Služby - 2. čtvrtletí 2017

Růst tržeb ve službách pokračoval

08.08.2017
Kód: 180030-17
 

Ve 2. čtvrtletí sezónně očištěné tržby ve službách reálně mezičtvrtletně vzrostly o 0,8 %. Tržby očištěné o kalendářní vlivy se meziročně reálně zvýšily o 5,4 %, bez očištění o 3,3 %.

Mezičtvrtletně se tržby ve službách1) ve 2. čtvrtletí po očištění o sezónní vlivy zvýšily reálně o 0,8 %. Nejvyšší mezičtvrtletní růst zaznamenala sekce ubytování, stravování a pohostinství, a to o 2,9 %.

Meziročně se tržby po očištění o kalendářní vlivy zvýšily o 5,4 %, ve 2. čtvrtletí 2017 bylo o 4 pracovní dny méně než ve stejném období předchozího roku. Růst vykázala všechna odvětví služeb.

Meziročně se tržby bez očištění zvýšily o 3,3 %. V jednotlivých odvětvích byl vývoj následující:

-        dopravě a skladování se tržby zvýšily o 0,7 %. Dvouciferný růst zaznamenala  letecká doprava, a to o 17,5 %. Zvýšení tržeb vykázala také vodní doprava (o 2,8 %) a  poštovní a kurýrní činnosti (o 1,8 %). Skladování a vedlejší činnosti v dopravě stagnovaly. Pokles tržeb vykázala pouze pozemní a potrubní doprava (o 0,5 %), která je však z hlediska objemu tržeb nejvýznamnější;

-        ubytování, stravování a pohostinství se tržby zvýšily o 12,4 %. V ubytování vzrostly tržby o 14,6 % a ve stravování a pohostinství o 11,3 %;

-        v informačních a komunikačních činnostech se tržby zvýšily o 3,8 %. Tržby informačních činností, které zahrnují např. zpracování dat, webové portály a hosting, pokračovaly v růstu (tentokrát o 8,9 %), který započal v 1. čtvrtletí 2014. Zvýšení tržeb zaznamenaly také činnosti v oblasti informačních technologií (o 4,9 %), kam patří např. programování, správa počítačového vybavení či poradenství v oblasti IT, dále telekomunikační činnosti (o 3,9 %), tvorba programů a vysílání (o 3,5 %) a vydavatelské činnosti (o 2,3 %). Naopak pokles tržeb vykázal tzv. filmový a hudební průmysl, a to o 14,0 %;

-        v činnostech v oblasti nemovitostí tržby vzrostly o 1,9 %. Vyšší tržby vykázaly jak realitní kanceláře a správa nemovitostí (o 3,1 %), tak i objemově významnější pronájem nemovitostí (o 1,6 %);

-        v profesních, vědeckých a technických činnostech2) se tržby zvýšily o 1,5 %. V této sekci rostla většina dílčích odvětví, nejvíce se však dařilo ostatním profesním, vědeckým a technickým činnostem (nárůst o 3,3 %). Vyšší tržby zaznamenaly i právní a účetnické činnosti (o 2,9 %), které rostly již od začátku roku 2015. Meziroční nárůst vykázaly také dvě objemově nejvýznamnější skupiny činností;  architektonické a inženýrské činnosti vzrostly o 2,4 % a reklamní agentury a průzkum trhu o 0,6 %. Pokles tržeb v tomto čtvrtletí zaznamenaly služby vedení podniků a poradenství v oblasti řízení (o 2,8 %);

-        v administrativních a podpůrných činnostech3) tržby vzrostly o 6,9 %. Vývoj této sekce nejvýrazněji ovlivnilo stabilně (od 2. čtvrtletí 2010) rostoucí odvětví pracovních agentur, které nyní dosáhlo růstu o 12,7 %. Již čtvrté čtvrtletí za sebou se zvýšily tržby cestovním kancelářím, agenturám a rezervačním službám, tentokrát o 12,8 %. Růst zaznamenaly také administrativní a kancelářské činnosti (o 6,2 %), činnosti v oblasti pronájmu a operativního leasingu (o 5,0 %) a bezpečnostní a pátrací agentury (o 0,6 %). Jediným klesajícím odvětvím v této sekci byly činnosti související se stavbami a úpravou krajiny, kde se tržby meziročně snížily o 1,3 %.

__________________
1) Pro účely Rychlých informací se do služeb zahrnují následující sekce: Klasifikace ekonomických činností – Doprava a skladování (H), Ubytování, stravování a pohostinství (I), Informační a komunikační činnosti (J), Činnosti v oblasti nemovitostí (L), Profesní, vědecké, a technické činnosti – bez činností Výzkum a vývoj a Veterinární činnosti (M bez 72 a 75), Administrativní a podpůrné činnosti bez Činností souvisejících s úpravou krajiny (N bez 81.3).

2) Pro účely Rychlých informací se do sekce M – Profesní, vědecké, a technické činnosti nezahrnují CZ‑NACE 72 – Výzkum a vývoj a CZ-NACE 75 – Veterinární činnosti.

3) Pro účely Rychlých informací se do sekce N – Administrativní a podpůrné činnosti nezahrnují CZ‑NACE 81.3 – Činnosti související s úpravou krajiny. 

Poznámky:
Všechny údaje v textu Rychlých informací jsou uvedeny ve stálých cenách.
Data za 2. čtvrtletí 2017 jsou předběžná; definitivní údaje za jednotlivá čtvrtletí roku 2017 budou známy v červnu 2018

Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Ing. Marie Boušková, tel. 274052935,
e-mail:  marie.bouskova@czso.cz

Kontaktní osoba: Ing. Marie Boušková, tel. 274052935,
e-mail:  marie.bouskova@czso.cz

Metoda získání dat: přímé zjišťování ČSÚ SP1-12
Termín ukončení sběru dat: 27. 7. 2017
Termín ukončení zpracování: 1. 8. 2017
Navazující výstupy: Bazické indexy od r. 2000 a meziroční indexy od r. 2001 jsou k dispozici v časových řadách (s výjimkou sekce J, která je k dispozici od roku 2005, resp. roku 2006).
(/csu/czso/sluzby_casove_rady_mesicni_indexy_trzeb)
Termín zveřejnění další RI: 8. 11. 2017

  • cslu080817.docx
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Tržby ve službách (meziroční indexy)
  • Tab. 2 Tržby ve službách (meziroční změny, rozklad přírůstku - meziročního)
  • Tab. 3 Tržby ve službách (meziroční indexy, očištěno o kalendářní vlivy)
  • Graf 1 Tržby ve službách - bazické indexy, stálé ceny
  • Graf 2 Tržby ve službách - mezinárodní porovnání, sezónně očištěno, běžné ceny
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 08.08.2017
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz