Služby - 2. čtvrtletí 2013

Tržby ve službách klesaly již třetí čtvrtletí v řadě

07.08.2013
Kód: r-9001-13
 
Ve 2. čtvrtletí sezónně očištěné tržby ve službách reálně mezičtvrtletně klesly o 1,6 %. Meziročně bez očištění se snížily o 2,1 %, stejně jako po očištění o pracovní dny (ve 2 . čtvrtletí 2013 byl stejný počet pracovních dní jako ve stejném čtvrtletí 2012).

Ve 2. čtvrtletí sezónně očištěné tržby ve službách 1 ) reálně mezičtvrtletně klesly o 1,6 %. Meziročně bez očištění se tržby snížily o 2,1 %. Růst zaznamenala pouze doprava a skladování a informační a komunikační činnosti , nejvyšší meziroční pokles tržeb vykázaly profesní, vědecké a technické činnosti.

Meziroční vývoj sezónně neočištěných tržeb v jednotlivých odvětvích služeb:

- tržby v dopravě a skladování vzrostly o 1,6 %. K růstu nejvíce přispělo odvětví skladování a vedlejších činností v dopravě (růst o 4,4 %), dále letecká doprava (o 4,2 %) a pozemní a potrubní doprava (o 0,5 %). Povodňová situace v červnu ovlivnila vývoj tržeb vodní dopravy, které ve 2. čtvrtletí klesly o 10,8 %. Šesté čtvrtletí v řadě pokračoval pokles tržeb poštovních a kurýrních činností (nyní o 7,4 %);

- v ubytování, stravování a pohostinství tržby klesly o 1,1 %. Tržby za ubytování vzrostly o 0,1 %, naopak stravování a pohostinství zaznamenalo pokles o 1,7 %;

- tržby informačních a komunikačních činností se zvýšily o 0,6 % vlivem vývoje telekomunikačních činností (o 5,8 %), v ostatních odvětvích se tržby snížily. Nejvyšší pokles byl zaregistrován v tzv. filmovém a hudebním průmyslu (o 8,4 %) a tvorbě programů a vysílání (o 7,5 %). Nižší tržby vykázaly rovněž vydavatelské činnosti (o 5,5 %), informační činnosti (o 2,2 %) a činnosti v oblasti informačních technologií (o 0,4 %), které zahrnují např. programování, správu počítačového vybavení a poradenství v oblasti informačních technologií;

- tržby činností v oblasti nemovitostí klesly o 5,9 %. Tržby realitních kanceláří se snížily o 8,9 %, za pronájem nemovitostí o 5,0 %;

- tržby za profesní, vědecké a technické činnosti 2) se snížily o 9,2 %. Největší pokles zaznamenala opět reklama a průzkum trhu (o 17,3 %), snížily se i tržby za architektonické a inženýrské služby (o 14,4 %) a za tzv. ostatní profesní, vědecké a technické činnosti (o 9,6 %). Naopak růst vykázaly firmy zabývající se vedením podniků a poradenstvím v oblasti řízení (o 10,1 %) a právními a účetnickými činnostmi (o 1,2 %);

- v odvětví administrativních a podpůrných činností 3 ) klesly tržby o 0,7 %, růst zaznamenaly pouze administrativní a kancelářské činnosti (o 5,0 %) a bezpečnostní a pátrací činnosti (o 0,5 %). K celkovému poklesu nejvíce přispěly činnosti v oblasti pronájmu a operativního leasingu (pokles o 4,4 %), cestovní kanceláře (pokles o 2,7 %) a činnosti související se stavbami a úpravou krajiny (pokles o 2,9 %). Po dvanácti čtvrtletích růstu se snížily také tržby pracovních agentur (o 1,1 %).
_________________________________

1) Pro účely Rychlých informací se do služeb zahrnují následující sekce: Klasifikace ekonomických činností – Doprava a skladování (H), Ubytování, stravování a pohostinství (I), Informační a komunikační činnosti (J), Činnosti v oblasti nemovitostí (L), Profesní, vědecké, a technické činnosti – bez činností Výzkum a vývoj a Veterinární činnosti (M bez 72 a 75), Administrativní a podpůrné činnosti bez Činností souvisejících s úpravou krajiny (N bez 81.3).
2) Pro účely Rychlých informací se do sekce M – Profesní, vědecké, a technické činnosti nezahrnují CZ-NACE 72 – Výzkum a vývoj a CZ-NACE 75 – Veterinární činnosti.
3) Pro účely Rychlých informací se do sekce N – Administrativní a podpůrné činnosti nezahrnují CZ-NACE 81.3 – Činnosti související s úpravou krajiny .


Poznámky:
Data za 2. čtvrtletí 2013 jsou předběžná; definitivní údaje za jednotlivá čtvrtletí roku 2013 budou známy nejpozději v červnu 2014.
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Ing. Marie Boušková, tel. 274052935, e- mail: marie.bouskova@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Jana Gotvaldová, tel. 274052691, e-mail: jana.gotvaldova@czso.cz
Metoda získání dat: přímé zjišťování ČSÚ SP1-12
Termín ukončení sběru dat: 26. 7. 2013
Termín ukončení zpracování: 31. 7. 2013
Navazující výstupy: Bazické indexy od r. 2000 a meziroční indexy od r. 2001 jsou k dispozici v časových řadách (s výjimkou sekce J, která je k dispozici od roku 2005, resp. roku 2006).
( /csu/czso/sluzby_casove_rady_mesicni_indexy_trzeb )
Termín zveřejnění další RI: 7. 11. 2013  • cslu080713.doc
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Tržby ve službách (meziroční indexy)
  • Tab. 2 Tržby ve službách (meziroční změny, rozklad přírůstku - meziročního)
  • Graf 1 Tržby ve službách (bazické indexy)
  • Graf 2 Tržby ve službách (CZ-NACE sekce H+I+J+M+N) - mezinárodní porovnání
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 07.08.2013
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz