Zvláštnosti a zajímavosti o obyvatelstvu na Vysočině v roce 2015

 

Na konci roku 2015 žilo v Kraji Vysočina 509 475 obyvatel, přičemž 56,8 % obyvatel žilo v 34 městech, 9,5 % v 42 městysech a 33,7 % ve zbývajících 628 obcích. Co do počtu obyvatel je největší krajské město Jihlava, kde žilo k uvedenému datu 50 521 osob. Naopak obcí s nejmenším počtem obyvatel je Vysoká Lhota (okres Pelhřimov), kde je evidováno pouze 17 osob.

Relativně nejvíce žen je v obci Zvěstovice (okres Havlíčkův Brod), jejich podíl tam přesáhl 61 %. Opakem je Lidmaň (okres Pelhřimov), kde zastoupení žen dosahuje asi jedné třetiny.

Zajímavosti z věkové struktury obyvatelstva Kraje Vysočina k 31. 12. 2015

Průměrný věk obyvatel na území kraje dosáhl hodnoty 42,1 roku, což je o 6,4 roku více než v roce 1991. Delší průměrný věk je patrný u žen, kde představuje rovných 43,5 roku, u mužů je vypočten na 40,7 roku. V obci Zbinohy (okres Jihlava) má 89 obyvatel průměrný věk 32,9 roku. Protipólem je již zmíněná obec Vysoká Lhota s téměř dvojnásobným průměrným věkem (63,2).

Ve dvou obcích se v průběhu roku 2015 nikdo nenarodil, nezemřel, nevystěhoval a nepřistěhoval. Jedná se o obec Hornice (76 obyvatel) z třebíčského okresu a obec Vanůvek (38 obyvatel) z okresu Jihlava.

Víte, že na Vysočině v průběhu roku 2015

- ve 142 obcích nebyl žádný přirozený přírůstek

- ve 124 obcích se nenarodilo žádné dítě

- ve 114 obcích nikdo nezemřel

- v 62 obcích nebyl žádný migrační přírůstek

- v 61 obcích se nezměnil počet obyvatel

- v 36 obcích se nikdo nenarodil ani nikdo nezemřel

- v 22 obcích se nikdo nestěhoval

 

Průměrný věk podle pohlaví v okresech Kraje Vysočina k 31.12.2015

 

Věková struktura a index stáří v Kraji Vysočina

 

Podrobnější tabulky o obyvatelstvu obcí Kraje Vysočina najdete na stránce Města a obce

  • Zajímavosti z věkové struktury obyvatelstva obcí Kraje Vysočina k 31. 12. 2015
  • Věková struktura obyvatelstva v Kraji Vysočina a v okresech k 31. 12. 2015