Služby - 4. čtvrtletí 2021

Tržby ve službách v roce 2021 vzrostly o 7,3 %

09.02.2022
Kód: 180030-21
 

Ve 4. čtvrtletí se tržby očištěné o kalendářní vlivy meziročně reálně zvýšily o 12,8 %, bez očištění o 13,4 %. Sezónně očištěné tržby ve službách reálně mezičtvrtletně vzrostly o 2,6 %.

Za celý rok 2021 se tržby ve službách očištěné o kalendářní vlivy meziročně reálně zvýšily o 7,2 %, bez očištění o 7,3 %. Nízká srovnávací základna roku 2020 se projevila ve vysokém růstu tržeb některých odvětví.
 

Vývoj ve 4. čtvrtletí 2021

Mezičtvrtletně tržby ve službách1) ve 4. čtvrtletí po očištění o sezónní vlivy vzrostly reálně o 2,6 %. Mezičtvrtletní růst zaznamenala všechna odvětví služeb. Největší růst vykázalo odvětví dopravy a skladování.

Meziročně tržby po očištění o kalendářní vlivy vzrostly o 12,8 %. Meziroční nárůst zaznamenala všechna odvětví služeb.

Meziročně bez očištění se tržby zvýšily o 13,4 %. V jednotlivých odvětvích byl vývoj následující:

 • v dopravě a skladování se tržby zvýšily o 16,6 %. Dvouciferný růst zaznamenala letecká doprava (o 98,9 %) a skladování a vedlejší činnosti v dopravě (o 29,6 %). Tržby se zvýšily také pozemní a potrubní dopravě (o 8,3 %) a vodní dopravě (o 2,9 %). Pokles tržeb vykázaly poštovní a kurýrní činnosti (o 0,6 %);
 • v ubytování, stravování a pohostinství tržby vzrostly o 88,6 %. Výrazněji se zvýšily tržby v ubytování (o 134,7 %) než ve stravování a pohostinství (o 77,3 %);
 • v informačních a komunikačních činnostech se tržby zvýšily o 7,3 %. Nejvyššího meziročního růstu dosáhl filmový a hudební průmysl (o 95,6 %). Zvýšení tržeb zaznamenaly také telekomunikační činnosti (o 9,7 %), vydavatelské činnosti (o 6,1 %), činnosti v oblasti informačních technologií (o 5,2 %) a informační činnosti (o 3,1 %), které zahrnují např. zpracování dat, webové portály a hosting. Naopak tvorbě programů a vysílání se tržby snížily o 0,2 %;
 • v činnostech v oblasti nemovitostí tržby meziročně vzrostly o 3,6 %. Nárůst tržeb o 6,0 % vykázaly realitní kanceláře a správa nemovitostí. Pronájem nemovitostí zaznamenal růst o 2,9 %;
 • v profesních, vědeckých a technických činnostech2) vzrostly tržby o 9,7 %. Největší růst tržeb vykázaly činnosti vedení podniků a poradenství v oblasti řízení o 20,0 %, architektonické, inženýrské činnosti a technické zkoušky a analýzy (o 11,3 %). Tržby právních a účetnických činností vzrostly o 8,1 %, reklamních agentur a průzkumu trhu o 7,9 %. Nejnižší nárůst zaznamenaly ostatní profesní, vědecké a technické činnosti, kam se řadí například zprostředkovatelské činnosti, překladatelské a fotografické služby nebo činnosti stavebního dozoru (o 0,6 %);
 • v administrativních a podpůrných činnostech tržby vzrostly o 13,1 %. Největší nárůst zaznamenaly cestovní agentury, kanceláře a jiné rezervační a související činnosti (o 266,2 %), a to zejména díky nízkým tržbám v roce 2020. Administrativní, kancelářské a jiné podpůrné činnosti pro podnikání vzrostly (o 20,3 %), činnosti související se stavbami a úpravou krajiny (o 6,3 %), bezpečnostní a pátrací agentury (o 5,1 %) a činnosti v oblasti pronájmu a operativního leasingu (o 4,7 %). Naopak meziroční pokles zaznamenaly agentury práce (o 17,3 %).
   

Vývoj v roce 2021

V roce 2021 tržby ve službách1) očištěné o kalendářní vlivy reálně meziročně vzrostly o 7,2 %, bez očištění o 7,3 %. Oproti roku 2019 však klesly bez očištění o 5,2 %.

Meziroční vývoj sezónně neočištěných tržeb v jednotlivých odvětvích služeb:

 • dopravě a skladování se tržby celoročně zvýšily o 13,0 %. Tržby letecké dopravy vzrostly meziročně o 43,8 %. Celkového růstu tržeb bylo dosaženo především díky vývoji ve skladování a vedlejších činnostech v dopravě, kde tržby vzrostly o 21,2 %. Již třetím rokem v řadě se zvýšily tržby poštovním a kurýrním činnostem (nyní o 11,5 %). Pozemní a potrubní dopravě vzrostly tržby o 6,2 % a vodní dopravě o 2,0 %;
 • ubytování, stravování a pohostinství tržby vzrostly o 4,6 %. Růst tržeb byl zaznamenán ve stravování a pohostinství (o 5,1 %) i v ubytování (o 3,0 %);
 • na růstu tržeb informačních a komunikačních činností o 5,5 % se podílela všechna odvětví. V této sekci nejvíce vzrostly tržby filmovému a hudebnímu průmyslu (o 40,2 %). Již osmým rokem v řadě vzrostly tržby informačním činnostem (nyní o 7,8 %). Růst tržeb zaznamenaly činnosti v oblasti informačních technologií (o 5,6 %), kde je zahrnuto např. programování, správa počítačového vybavení či poradenství v oblasti IT. Tržby se zvýšily také vydavatelským činnostem (o 4,3 %), telekomunikačním činnostem (o 3,6 %) a tvorbě programů a vysílání (o 1,2 %);
 • v činnostech v oblasti nemovitostí tržby meziročně vzrostly o 1,0 %. Růst zaznamenaly realitní kanceláře a správa nemovitostí (o 9,6 %). Naopak tržby v oblasti pronájmu nemovitostí klesly (o 1,2 %);
 • profesní, vědecké a technické činnosti2) vykázaly růst tržeb o 5,0 %. Tržby se zvýšily v odvětví činností vedení podniků a poradenství v oblasti řízení (o 11,0 %), reklamních agentur a průzkumu trhu (o 8,5 %), architektonických a inženýrských činností (o 7,6 %). Tržby za právní a účetnické činnosti vzrostly o 3,9 %. Pokles tržeb zaznamenaly pouze tzv. ostatní profesní, vědecké a technické činnosti (o 7,1 %);
 • v administrativních a podpůrných činnostech tržby meziročně vzrostly o 7,7 %. V této sekci se tržby nejvíce zvýšily cestovním agenturám, kancelářím a jiným rezervačním a souvisejícím činnostem (o 57,9 %). Růst tržeb zaznamenaly rovněž administrativní, kancelářské a jiné podpůrné činnosti pro podnikání (o 7,6 %), činnosti v oblasti pronájmu a operativního leasingu (o 5,0 %) a činnosti související se stavbami a úpravou krajiny (o 2,1 %). Agentury práce vzrostly o 0,6 %. Tržby bezpečnostních a pátracích agentur se meziročně snížily (o 0,2 %).

 

_______________________

Poznámky:

1) Pro účely Rychlých informací se do služeb zahrnují následující sekce: Klasifikace ekonomických činností – Doprava a skladování (H), Ubytování, stravování a pohostinství (I), Informační a komunikační činnosti (J), Činnosti v oblasti nemovitostí (L), Profesní, vědecké, a technické činnosti – bez činností Výzkum a vývoj a Veterinární činnosti (M bez 72 a 75), Administrativní a podpůrné činnosti (N).
2)
Pro účely Rychlých informací se do sekce M – Profesní, vědecké, a technické činnosti nezahrnují CZ‑NACE 72 – Výzkum a vývoj a CZ-NACE 75 – Veterinární činnosti.

Všechny údaje v textu Rychlých informací jsou uvedeny ve stálých cenách.
Podniky jsou do odvětví zatříděny podle své převažující činnosti, tj. taková činnost, ze které podniku plyne největší přidaná hodnota.

Data za 4. čtvrtletí 2021 jsou předběžná; definitivní údaje za jednotlivá čtvrtletí roku 2021 budou zveřejněny v březnu 2022.

Upozorňujeme, že vzhledem ke změně způsobu tvorby odhadů nešetřené části souboru může dojít k vyšší revizi dříve publikovaných dat.

Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Ing. Marie Boušková, ředitelka odboru statistiky obchodu, dopravy, služeb, cestovního ruchu a životního prostředí, tel. 274052935 nebo 732349448, e- mail: marie.bouskova@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Jana Gotvaldová, vedoucí oddělení statistiky obchodu, dopravy a služeb, tel. 274052691 nebo 735130284, e-mail: 
jana.gotvaldova@czso.cz

Metoda získání dat: přímé zjišťování ČSÚ SP 1-12

Termín ukončení sběru dat: 28. 1. 2022

Termín ukončení zpracování: 2. 2. 2022

Navazující výstupy: Bazické indexy od r. 2000 a meziroční indexy od r. 2001 jsou k dispozici v časových řadách (s výjimkou sekce J, která je k dispozici od roku 2005, resp. roku 2006).
(
https://www.czso.cz/csu/czso/sluzby_casove_rady_mesicni_indexy_trzeb)

Termín zveřejnění další RI: 11. 5. 2022

 

 • cslu020922.docx
 • Přílohy:
 • Tab. 1 Tržby ve službách (meziroční indexy)
 • Tab. 2 Tržby ve službách (meziroční změny, rozklad přírůstku - meziročního)
 • Tab. 3 Tržby ve službách (meziroční indexy, očištěno o kalendářní vlivy)
 • Graf 1 Tržby ve službách - bazické indexy, stálé ceny
 • Graf 2 Tržby ve službách - mezinárodní porovnání, sezónně očištěno, běžné ceny
 • Tiskové sdělení: Tržby ve službách v roce 2021 vzrostly o 7,3 %
 • Vyjádření Tomáše Haráka, vedoucího oddělení datové podpory statistiky obchodu, služeb a životního prostředí ČSÚ
  (soubor mp3)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 09.02.2022
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz