubytování, stravování a pohostinství se tržby zvýšily o 5,4 %. K růstu přispěl vývoj jak v ubytování (růst o 6,3 %), tak i ve stravování a pohostinství (růst o 5,0 %);

-        tržby informačních a komunikačních činností vzrostly o 1,6 %. Již deváté čtvrtletí v řadě vykázaly růst informační činnosti (o 7,7 %), které zahrnují např. zpracování dat, webové portály a hosting. Tržby se zvýšily také tzv. filmovému a hudebnímu průmyslu (o 7,0 %), tvorbě programů a vysílání (o 4,9 %) a vydavatelským činnostem (o 4,1 %). Nárůst tržeb zaznamenaly i telekomunikační činnosti (o 1,3 %). Naopak nižší tržby oproti předchozímu roku (o 0,4 %) vykázaly objemově nejvýznamnější činnosti v oblasti informačních technologií, které zahrnují např. programování, správu počítačového vybavení či poradenství v oblasti IT;

-        tržby činností v oblasti nemovitostí vzrostly o 2,2 %. Pokračoval růst tržeb realitních kanceláří a správy nemovitostí (tentokrát o 5,8 %), započatý v 1. čtvrtletí 2015. V oblasti pronájmu nemovitostí vzrostly tržby o 0,8 %;

-        tržby za profesní, vědecké a technické činnosti2) se snížily o 3,6 %. Největší vliv na celkový meziroční pokles tržeb měl vývoj v odvětví architektonických a inženýrských služeb (pokles o 12,2 %). Nižší tržby zaznamenaly také činnosti vedení podniků a poradenství v oblasti řízení (o 3,7 %) a odvětví ostatních profesních, vědeckých a technických činností (o 1,7 %). Naopak  růst byl vykázán v odvětví právních a účetnických činností (o 3,3 %), a také v reklamě a průzkumu trhu (o 1,2 %);

-        tržby v odvětví administrativních a podpůrných činností3) se zvýšily o 4,7 %. Nejvýraznější navýšení bylo zaznamenáno v oblasti služeb pracovních agentur (o 10,9 %), jejichž tržby rostly nepřetržitě od 2. čtvrtletí roku 2010. Tržby vzrostly i za činnosti související se stavbami a úpravou krajiny (o 9,4 %), pronájem a operativní leasing (o 7,7 %), služby bezpečnostních a pátracích agentur (o 4,3 %) a za administrativní a kancelářské činnosti (o 3,8 %). Nižší tržby zaznamenaly pouze cestovní kanceláře a agentury (o 8,7 %), kterým klesaly tržby nepřetržitě od posledního čtvrtletí roku 2012.

_________________________
Poznámky:

Data za 1. čtvrtletí 2016 jsou předběžná; definitivní údaje za jednotlivá čtvrtletí roku 2016 budou známy nejpozději v červnu 2017.
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Ing. Marie Boušková, tel. 274052935,
e-mail:  marie.bouskova@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Jana Gotvaldová, tel. 274052691,
e-mail:  jana.gotvaldova@czso.cz
Metoda získání dat: přímé zjišťování ČSÚ SP1-12
Termín ukončení sběru dat: 28. 4. 2016
Termín ukončení zpracování: 3. 5. 2016
Navazující výstupy: Bazické indexy od r. 2000 a meziroční indexy od r. 2001 jsou k dispozici v časových řadách (s výjimkou sekce J, která je k dispozici od roku 2005, resp. roku 2006).
(https://www.czso.cz/csu/czso/sluzby_casove_rady_mesicni_indexy_trzeb)
Termín zveřejnění další RI: 9. 8. 20161) Pro účely Rychlých informací se do služeb zahrnují následující sekce: Klasifikace ekonomických činností – Doprava a skladování (H), Ubytování, stravování a pohostinství (I), Informační a komunikační činnosti (J), Činnosti v oblasti nemovitostí (L), Profesní, vědecké, a technické činnosti – bez činností Výzkum a vývoj a Veterinární činnosti (M bez 72 a 75), Administrativní a podpůrné činnosti bez Činností souvisejících s úpravou krajiny (N bez 81.3).

2) Pro účely Rychlých informací se do sekce M – Profesní, vědecké, a technické činnosti nezahrnují CZ‑NACE 72 – Výzkum a vývoj a CZ-NACE 75 – Veterinární činnosti.

3) Pro účely Rychlých informací se do sekce N – Administrativní a podpůrné činnosti nezahrnují CZ‑NACE 81.3 – Činnosti související s úpravou krajiny.

  • cslu051016.docx
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Tržby ve službách (meziroční indexy)
  • Tab. 2 Tržby ve službách (meziroční změny, rozklad přírůstku - meziročního)
  • Graf 1 Tržby ve službách (bazické indexy)
  • Graf 2 Tržby ve službách (CZ-NACE sekce H+I+J+M+N) - mezinárodní porovnání
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 10.05.2016
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí
Informace o inflaci, HDP, obyvatelstvu, průměrných mzdách a mnohé další najdete na stránkách Českého statistického úřadu: www.czso.cz
tel: 274 052 304, 274 052 451, e-mail: infoservis@czso.cz