Služby - 3. čtvrtletí 2012

Tržby za služby stagnovaly

07.11.2012
Kód: r-9001-12
 
Ve 3. čtvrtletí sezónně očištěné tržby ve službách reálně mezičtvrtletně rostly o 0,1 %. Meziročně po očištění o vliv pracovních dní tržby vzrostly o 0,6 %, bez očištění o 0,2 %. Meziroční zvýšení tržeb zaznamenaly pouze administrativní a podpůrné činnosti a doprava a skladování.

Ve 3. čtvrtletí sezónně očištěné tržby ve službách 1 ) reálně mezičtvrtletně vzrostly o 0,1 %. Meziročně po očištění o vliv pracovních dní se zvýšily o 0,6 % (ve 3. čtvrtletí roku 2011 bylo o jeden pracovní den více). Neočištěné tržby rostly o 0,2 %, zvýšení tržeb zaznamenaly pouze administrativní a podpůrné činnosti a doprava a skladování.

Meziroční vývoj sezónně neočištěných tržeb v jednotlivých odvětvích služeb:

- tržby v dopravě a skladování se zvýšily o 2,6 % vlivem růstu tržeb za skladování a vedlejší činnosti v dopravě (o 11,1 %). Druhé čtvrtletí v řadě pokračoval pokles tržeb pozemní a potrubní dopravy (tentokrát o 0,9 %), letecké dopravy (o 8,2 %) a poštovních a kurýrních činností (o 4,7 %);

- v ubytování, stravování a pohostinství se tržby snížily o 3,0 %. Snížení tržeb ve stravování a pohostinství (o 7,5 %), bylo ovlivněno také zákazem prodeje víceprocentního alkoholu v září. Naopak ubytování vykázalo růst o 4,2 %;

- v informačních a komunikačních činnostech pokračoval pokles tržeb započatý ve druhém čtvrtletí roku 2011. O snížení tržeb (o 0,3 %) se zasloužil především dvouciferný pokles tzv. filmového a hudebního průmyslu. Snížily se také tržby telekomunikačních činností (o 0,8 %), vydavatelských činností (o 2,8 %) a informačních činností (o 3,1 %). Naopak nárůst tržeb byl zaznamenán v oblasti informačních technologií (o 2,8 %), které zahrnují např. programování a správu počítačového vybavení, a tvorby programů a vysílání (o 9,2 %);

- tržby v činnostech v oblasti nemovitostí se snížily o 4,4 %. K výsledku přispěl pokles tržeb jak realitních kanceláří (o 6,6 %), tak i pronájmu nemovitostí (o 3,4 %);

- tržby za profesní, vědecké a technické činnosti 2 ) poklesly o 2,2 %. Největší snížení tržeb zaznamenaly ostatní profesní, vědecké a technické činnosti (o 11,0 %), dále právní a účetnické činnosti (o 5,1 %), vedení podniků a poradenství v oblasti řízení (o 3,0 %) a reklama a průzkum trhu (o 2,8 %). Vzrostly pouze tržby objemově významných architektonických a inženýrských služeb (o 2,3 %), ostatní skupiny zaznamenaly pokles;

- tržby v odvětví administrativních a podpůrných činností 3 ) se zvýšily o 2,2 %. Tržby pracovních agentur vzrostly o 10,3 %, administrativních a kancelářských činností o 6,0 %, cestovních agentur a kanceláří o 1,6 % a činností souvisejících se stavbami a úpravou krajiny o 0,7 %. Pokles tržeb zaznamenaly pouze bezpečnostní a pátrací činnosti (o 3,4 %) a činnosti v oblasti pronájmu a operativního leasingu (o 2,1 %).
_______________________________

1) Pro účely Rychlých informací se do služeb zahrnují následující sekce: Klasifikace ekonomických činností – Doprava a skladování (H), Ubytování, stravování a pohostinství (I), Informační a komunikační činnosti (J), Činnosti v oblasti nemovitostí (L), Profesní, vědecké, a technické činnosti – bez činností Výzkum a vývoj a Veterinární činnosti (M bez 72 a 75), Administrativní a podpůrné činnosti bez Činností souvisejících s úpravou krajiny (N bez 81.3).
2) Pro účely Rychlých informací se do sekce M – Profesní, vědecké, a technické činnosti nezahrnují CZ-NACE 72 – Výzkum a vývoj a CZ-NACE 75 – Veterinární činnosti.
3) Pro účely Rychlých informací se do sekce N – Administrativní a podpůrné činnosti nezahrnují CZ-NACE 81.3 – Činnosti související s úpravou krajiny.


Poznámky:
Data za 3. čtvrtletí 2012 jsou předběžná; definitivní údaje za jednotlivá čtvrtletí roku 2012 budou známy nejpozději v červnu 2013.
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Ing. Marie Boušková, tel. 274052935, e-m ail: marie.bouskova@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Marie Boušková, tel. 274052935, e-mail: marie.bouskova@czso.cz
Metoda získání dat: přímé zjišťování ČSÚ SP1-12
Termín ukončení sběru dat: 26. 10. 2012
Termín ukončení zpracování: 31. 10. 2012
Navazující výstupy: Bazické indexy od r. 2000 a meziroční indexy od r. 2001 jsou k dispozici v časových řadách (s výjimkou sekce J, která je k dispozici od roku 2005, resp. roku 2006).
( /csu/czso/slu_cr_br2005 )
Termín zveřejnění další RI: 7. 2. 2013  • cslu110712.doc
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Tržby ve službách (meziroční indexy)
  • Tab. 2 Tržby ve službách (meziroční změny, rozklad přírůstku - meziročního)
  • Graf 1 Tržby ve službách (bazické indexy)
  • Graf 2 Tržby ve službách (CZ-NACE sekce H+I+J+M+N) - mezinárodní porovnání
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 07.11.2012
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz