Rok 2023: značný nárůst počtu obyvatel kraje

 

Ke konci prosince 2023 žilo v Kraji Vysočina podle předběžných výsledků 517 960 obyvatel, což bylo oproti stavu na začátku roku o 3 183 osob více (v mezikrajském srovnání pátý nejvyšší přírůstek). Počet mužů se v kraji zvýšil o 1 315, žen přibylo 1 868. Za celkovým populačním přírůstkem stojí výhradně vysoce kladné migrační saldo, které částečně zredukoval značný úbytek obyvatel přirozenou měnou. Do kraje se přistěhovalo 10 828 osob, vystěhovalých bylo 6 655. Živě se v kraji v  dvanácti měsících roku 2023 narodilo 4 476 dětí, z toho 44,0 % mimo manželství (o 1,4 procentního bodu méně než ve čtyřech čtvrtletích předchozího roku). Ve stejném období zemřelo 5 466 osob, přirozenou měnou tak ubylo 990 obyvatel.

Celkový růst populace se projevil ve všech okresech kraje, nejvíce obyvatel získal jihlavský okres (+1 687). Počet obyvatel nejméně vzrostl v okrese Třebíč (+110), Ve všech okresech obyvatel přibylo jen díky kladnému migračnímu saldu, přirozený přírůstek byl vesměs záporný.

V průběhu dvanácti měsíců roku 2023 se v Kraji Vysočina živě narodilo 4 476 dětí, zhruba o 500 méně než ve stejném období předchozího roku. V lednu až prosinci 2023 na Vysočině zemřelo 5 466 osob, tedy téměř o 400 méně než v 1. až 4. čtvrtletí roku 2022 a o 170 méně než v posledním „předcovidovém“ roce 2019. Počet zemřelých převýšil počet narozených ve všech okresech kraje, nejvýrazněji na Třebíčsku (přirozený úbytek o 250 obyvatel). Nejmírnější byl pokles počtu obyvatel přirozenou měnou v okresech Žďár nad Sázavou (o 142 osob) a Jihlava (-170 osob).

O přírůstek obyvatel stěhováním se na Vysočině zasloužila zahraniční migrace, která ve dvanácti měsících roku 2023 vykázala kladné saldo ve výši 4 451 osob. Naproti tomu migrační saldo se zbývajícími kraji České republiky bylo záporné (-278 osob).

Celkový nárůst počtu obyvatel byl v lednu až prosinci 2023 zaznamenán se dvěma výjimkami ve všech regionech České republiky. Počet obyvatel České republiky se zvýšil o více než 73 tisíc osob, přírůstek se ovšem jako obvykle koncentroval především do Prahy a Středočeského kraje, ve kterých dohromady přibylo bezmála 44 tisíc obyvatel. Výrazněji též narostla populace Jihomoravského a Plzeňského kraje. Jedinými regiony, kde došlo k úbytku obyvatel, byly Ústecký (-1 168) a Moravskoslezský kraj (-460 osob). V přepočtu na tisíc obyvatel středního stavu nejvíce obyvatel získala Praha (19,9), více než deset osob na tisíc obyvatel činil celkový přírůstek ještě v krajích  Plzeňském a Středočeském.

V lednu až prosinci 2023 bylo v Kraji Vysočina podle předběžných údajů uzavřeno 2 184 manželství, bezmála o desetinu méně než v předchozím roce a téměř o pětinu méně než v posledním „předcovidovém“ roce 2019.

Počet obyvatel v Kraji Vysočina a jeho okresech v 1. až 4. čtvrtletí 2023

Pohyb obyvatel v Kraji Vysočina a jeho okresech v 1. až 4. čtvrtletí 2023

Pohyb obyvatelstva Kraje Vysočina k 31. 12.

Přírůstek obyvatel v okresech Kraje Vysočina v 1. až 4. čtvrtletí 2023

Přírůstek obyvatel v krajích ČR  v 1. až 4.  čtvrtletí 2023 (na 1 000 obyvatel)

Poznámka:
Veškeré údaje se týkají občanů České republiky a cizinců s trvalým pobytem v České republice, občanů třetích zemí s přechodným pobytem na území České republiky na základě dlouhodobého víza (nad 90 dnů) nebo povolení k dlouhodobému pobytu, občanů zemí EU, Norska, Švýcarska, Islandu, Lichtenštejnska a jejich rodinných příslušníků s hlášeným přechodným pobytem na území České republiky a cizinců s platným azylem v České republice. Od roku 2022 jsou do obyvatelstva zahrnovány osoby s udělenou dočasnou ochranou v České republice s obvyklým pobytem v ČR. Údaje zohledňují rovněž události (sňatky, narození a úmrtí) českých občanů s trvalým pobytem na území ČR, které nastaly v cizině a byly zaregistrovány zvláštní matrikou v Brně.

Veškeré údaje za rok 2023 jsou předběžné.

 

Kontakt:
Ing. Vlastislav Valda
Oddělení informačních služeb, Krajská správa ČSÚ v Jihlavě
E-mail: vlastislav.valda@czso.cz
Tel.: 567 109 062

  • Rok 2023: značný nárůst počtu obyvatel kraje (aktualita v pdf)
  • Počet a pohyb obyvatel v Kraji Vysočina a jeho okresech v 1. až 4. čtvrtletí 2023 (tabulky)
  • Více informací:
  • Stav a pohyb obyvatelstva v ČR Odkaz [nové okno]