Služby - 3. čtvrtletí 2018

Nejrychleji rostly tržby v informačních a komunikačních činnostech

07.11.2018
Kód: 180030-18
 

Ve 3. čtvrtletí se tržby očištěné o kalendářní vlivy meziročně zvýšily reálně o 2,8 %, stejně jako bez očištění. Sezónně očištěné tržby ve službách reálně mezičtvrtletně vzrostly o 0,5 %.

Mezičtvrtletně se tržby ve službách1) ve 3. čtvrtletí po očištění o sezónní vlivy zvýšily reálně o 0,5 %. Mezičtvrtletní růst zaznamenaly všechny sekce kromě profesních, vědeckých a technických činností.

Meziročně se tržby po očištění o kalendářní vlivy (při stejném počtu pracovních dní ve 3.  čtvrtletí 2018 i 2017) zvýšily o 2,8 %, stejně jako bez očištění. Nejvýrazněji rostla sekce informačních a komunikačních činností následovaná sekcí dopravy a skladování. V jednotlivých sekcích byl vývoj následující:

-        v dopravě a skladování se tržby zvýšily o 4,8 %. Nejvíce vzrostly tržby objemově nejmenší vodní dopravě (o 12,6 %), a to zejména vlivem provozování vodní dopravy mimo území ČR. Zvýšení tržeb zaznamenala dále letecká doprava (o 11,7 %), pozemní a potrubní doprava (o 5,2 %) a skladování a vedlejší činnosti v dopravě (o 3,8 %). Naopak pokles tržeb vykázaly poštovní a kurýrní činnosti (o 3,5 %);

-        v ubytování, stravování a pohostinství tržby vzrostly o 0,9 %. Ve stravování a pohostinství se tržby zvýšily o 2,0 %, naproti tomu v ubytování došlo k poklesu tržeb o 1,3 %;

-        v informačních a komunikačních činnostech se tržby zvýšily o 6,5 %. Dvouciferný růst tržeb vykázaly tvorba programů a vysílání (o 14,2 %) a vydavatelské činnosti (o 11,6 %). Tržby vzrostly také činnostem v oblasti informačních technologií (o 8,8 %), informačním činnostem (o 8,7 %) a telekomunikačním činnostem (o 1,8 %). Již druhé čtvrtletí v řadě byl zaznamenán pokles tržeb v tzv. filmovém průmyslu (nyní o 4,1 %);

-        v činnostech v oblasti nemovitostí tržby meziročně klesly o 1,5 %. Pokles zaznamenaly jak tržby realitních kanceláří a správy nemovitostí (o 3,3 %), tak i tržby v objemově významnějším pronájmu nemovitostí (o 1,0 %);

-        v profesních, vědeckých a technických činnostech2) tržby klesly o 0,7 %. V této sekci rostly tržby nejvíce právním a účetnickým činnostem (o 4,2 %) a ostatním profesním, vědeckým a technickým činnostem (o 2,9 %), kam se řadí například překladatelské či fotografické služby, zprostředkovatelské činnosti, designerské služby nebo činnosti stavebního dozoru. Naopak meziroční pokles tržeb vykázaly architektonické a inženýrské činnosti (o 4,7 %), činnosti vedení podniků a poradenství v oblasti řízení (o 2,2 %) a reklamní agentury a průzkum trhu (o 2,2 %);

-        v administrativních a podpůrných činnostech tržby vzrostly o 3,1 %. Nejvýrazněji se nárůst projevil v oblasti pronájmu a operativního leasingu (o 9,0 %). Vyšších tržeb dosáhly rovněž administrativní a kancelářské činnosti (o 4,4 %), agentury práce (o 3,3 %), činnosti související se stavbami a úpravou krajiny (o 2,8 %) a cestovní agentury (o 1,1 %). Jediným odvětvím této sekce, ve kterém tržby meziročně klesly, jsou bezpečnostní a pátrací agentury (o 2,0 %).

_____________________
Poznámky:
1) Pro účely Rychlých informací se do služeb zahrnují následující sekce: Klasifikace ekonomických činností – Doprava a skladování (H), Ubytování, stravování a pohostinství (I), Informační a komunikační činnosti (J), Činnosti v oblasti nemovitostí (L), Profesní, vědecké, a technické činnosti – bez činností Výzkum a vývoj a Veterinární činnosti (M bez 72 a 75), Administrativní a podpůrné činnosti (N).
2) Pro účely Rychlých informací se do sekce M – Profesní, vědecké, a technické činnosti nezahrnují CZ‑NACE 72 – Výzkum a vývoj a CZ-NACE 75 – Veterinární činnosti.

Všechny údaje v textu Rychlých informací jsou uvedeny ve stálých cenách.
Data za 3. čtvrtletí 2018 jsou předběžná; definitivní údaje za jednotlivá čtvrtletí roku 2018 budou známy v červnu 2019.

Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Ing. Marie Boušková, ředitelka odboru statistiky služeb, tel. 274052935, e-mail: marie.bouskova@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Jana Gotvaldová, vedoucí oddělení statistiky obchodu, dopravy a informačních činností, tel. 274052691,
e-mail: jana.gotvaldova@czso.cz

Metoda získání dat: přímé zjišťování ČSÚ SP 1-12
Termín ukončení sběru dat: 26. 10. 2018
Termín ukončení zpracování: 31. 10. 2018
Navazující výstupy: Bazické indexy od r. 2000 a meziroční indexy od r. 2001 jsou k dispozici v časových řadách (s výjimkou sekce J, která je k dispozici od roku 2005, resp. roku 2006).
(
https://www.czso.cz/csu/czso/sluzby_casove_rady_mesicni_indexy_trzeb)
Termín zveřejnění další RI: 7. 2. 2019

  • cslu110718.docx
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Tržby ve službách (meziroční indexy)
  • Tab. 2 Tržby ve službách (meziroční změny, rozklad přírůstku - meziročního)
  • Tab. 3 Tržby ve službách (meziroční indexy, očištěno o kalendářní vlivy)
  • Graf 1 Tržby ve službách - bazické indexy, stálé ceny
  • Graf 2 Tržby ve službách - mezinárodní porovnání, sezónně očištěno, běžné ceny
  • Vyjádření Marie Bouškové, ředitelky odboru statistiky služeb ČSÚ
    (soubor mp3)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 07.11.2018
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz