Služby - 2. čtvrtletí 2020

Pokles tržeb ve službách pokračoval

07.08.2020
Kód: 180030-20
 

Ve 2. čtvrtletí se tržby očištěné o kalendářní vlivy meziročně reálně snížily o 19,8 %, bez očištění o 19,7 %. Sezónně očištěné tržby ve službách reálně mezičtvrtletně klesly o 14,4 %.

Vývoj ve 2. čtvrtletí 2020

Mezičtvrtletně se tržby ve službách1) ve 2. čtvrtletí po očištění o sezónní vlivy snížily reálně o 14,4 %. Mezičtvrtletní pokles zaznamenala všechna odvětví služeb.

Meziročně se tržby po očištění o kalendářní vlivy snížily o 19,8 %. Růst tržeb vykázaly pouze informační a komunikační činnosti.

Meziročně bez očištění se tržby snížily o 19,7 %. Výsledky 2. čtvrtletí ovlivnila opatření na zamezení šíření koronaviru, kvůli kterým byla v letošním roce řada provozoven během druhého čtvrtletí uzavřena nebo měla omezený provoz. Jedná se o nejvyšší zaznamenaný pokles ve službách od roku 2005. V jednotlivých odvětvích byl vývoj následující:

-        tržby v dopravě a skladování se snížily o 22,5 %. Nejvíce se propadly tržby letecké dopravě (o 86,2 %). Dvouciferný pokles tržeb zaznamenala také vodní doprava (o 49,9 %), pozemní a potrubní doprava (o 22,9 %) a skladování a vedlejší činnosti v dopravě (o 18,3 %). Naopak vyšší tržby oproti předchozímu roku vykázaly poštovní a kurýrní činnosti (o 9,7 %);

-        v ubytování, stravování a pohostinství tržby klesly o 59,3 %. Pokles tržeb byl větší v ubytování (o 80,1 %) než ve stravování a pohostinství (o 50,4 %);

-        tržby informačních a komunikačních činností se zvýšily o 0,4 %, především vlivem vývoje v telekomunikačních činnostech (růst o 6,7 %). Tržby vzrostly také informačním činnostem (o 8,2 %), které zahrnují např. zpracování dat, webové portály a hosting. Stagnaci tržeb zaznamenaly činnosti v oblasti informačních technologií, kam patří např. programování, správa počítačového vybavení či poradenství v oblasti IT. Pokles tržeb vykázaly vydavatelské činnosti (o 2,3 %), tvorba programů a vysílání (o 14,3 %) a tzv. filmový a hudební průmysl (o 49,9 %);

-        v činnostech v oblasti nemovitostí tržby meziročně klesly o 5,6 %. Větší pokles tržeb vykázal pronájem nemovitostí (o 6,3 %); realitní kanceláře a správa nemovitostí zaznamenaly pokles o 3,1 %;

-        v profesních, vědeckých a technických činnostech2) tržby klesly o 15,3 %, pokles zaznamenala všechna odvětví. Největší pokles tržeb vykázaly ostatní profesní, vědecké a technické činnosti (o 25,0 %), kam se řadí například překladatelské a fotografické služby nebo činnosti stavebního dozoru. Reklamní agentury a průzkum trhu měly tržby nižší o  22,4 %. Pokles tržeb zaznamenaly také činnosti vedení podniků a poradenství v oblasti řízení (o 14,4 %), architektonické a inženýrské činnosti (o 10,8 %) i právní a účetnické činnosti (o 6,5 %);

-        v administrativních a podpůrných činnostech tržby meziročně klesly o 36,1 %. Nejvýrazněji se pokles projevil u cestovních kanceláří a agentur (o 89,3 %) a agentur práce (o 36,6 %). Dvouciferný pokles dále zaznamenaly administrativní a kancelářské činnosti (o 22,0 %), činnosti v oblasti pronájmu a operativního leasingu (o 15,4 %) a činnosti související se stavbami a úpravou krajiny (o 11,5 %). Bezpečnostní a pátrací agentury měly ve 2. čtvrtletí meziročně tržby nižší o 4,4 %.

Upozorňujeme, že vzhledem k výjimečným opatřením v souvislosti s onemocněním Covid-19 může dojít k vyšší revizi dříve publikovaných dat. Možnost revize je dána faktem, že část dat, která je běžně modelovaná na základě daňových přiznání k DPH z předchozích období, musela být odhadnuta.

Velice děkujeme všem respondentům, kteří nám data i v současné nelehké situaci poskytli, a umožnili tak ČSÚ zpracovat výsledky.

_______________________
Poznámky:

1) Pro účely Rychlých informací se do služeb zahrnují následující sekce: Klasifikace ekonomických činností – Doprava a skladování (H), Ubytování, stravování a pohostinství (I), Informační a komunikační činnosti (J), Činnosti v oblasti nemovitostí (L), Profesní, vědecké, a technické činnosti – bez činností Výzkum a vývoj a Veterinární činnosti (M bez 72 a 75).
2) Pro účely Rychlých informací se do sekce M – Profesní, vědecké, a technické činnosti nezahrnují CZ‑NACE 72 – Výzkum a vývoj a CZ-NACE 75 – Veterinární činnosti.

Všechny údaje v textu Rychlých informací jsou uvedeny ve stálých cenách.
Data za 2. čtvrtletí 2020 jsou předběžná; definitivní údaje za jednotlivá čtvrtletí roku 2020 budou zveřejněny v březnu 2021.

Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Ing. Marie Boušková, ředitelka odboru statistiky obchodu, dopravy, služeb, cestovního ruchu a životního prostředí, tel. 274052935, e-mail: marie.bouskova@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Jana Gotvaldová, vedoucí oddělení statistiky obchodu, dopravy a informačních činností, tel. 274052691, e-mail: jana.gotvaldova@czso.cz
Metoda získání dat: přímé zjišťování ČSÚ SP 1-12
Termín ukončení sběru dat: 28. 7. 2020
Termín ukončení zpracování: 31. 7. 2020
Navazující výstupy: Bazické indexy od r. 2000 a meziroční indexy od r. 2001 jsou k dispozici v časových řadách (s výjimkou sekce J, která je k dispozici od roku 2005, resp. roku 2006).
(
https://www.czso.cz/csu/czso/sluzby_casove_rady_mesicni_indexy_trzeb)
Termín zveřejnění další RI: 9. 11. 2020

 • cslu080720.docx
 • Přílohy:
 • Tab. 1 Tržby ve službách (meziroční indexy)
 • Tab. 2 Tržby ve službách (meziroční změny, rozklad přírůstku - meziročního)
 • Tab. 3 Tržby ve službách (meziroční indexy, očištěno o kalendářní vlivy)
 • Graf 1 Tržby ve službách - bazické indexy, stálé ceny
 • Graf 2 Tržby ve službách - mezinárodní porovnání, sezónně očištěno, běžné ceny
 • Tiskové sdělení: Pokles tržeb ve službách pokračoval
 • Vyjádření Marie Bouškové, ředitelky odboru statistiky služeb ČSÚ
  (soubor mp3)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 07.08.2020
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz