Služby - 3. čtvrtletí 2013

Pokračoval růst tržeb v dopravě

07.11.2013
Kód: r-9001-13
 
Ve 3. čtvrtletí sezónně očištěné tržby ve službách reálně mezičtvrtletně klesly o 0,6 %. Meziročně bez očištění se tržby snížily o 0,9 %, po očištění o vliv pracovních dní o 2,6 %. Růst vykázaly pouze doprava a skladování a ubytování, stravování a pohostinství.

Ve 3. čtvrtletí sezónně očištěné tržby ve službách 1 ) reálně mezičtvrtletně klesly o 0,6 %. Meziročně po očištění o vliv pracovních dní se tržby snížily o 2,6 % (v roce 2013 bylo ve 3. čtvrtletí o 3 pracovní dny více než ve stejném období roku 2012) , bez očištění o 0,9 %. Nárůst tržeb zaznamenala odvětví dopravy a skladování a ubytování, stravování a pohostinství.

Meziroční vývoj sezónně neočištěných tržeb v jednotlivých odvětvích služeb:

- tržby v dopravě a skladování vzrostly o 3,1 %. K růstu přispěla zejména objemově nejvýznamnější pozemní a potrubní doprava (růst o 5,0 %) a také odvětví skladování a vedlejších činností v dopravě, kde se tržby zvyšovaly již osmé čtvrtletí v řadě (nyní o 3,0 %). Růst vykázala také vodní doprava (o 3,9 %). Naopak v letecké dopravě a poštovních a kurýrních činnostech pokračoval pokles tržeb (o 1,2 % resp. o 8,4 %);

- v ubytování, stravování a pohostinství tržby vzrostly o 1,9 %. Pokračoval růst tržeb za ubytování, tentokrát o 2,7 %. Poprvé od prvního čtvrtletí 2008 zaznamenaly růst také tržby za stravování a pohostinství o 1,5 %;

- tržby informačních a komunikačních činností se snížily o 0,8 %. Jediné odvětví, kde došlo k růstu tržeb, byly telekomunikační činnosti (o 4,8 %). Naopak dvouciferný pokles zaznamenaly vydavatelské činnosti (o 12,3 %) a tvorba programů a vysílání (o 11,7 %). Nižší tržby vykázal také tzv. filmový a hudební průmysl (o 9,5 %) a informační činnosti (o 2,9 %), které zahrnují například tiskové agentury, webové portály a webhosting. Objemově nejvýznamnější činnosti v oblasti informačních technologií klesly o 1,2 %;

- tržby činností v oblasti nemovitostí klesly o 0,5 %. Tržby realitních kanceláří se snížily o 6,5 %, za pronájem nemovitostí naopak vzrostly o 1,7 %;

- tržby za profesní, vědecké a technické činnosti 2 ) se snížily o 9,2 %. Největší pokles zaznamenala opět reklama a průzkum trhu (o 17,3 %), klesly také tržby za architektonické a inženýrské služby (o 12,4 %) i za tzv. ostatní profesní, vědecké a technické činnosti (o 12,0 %). Naopak růst vykázaly firmy zabývající se vedením podniků a poradenstvím v oblasti řízení (o 6,8 %);

- v odvětví administrativních a podpůrných činností 3 ) tržby stagnovaly (růst o 0,1 %). Vzrostla všechna odvětví s výjimkou cestovních kanceláří (pokles o 3,3 %) a administrativních a kancelářských činností (pokles o 0,1 %). Pracovní agentury zaznamenaly růst tržeb o 5,1 %, bezpečnostní agentury o 3,0 %, činnosti v oblasti pronájmu a operativního leasingu o 2,0 % a činnosti související se stavbami a úpravou krajiny o 0,3 %.
________________________________

1) Pro účely Rychlých informací se do služeb zahrnují následující sekce: Klasifikace ekonomických činností – Doprava a skladování (H), Ubytování, stravování a pohostinství (I), Informační a komunikační činnosti (J), Činnosti v oblasti nemovitostí (L), Profesní, vědecké, a technické činnosti – bez činností Výzkum a vývoj a Veterinární činnosti (M bez 72 a 75), Administrativní a podpůrné činnosti bez Činností souvisejících s úpravou krajiny (N bez 81.3).
2) Pro účely Rychlých informací se do sekce M – Profesní, vědecké, a technické činnosti nezahrnují CZ-NACE 72 – Výzkum a vývoj a CZ-NACE 75 – Veterinární činnosti.
3) Pro účely Rychlých informací se do sekce N – Administrativní a podpůrné činnosti nezahrnují CZ-NACE 81.3 – Činnosti související s úpravou krajiny.


Poznámky
Data za 3. čtvrtletí 2013 jsou předběžná; definitivní údaje za jednotlivá čtvrtletí roku 2013 budou známy nejpozději v červnu 2014.
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Ing. Marie Boušková, tel. 274052935, e-mail: marie.bouskova@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Jana Gotvaldová, tel. 274052691, e-mail: jana.gotvaldova@czso.cz
Metoda získání dat: přímé zjišťování ČSÚ SP1-12
Termín ukončení sběru dat: 29. 10. 2013
Termín ukončení zpracování: 31. 10. 2013
Navazující výstupy: Bazické indexy od r. 2000 a meziroční indexy od r. 2001 jsou k dispozici v časových řadách (s výjimkou sekce J, která je k dispozici od roku 2005, resp. roku 2006).
( /csu/czso/sluzby_casove_rady_mesicni_indexy_trzeb )
Termín zveřejnění další RI: 7. 2. 2014  • cslu110713.doc
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Tržby ve službách (meziroční indexy)
  • Tab. 2 Tržby ve službách (meziroční změny, rozklad přírůstku - meziročního)
  • Graf 1 Tržby ve službách (bazické indexy)
  • Graf 2 Tržby ve službách (CZ-NACE sekce H+I+J+M+N) - mezinárodní porovnání
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 07.11.2013
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz