Služby - 2. čtvrtletí 2022

Tržby ve službách rostly již 5. čtvrtletí v řadě

09.08.2022
Kód: 180030-22
 

Ve 2. čtvrtletí se tržby očištěné o kalendářní vlivy meziročně reálně zvýšily o 12,1 %. Mezičtvrtletně tržby ve službách1) po očištění o sezónní vlivy vzrostly reálně o 2,4 %.

Meziročně se tržby zvýšily reálně o 12,1 %. Meziroční nárůst zaznamenala všechna hlavní odvětví služeb.

„Z dílčích odvětví služeb se nejvíce dařilo cestovním agenturám, kancelářím a jiným rezervačním činnostem, kterým tržby vzrostly o 217,1 %, následovalo je ubytování s růstem 146,5 % a letecká doprava, kde se tržby meziročně zvýšily o 135,6 %. Naopak největší pokles vykázaly činnosti související se zaměstnáním, a to o 13,7 %.“ říká Tomáš Harák, vedoucí oddělení datové podpory statistiky obchodu, služeb a životního prostředí ČSÚ.

V jednotlivých odvětvích byl vývoj následující: 

 • v dopravě a skladování tržby vzrostly o 15,8 %. Tržby letecké dopravy pokračovaly v růstu (tentokrát o 135,6 %), který započal ve 2. čtvrtletí 2021. Vzrostly také tržby vodní dopravě o 76,3 %, skladování a vedlejším činnostem v dopravě (o 20,7 %) a pozemní a potrubní dopravě (o 11,3 %).  Naopak pokles tržeb o 6,5 % vykázaly poštovní a kurýrní činnosti;
 • v ubytování, stravování a pohostinství se tržby zvýšily o 54,5 %. V ubytování vzrostly tržby o  146,5  % a ve stravování a pohostinství o 37,3 %;
 • v informačních a komunikačních činnostech tržby vzrostly o 2,5 %. Nejvyššího meziročního růstu tržeb o 4,8 % dosáhly činnosti v oblasti informačních technologií, které zahrnují např. programování, správu počítačového vybavení či poradenství v oblasti IT.  Vydavatelským činnostem se tržby zvýšily o 3,8 %, filmovému a hudebnímu průmyslu o 2,6 % a telekomunikačním činnostem o 1,3 %. Naopak nižší tržby oproti předchozímu roku zaznamenaly informační činnosti (o 1,4 %), které zahrnují zpracování dat, webové portály a hosting, a také tvorba programů a vysílání (o 12,8 %);
 • v činnostech v oblasti nemovitostí tržby meziročně vzrostly o 2,5 %;
 • v profesních, vědeckých a technických činnostech2) vzrostly tržby o 7,2 %. Největší růst tržeb zaznamenaly ostatní profesní, vědecké a technické činnosti (o 16,4 %) a architektonické, inženýrské činnosti a technické zkoušky a analýzy (o 12,2 %). Tržby vzrostly o 5,7 % u právních a účetnických činností a činností vedení podniků a poradenství v oblasti řízení. Naopak pokles tržeb o 5,6 % zaznamenaly reklamní agentury a průzkum trhu;
 • v administrativních a podpůrných činnostech se tržby zvýšily o 21,4 %. Největší nárůst o 217,1 % zaznamenaly cestovní agentury, kanceláře a jiné rezervační a související činnosti. Administrativním, kancelářským a jiným podpůrným činnostem pro podnikání vzrostly tržby o 13,0 %, činnostem souvisejícím se stavbami a úpravou krajiny o 11,4 %, bezpečnostním a pátracím agenturám o 6,3 % a činnostem v oblasti pronájmu a operativního leasingu o 3,0 %. Naopak meziroční pokles o 13,7 % zaznamenaly agentury práce.

______________________

Poznámky:

Všechny údaje v textu Rychlých informací jsou uvedeny ve stálých cenách. Meziroční vývoj je publikován po očištění o vliv počtu pracovních dnů. Mezičtvrtletní tempa jsou očištěna také o vliv sezónnosti.
Podniky jsou do odvětví zatříděny podle své převažující činnosti, tj. taková činnost, ze které podniku plyne největší přidaná hodnota.
Data za 2. čtvrtletí 2022 jsou předběžná; definitivní údaje za jednotlivá čtvrtletí roku 2022 budou zveřejněny v březnu 2023.

Metodika: https://www.czso.cz/csu/czso/1-slu_m2013

1) Pro účely Rychlých informací se do služeb zahrnují následující sekce: Klasifikace ekonomických činností – Doprava a skladování (H), Ubytování, stravování a pohostinství (I), Informační a komunikační činnosti (J), Činnosti v oblasti nemovitostí (L), Profesní, vědecké, a technické činnosti – bez činností Výzkum a vývoj a Veterinární činnosti (M bez 72 a 75), Administrativní a podpůrné činnosti (N).
2) Pro účely Rychlých informací se do sekce M – Profesní, vědecké, a technické činnosti nezahrnují CZ‑NACE 72 – Výzkum a vývoj a CZ-NACE 75 – Veterinární činnosti.

Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Ing. Marie Boušková, ředitelka odboru statistiky obchodu, dopravy, služeb, cestovního ruchu a životního prostředí, tel. 274052935 nebo 732349448, e- mail: marie.bouskova@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Jana Gotvaldová, vedoucí oddělení statistiky obchodu, dopravy a služeb, tel. 274052691, 735130284, e-mail: jana.gotvaldova@czso.cz
Metoda získání dat: přímé zjišťování ČSÚ SP 1-12
Termín ukončení sběru dat: 28. 7. 2022
Termín ukončení zpracování: 2. 8. 2022
Navazující výstupy: Bazické indexy od r. 2000 a meziroční indexy od r. 2001 jsou k dispozici v časových řadách (s výjimkou sekce J, která je k dispozici od roku 2005, resp. roku 2006). (https://www.czso.cz/csu/czso/sluzby_casove_rady_mesicni_indexy_trzeb)
Termín zveřejnění další RI: 9. 11. 2022

 • cslu080922.docx
 • Přílohy:
 • Tab. 1 Tržby ve službách (meziroční indexy, kalendářně očištěné údaje, stálé ceny)
 • Graf 1 Tržby ve službách (bazické indexy, stálé ceny)
 • Graf 2 Tržby ve službách (meziroční indexy, stálé ceny)
 • Graf 3 Tržby ve službách – mezinárodní srovnání (bazické indexy, sezónně očištěno, běžné ceny)
 • Graf 4 Tržby ve službách – příspěvky vybraných odvětví CZ-NACE k meziroční změně (kalendářně očištěné údaje, stálé ceny)
 • Vyjádření Tomáše Haráka, vedoucího oddělení datové podpory statistiky obchodu, služeb a životního prostředí ČSÚ
  (soubor mp3)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 09.08.2022
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz