Služby - 3. čtvrtletí 2011

Většina služeb zaznamenala pokles tržeb

08.11.2011
Kód: r-9001-11
 
Ve 3. čtvrtletí poklesly sezónně očištěné tržby ve službách reálně mezičtvrtletně o 1,6 %. Meziročně bez očištění i po očištění o vliv pracovních dní se tržby shodně snížily o 4,1 %. Růst tržeb vykázaly pouze administrativní a podpůrné činnosti.


* * *

Ve 3. čtvrtletí poklesly sezónně očištěné tržby ve službách 1) reálně mezičtvrtletně o 1,6 %. Meziročně bez očištění i po očištění o vliv pracovních dní se tržby shodně snížily o 4,1 % (stejný počet pracovních dní). Růst tržeb vykázaly pouze administrativní a podpůrné činnosti.

Meziroční vývoj sezónně neočištěných tržeb v jednotlivých odvětvích služeb:
  - tržby v dopravě a skladování se snížily, poprvé od 1. čtvrtletí 2010, a to o 1,3 %. Nejvýrazněji ovlivnila celkový pokles objemově nejvýznamnější pozemní a potrubní doprava, jejíž tržby se snížily o 1,8 %. Pokles tržeb zaznamenala i vodní doprava (o 31,0 %). V závislosti na nižších výkonech těchto dopravních oborů se projevilo meziroční snížení tržeb i ve skladování a vedlejších činnostech v dopravě (o 2,1 %). Tržby vzrostly pouze letecké dopravě (o 5,6 %) a poštovním a kurýrním činnostem (1,1 %);

  - v ubytování, stravování a pohostinství se tržby snížily o 1,2 %. Snížení ovlivnil především vývoj tržeb ve stravování a pohostinství, kde byl zaznamenán pokles o 4,5 %. Naopak v ubytování pokračoval růst tržeb (tentokrát o 4,5 %), započatý v druhém pololetí loňského roku;

  - tržby informačních a komunikačních činností poklesly o 3,4 %. Nejvíce se snížily tržby vydavatelským činnostem, a to o 7,7 %. Tržby za telekomunikační činnosti klesají od 2. čtvrtletí roku 2009, tentokrát se snížily o 7,2 %. Nižší tržby než loni vykázaly také činnosti tzv. filmového a hudebního průmyslu (o 6,6 %) a informační činnosti (o 4,5 %). Celkový pokles tržeb byl zmírněn růstem tržeb za tvorbu programů a vysílání (o 2,6 %) a činností v oblasti informačních technologií (o 4,0 %), které zahrnují např. programování a správu počítačového vybavení;

  - tržby činností v oblasti nemovitostí se snížily o 5,4 %. Pokračoval pokles jak realitních kanceláří (o 8,1 %), tak pronájmu nemovitostí (o 3,9 %);

  - tržby v odvětví profesních, vědeckých a technických činností 2) klesly o 15,2 %, především vlivem největší skupiny architektonických a inženýrských činností (pokles o 22,7 %). Dvouciferný pokles zaznamenaly také tzv. ostatní profesní, vědecké a technické činnosti (o 17,9 %), činnosti vedení podniků a poradenství v oblasti řízení (o 17,2 %), pokračoval dlouhodobý pokles tržeb za reklamní činnosti (tentokrát o 10,8 %). Výjimkou byly právní a účetnické činnosti, jejichž tržby se naopak zvedly o 2,5 %;

  - růst tržeb zaznamenaly administrativní a podpůrné činnosti 3) (o 3,9 %). Tržby se zvýšily všem skupinám kromě bezpečnostních a pátracích činností (pokles o 5,0 %). Nejvyšší růst vykázaly pracovní agentury (o 19,7 %), jejich tržby rostou od počátku loňského roku. Cestovním agenturám a kancelářím se zvýšily tržby o 4,3 % a firmám poskytujícím administrativní, kancelářské a jiné podpůrné služby o 3,1 %. O 2,0 % vzrostly tržby za činnosti související se stavbami a úpravou krajiny a o 0,7 % za činnosti v oblasti pronájmu a operativního leasingu.
Metodická poznámka :
1) Pro účely Rychlých informací se do služeb zahrnují následující sekce: Klasifikace ekonomických činností – Doprava a skladování (H), Ubytování, stravování a pohostinství (I), Informační a komunikační činnosti (J), Činnosti v oblasti nemovitostí (L), Profesní, vědecké, a technické činnosti – bez činností Výzkum a vývoj a Veterinární činnosti (M bez 72 a 75), Administrativní a podpůrné činnosti bez Činností souvisejících s úpravou krajiny (N bez 81.3).
2) Pro účely Rychlých informací se do sekce M – Profesní, vědecké, a technické činnosti nezahrnují CZ-NACE 72 – Výzkum a vývoj a CZ-NACE 75 – Veterinární činnosti.
3) Pro účely Rychlých informací se do sekce N – Administrativní a podpůrné činnosti nezahrnují CZ-NACE 81.3 – Činnosti související s úpravou krajiny.
Zodpovědný vedoucí pracovník: Ing. Marie Boušková, tel. 2 74052935, e-mail: marie.bouskova@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Marie Boušková, tel. 274052935, e-mail: marie.bouskova@czso.cz
Metoda získání dat: přímé zjišťování ČSÚ v podnicích
Termín ukončení sběru dat: 31. 10. 2011
Termín ukončení zpracování: 3. 11. 2011
Navazující publikace: Bazické indexy od r. 2000 a meziroční indexy od r. 2001 jsou k dispozici v časových řadách (s výjimkou sekce J, která je k dispozici od roku 2005, resp. roku 2006 ).
( /csu/czso/slu_cr_br2005 )
Data za 3.čtvrtletí 2011 jsou předběžná; definitivní údaje za jednotlivá čtvrtletí roku 2011 budou známy nejpozději v červnu 2012.
Termín zveřejnění další RI: 6. 2. 2012 • cslu110811.doc
 • Přílohy:
 • Tab. 1 Tržby ve službách (meziroční indexy)
 • Tab. 2 Tržby ve službách (meziroční změny, rozklad přírůstku - meziročního)
 • Graf 1 Tržby ve službách (bazické indexy)
 • Graf 2 Tržby ve službách - mezinárodní porovnání
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 08.11.2011
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz