Služby - 3. čtvrtletí 2014

Růst tržeb v dopravě, pokles profesních a technických činností

07.11.2014
Kód: 180030-14
 
Ve 3. čtvrtletí sezónně očištěné tržby ve službách reálně mezičtvrtletně klesly o 0,1 %. Tržby očištěné o vliv počtu pracovních dní se meziročně zvýšily o 0,3 %, bez očištění o 0,9 %. Na celkový vývoj měl největší vliv růst tržeb v dopravě a skladování.

Ve 3. čtvrtletí sezónně očištěné tržby ve službách 1 ) reálně mezičtvrtletně klesly o 0,1 %. Po očištění o vliv počtu pracovních dní se tržby meziročně zvýšily o 0,3 % (ve 3. čtvrtletí 2014 bylo o jeden pracovní den více než ve stejném období předchozího roku), bez očištění o 0,9 %. Růst zaznamenala odvětví dopravy a skladování, informačních a komunikačních činností a administrativních a podpůrných činností.

Meziroční vývoj sezónně neočištěných tržeb v jednotlivých odvětvích služeb:

- tržby v dopravě a skladování vzrostly o 2,3 %. Růst zaznamenalo skladování a vedlejší činnosti v dopravě (o 4,0 %), vodní doprava (o 2,2 %) a pozemní a potrubní doprava (o 1,5 %). Po třech čtvrtletích poklesu vzrostly tržby letecké dopravy (o 1,2 %). Dlouhodobý pokles poštovních a kurýrních činností se zpomalil (pokles o 0,1 %);

- v ubytování, stravování a pohostinství se tržby snížily o 0,4 %. Snížení bylo ovlivněno vývojem tržeb ve stravování a pohostinství (pokles o 2,7 %), naopak v ubytování pokračoval růst, tentokrát o 4,1 %;

- tržby informačních a komunikačních činností se zvýšily o 2,2 %. Růst vykázala tvorba programů a vysílání (o 16,3 %), vydavatelské činnosti (o 9,7 %) a informační činnosti (o 6,3 %), které zahrnují například tiskové agentury, zpracování dat, webové portály a hosting. Nárůst tržeb zaznamenaly také činnosti v oblasti informačních technologií (o 1,8 %), které zahrnují např. programování, správu počítačového vybavení či poradenství v oblasti IT. Naopak klesly telekomunikační činnosti (o 0,5 %) a tzv. filmový a hudební průmysl (o 0,7 %);

- tržby činností v oblasti nemovitostí se snížily o 1,5 %. Tržby za pronájem nemovitostí klesly o 0,9 %, tržby realitních kanceláří o 3,2 %;

- pokračoval pokles tržeb za profesní, vědecké a technické činnosti 2 ) (o 1,7 %) započatý ve druhém čtvrtletí 2012. Tržby za architektonické a inženýrské služby klesly nejvíce (o 5,1 %), tržby za tzv. ostatní profesní, vědecké a technické činnosti se snížily o 2,9 %, za právní a účetnické činnosti o 2,3 % a za vedení podniků a poradenství v oblasti řízení o 1,2 %. Již druhé čtvrtletí v řadě vykázala nárůst pouze reklama a průzkum trhu (nyní o 5,5 %);

- tržby v odvětví administrativních a podpůrných činností 3 ) vzrostly o 1,5 %. Pokles zaznamenaly pouze cestovní kanceláře a agentury (o 7,8 %). Nejvíce vzrostly tržby pracovním agenturám (o 9,0 %) a firmám podnikajícím v oblasti pronájmu a operativního leasingu (o 7,8 %). Zvýšily se i tržby za administrativní a kancelářské činnosti (o 4,6 %), činnosti související se stavbami a úpravou krajiny (o 3,4 %) a za bezpečnostní a pátrací činnosti (o 2,3 %).
______________________

1) Pro účely Rychlých informací se do služeb zahrnují následující sekce: Klasifikace ekonomických činností – Doprava a skladování (H), Ubytování, stravování a pohostinství (I), Informační a komunikační činnosti (J), Činnosti v oblasti nemovitostí (L), Profesní, vědecké, a technické činnosti – bez činností Výzkum a vývoj a Veterinární činnosti (M bez 72 a 75), Administrativní a podpůrné činnosti bez Činností souvisejících s úpravou krajiny (N bez 81.3).
2) Pro účely Rychlých informací se do sekce M – Profesní, vědecké, a technické činnosti nezahrnují CZ-NACE 72 – Výzkum a vývoj a CZ-NACE 75 – Veterinární činnosti.
3) Pro účely Rychlých informací se do sekce N – Administrativní a podpůrné činnosti nezahrnují CZ-NACE 81.3 – Činnosti související s úpravou krajiny.


Poznámky:
Data za 3. čtvrtletí 2014 jsou předběžná; definitivní údaje za jednotlivá čtvr tletí roku 2014 budou známy nejpozději v červnu 2015.
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Ing. Marie Boušková, tel. 274052935, e-mail: marie.bouskova@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Jana Gotvaldová, tel. 274052691, e-mail: jana.gotvaldova@czso.cz
Metoda získání dat: přímé zjišťování ČSÚ SP1-12
Termín ukončení sběru dat: 29. 10. 2014
Termín ukončení zpracování: 31. 10. 2014
Navazující výstupy: Bazické indexy od r. 2000 a meziroční indexy od r. 2001 jsou k dispozici v časových řadách (s výjimkou sekce J, která je k dispozici od roku 2005, resp. roku 2006).
( /csu/czso/sluzby_casove_rady_mesicni_indexy_trzeb )
Termín zveřejnění další RI: 9. 2. 2015  • cslu110714.docx
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Tržby ve službách (meziroční indexy)
  • Tab. 2 Tržby ve službách (meziroční změny, rozklad přírůstku - meziročního)
  • Graf 1 Tržby ve službách (bazické indexy)
  • Graf 2 Tržby ve službách (CZ-NACE sekce H+I+J+M+N) - mezinárodní porovnání
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 07.11.2014
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz