Služby - Časové řady - Měsíční indexy tržeb - Bazický rok 2005 – Klasifikace NACE Rev. 2

 

  • Tab. 1 Indexy tržeb ve službách
    (stejné období předchozího roku = 100)
  • Tab. 2 Indexy tržeb ve službách
    (průměr roku 2005 = 100)
  • Graf Tržby ve službách
    (průměr roku 2005 = 100)