Městské obyvatelstvo Vysočiny v roce 2016 okem statistiky

 

V Kraji Vysočina bylo na konci roku 2016 evidováno 34 měst, ve kterých žilo 287 941 obyvatel, tj. 56,6 % z celkového počtu obyvatel kraje. Meziročně se zastoupení městské populace snížilo o 0,2 bodu. Po Středočeském kraji se jedná o druhý nejnižší podíl městského obyvatelstva v rámci mezikrajského srovnání.

Snížení počtu obyvatel ve městech Vysočiny je ovlivněno především stěhováním, kdy se z měst v průběhu roku 2016 vystěhovalo o 1 279 obyvatel více, než se jich přistěhovalo. Přirozenou měnou přibylo 148 obyvatel. Pouze ve dvanácti městech byl zaznamenán přírůstek obyvatel, u zbývajících 22 měst je evidován úbytek nebo se stav nezměnil. Největší celkový přírůstek obyvatel byl zjištěn ve městě Polná (+43), největší úbytek byl v Třebíči (-311).

Počtem obyvatel je největší krajské město Jihlava, kde na konci roku 2016 žilo 50 559 obyvatel, nejmenším městem Vysočiny je Červená Řečice s 1 017 obyvateli (v rámci republiky je na 576. místě). Tři největší města Vysočiny jsou v rámci České republiky mezi padesáti nejlidnatějšími. V pomyslném žebříčku zaujímá Jihlava 18. místo, Třebíč 28. místo a Havlíčkův Brod je padesátý.

Při porovnání jednotlivých okresů má největší podíl městského obyvatelstva okres Pelhřimov (63,4 %), zatímco v okrese Žďár nad Sázavou nedosahuje obyvatelstvo měst ani 50 %.

Bilance obyvatel ve městech Kraje Vysočina v roce 2016
 

Vývoj podílu městského obyvatelstva v Kraji Vysočina a v okresech

 

Přírůstek (úbytek) obyvatel ve městech  Kraje Vysočina v roce 2016
 

 

Další informace o městech naleznete v publikaci Stav a pohyb obyvatelstva v ČR - rok 2016

  • Bilance obyvatel ve městech Kraje Vysočina v roce 2016