Služby - 3. čtvrtletí 2022

Tržby cestovních kanceláří meziročně rostly, ve stravování a pohostinství klesly

09.11.2022
Kód: 180030-22
 

Ve 3. čtvrtletí se tržby ve službách očištěné o kalendářní vlivy meziročně reálně zvýšily o 6,9 %. Sezónně očištěné tržby reálně mezičtvrtletně vzrostly o 0,2 %.

Mezičtvrtletně tržby ve službách1) ve 3. čtvrtletí po očištění o sezónní vlivy vzrostly reálně o 0,2 %. Největší růst vykázalo odvětví Informačních a komunikačních činností, naopak pokles vykázala odvětví ubytování a stravování a odvětví dopravy a skladování.

Meziročně se tržby zvýšily reálně o 6,9 %. Meziroční růst zaznamenala všechna hlavní odvětví služeb kromě odvětví ubytování a stravování.

„Meziroční růst tržeb ve službách zpomalil ze 112,1 % ve druhém čtvrtletí na 106,9 % ve čtvrtletí třetím. U činností zařazených do sekce ubytování, stravování a pohostinství došlo dokonce k meziročnímu poklesu o 5,9 %.“ říká Tomáš Harák, vedoucí oddělení datové podpory statistiky obchodu, služeb a životního prostředí ČSÚ.
 

V jednotlivých odvětvích byl vývoj následující:

 • v dopravě a skladování se tržby zvýšily o 12,8 %. Vzrostly tržby především letecké dopravě (o  80,9 %), vodní dopravě (o 16,8 %) a skladování a vedlejším činnostem v dopravě (o 15,4 %). Tržby se zvýšily také pozemní a potrubní dopravě (o 6,9 %) a poštovním a kurýrním činnostem (o 0,6 %);
 • v ubytování, stravování a pohostinství tržby klesly o 5,9 %. Ve stravování a pohostinství se tržby snížily o 10,8 %, naopak v ubytování vzrostly o 8,8 %;
 • v informačních a komunikačních činnostech tržby vzrostly o 3,1 %. K celkovému růstu nejvíce přispěl vývoj tržeb činností v oblasti informačních technologií, kde tržby vzrostly o 7,6 %. Zvýšení tržeb zaznamenaly také informační činnosti (o 6,1 %), které zahrnují zpracování dat, webové portály a hosting, a telekomunikační činnosti (o 3,5 %). Naopak pokles tržeb zaznamenaly vydavatelské činnosti (o 0,5 %), tvorba programů a vysílání (o 23,1 %) a filmový a hudební průmysl (o 25,2 %);
 • v činnostech v oblasti nemovitostí tržby meziročně vzrostly o 3,8 %;
 •  v profesních, vědeckých a technických činnostech2) vzrostly tržby o 2,3 %. Největší růst tržeb zaznamenaly ostatní profesní, vědecké a technické činnosti (o 10,7 %), právní a účetnické činnosti (o 6,7 %). Tržby vzrostly o 5,8 % u architektonických a inženýrských činností; technických zkoušek a analýz. Činnostem vedení podniků a poradenství v oblasti řízení se tržby zvýšily o 1,1 %. Naopak pokles tržeb o 13,1 % zaznamenaly reklamní agentury a průzkum trhu;
 • v administrativních a podpůrných činnostech se tržby zvýšily o 17,8 %. Největší nárůst o 95,6 % zaznamenaly cestovní agentury, kanceláře a jiné rezervační a související činnosti. Administrativním, kancelářským a jiným podpůrným činnostem pro podnikání vzrostly tržby o 6,8 %, činnostem souvisejícím se stavbami a úpravou krajiny o 4,7 %, bezpečnostním a pátracím agenturám o 2,7 %. Činnosti v oblasti pronájmu a operativního leasingu stagnovaly, meziroční pokles o 12,8 % zaznamenaly agentury práce.


______________________

Poznámky:

Všechny údaje v textu Rychlých informací jsou uvedeny ve stálých cenách. Meziroční vývoj je publikován po očištění o vliv počtu pracovních dnů. Mezičtvrtletní tempa jsou očištěna také o vliv sezónnosti.
Podniky jsou do odvětví zatříděny podle své převažující činnosti, tj. taková činnost, ze které podniku plyne největší přidaná hodnota.

Data za 3. čtvrtletí 2022 jsou předběžná; definitivní údaje za jednotlivá čtvrtletí roku 2022 budou zveřejněny v březnu 2023.

Metodika:
https://www.czso.cz/csu/czso/1-slu_m2013

1)
Pro účely Rychlých informací se do služeb zahrnují následující sekce: Klasifikace ekonomických činností – Doprava a skladování (H), Ubytování, stravování a pohostinství (I), Informační a komunikační činnosti (J), Činnosti v oblasti nemovitostí (L), Profesní, vědecké, a technické činnosti – bez činností Výzkum a vývoj a Veterinární činnosti (M bez 72 a 75), Administrativní a podpůrné činnosti (N).

2)
Pro účely Rychlých informací se do sekce M – Profesní, vědecké, a technické činnosti nezahrnují CZ‑NACE 72 – Výzkum a vývoj a CZ-NACE 75 – Veterinární činnosti.

Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Ing. Marie Boušková, ředitelka odboru statistiky obchodu, dopravy, služeb, cestovního ruchu a životního prostředí, tel. 274052935 nebo 732349448, e- mail: marie.bouskova@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Jana Gotvaldová, vedoucí oddělení statistiky obchodu, dopravy a služeb, tel. 274052691, 735130284, e-mail: 
jana.gotvaldova@czso.cz

Metoda získání dat: přímé zjišťování ČSÚ SP 1-12

Termín ukončení sběru dat: 27. 10. 2022

Termín ukončení zpracování: 2. 11. 2022

Navazující výstupy: Bazické indexy od r. 2000 a meziroční indexy od r. 2001 jsou k dispozici v časových řadách (s výjimkou sekce J, která je k dispozici od roku 2005, resp. roku 2006). (
https://www.czso.cz/csu/czso/sluzby_casove_rady_mesicni_indexy_trzeb)

Termín zveřejnění další RI: 9. 2. 2023

 

 • cslu110922.docx
 • Přílohy:
 • Tab. 1 Tržby ve službách (meziroční indexy, kalendářně očištěné údaje, stálé ceny)
 • Graf 1 Tržby ve službách (bazické indexy, stálé ceny)
 • Graf 2 Tržby ve službách (meziroční indexy, stálé ceny)
 • Graf 3 Tržby ve službách – mezinárodní srovnání (bazické indexy, sezónně očištěno, běžné ceny)
 • Graf 4 Tržby ve službách – příspěvky vybraných odvětví CZ-NACE k meziroční změně (kalendářně očištěné údaje, stálé ceny)
 • Vyjádření Tomáše Haráka, vedoucího oddělení datové podpory statistiky obchodu, služeb a životního prostředí ČSÚ
  (soubor mp3)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 09.11.2022
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz