Městské obyvatelstvo Vysočiny v roce 2021 z pohledu statistiky

 

V Kraji Vysočina bylo na konci roku 2021 evidováno 35 měst, ve kterých žilo 280 938 obyvatel tj. 55,8 % z celkového počtu obyvatel kraje. Meziročně se zastoupení městské populace snížilo o 0,3 procentního bodu. Vysočina má dlouhodobě nižší zastoupení městského obyvatelstva, protože proti průměru České republiky je tento podíl zhruba o 12,5 procentního bodu nižší.

Snížení počtu obyvatel ve městech Vysočiny bylo ovlivněno především přirozenou měnou, kdy ve městech kraje v průběhu roku 2021 počet zemřelých převýšil počet narozených o 702 osob. Města na Vysočině ale ztrácela obyvatele i stěhováním – také migrační saldo bylo výrazně negativní (-391 osob). Pouze v deseti městech kraje byl zaznamenán celkový přírůstek obyvatel, v jednom se populace nezměnila a u zbývajících 24 měst je evidován úbytek. Největší celkový přírůstek obyvatel byl zjištěn ve městě Havlíčkův Brod (+82) a naopak největší úbytek byl v Třebíči (-451).

Počtem obyvatel je největší krajské město Jihlava, kde na konci roku 2021 žilo 50 092 obyvatel, nejmenším městem Vysočiny je Lipnice nad Sázavou s 641 obyvateli (v rámci republiky osmnácté nejmenší město). Tři největší města Vysočiny jsou v rámci České republiky mezi padesáti nejlidnatějšími. V pomyslném žebříčku zaujímá Jihlava 17. místo, Třebíč 28. místo a Havlíčkův Brod je šestačtyřicátý.

Při porovnání jednotlivých okresů mají nejvyšší podíl městského obyvatelstva okresy Jihlava a Pelhřimov (těsně nad 62 %), zatímco v okrese Žďár nad Sázavou nedosahuje obyvatelstvo měst ani 50 %.

Bilance obyvatel ve městech Kraje Vysočina v roce 2021

Podíl městského obyvatelstva v Kraji Vysočina

Přírůstek (úbytek) obyvatel ve městech  Kraje Vysočina v roce 2021
 

Kontakt:
Ing. Vlastislav Valda
Oddělení informačních služeb, Krajská správa ČSÚ v Jihlavě
E-mail: vlastislav.valda@czso.cz
Tel.: 567 109 062

  • Městské obyvatelstvo Vysočiny v roce 2021 z pohledu statistiky (pdf)
  • Bilance obyvatel ve městech Kraje Vysočina v roce 2021 (tabulka)
  • Další informace o městech naleznete v publikaci: