První pololetí 2023: počet obyvatel kraje výrazně vzrostl

 

Ke konci června 2023 žilo v Kraji Vysočina podle předběžných výsledků 516 960 obyvatel, což bylo oproti stavu na začátku roku o 2 183 osob více (v mezikrajském srovnání velmi solidní přírůstek). Počet mužů se v kraji zvýšil o 849, žen přibylo 1 334. Za celkovým populačním přírůstkem stojí výhradně vysoce kladné migrační saldo, které částečně zredukoval značný úbytek obyvatel přirozenou měnou. Do kraje se přistěhovalo 6 707 osob, vystěhovalých bylo 3 950. Živě se v kraji v prvních šesti měsících roku 2023 narodilo 2 235 dětí, z toho 46,0 % mimo manželství (v meziročním srovnání o 0,2 procentního bodu více). Ve stejném období zemřelo 2 809 osob, přirozenou měnou tak ubylo 574 obyvatel.

Celkový růst populace se projevil ve všech okresech kraje, nejvíce obyvatel získal jihlavský okres (+840). Počet obyvatel nejméně vzrostl v okrese Třebíč (+247), Ve všech okresech obyvatel přibylo jen díky kladnému migračnímu saldu, přirozený přírůstek byl vesměs záporný.

V průběhu prvních šesti měsíců roku 2023 se v Kraji Vysočina živě narodilo 2 235 dětí, téměř o 300 méně než ve stejném období předchozího roku. V lednu až červnu 2023 na Vysočině zemřelo 2 809 osob, tedy zhruba o padesát méně než v 1. pololetí roku 2022 a o 86 méně než v posledním „předcovidovém“ roce 2019. Počet zemřelých převýšil počet narozených ve všech okresech kraje, nejvýrazněji na Třebíčsku (přirozený úbytek -132 obyvatel). Nejmírnější byl pokles počtu obyvatel přirozenou měnou v okrese havlíčkův Brod (-103 osob).

O přírůstek obyvatel stěhováním se na Vysočině zasloužila zahraniční migrace, která v prvních šesti měsících roku 2023 vykázala kladné saldo ve výši 2 855 osob. Naproti tomu migrační saldo se zbývajícími kraji České republiky bylo záporné (-98 osob).

Celkový nárůst počtu obyvatel byl v lednu až červnu 2023 zaznamenán s jedinou výjimkou ve všech regionech České republiky. Počet obyvatel České republiky se zvýšil o více než 46 tisíc osob, přírůstek se ovšem jako obvykle koncentroval především do  Prahy a Středočeského kraje, ve kterých dohromady přibylo více než 26 tisíc obyvatel. Výrazněji též narostla populace Jihomoravského a Plzeňského kraje. Jediným krajem, kde došlo k úbytku obyvatel, byl Ústecký (-631). V přepočtu na tisíc obyvatel středního stavu nejvíce obyvatel získala Praha (23,7), více než deset osob na tisíc obyvatel činil celkový přírůstek ještě v krajích Středočeském a Plzeňském.

V lednu až červnu 2023 bylo v Kraji Vysočina podle předběžných údajů uzavřeno 844 manželství, o čtvrtinu méně než v posledním „předcovidovém“ roce 2019.

Počet obyvatel v Kraji Vysočina a jeho okresech v 1. až 2. čtvrtletí 2023

Pohyb obyvatel v Kraji Vysočina a jeho okresech v 1. až 2. čtvrtletí 2023

Pohyb obyvatelstva Kraje Vysočina k 30. 6.

Přírůstek obyvatel v okresech Kraje Vysočina v 1. až 2. čtvrtletí 2023

Přírůstek obyvatel v krajích ČR  v 1. až 2.  čtvrtletí 2023 (na 1 000 obyvatel)

Poznámka:
Veškeré údaje se týkají občanů České republiky a cizinců s trvalým pobytem v České republice, občanů třetích zemí s přechodným pobytem na území České republiky na základě dlouhodobého víza (nad 90 dnů) nebo povolení k dlouhodobému pobytu, občanů zemí EU, Norska, Švýcarska, Islandu, Lichtenštejnska a jejich rodinných příslušníků s hlášeným přechodným pobytem na území České republiky a cizinců s platným azylem v České republice. Od roku 2022 jsou do obyvatelstva zahrnovány osoby s udělenou dočasnou ochranou v České republice s obvyklým pobytem v ČR. Údaje zohledňují rovněž události (sňatky, narození a úmrtí) českých občanů s trvalým pobytem na území ČR, které nastaly v cizině a byly zaregistrovány zvláštní matrikou v Brně.

Veškeré údaje za rok 2023 jsou předběžné.

 

Kontakt:
Ing. Vlastislav Valda
Oddělení informačních služeb, Krajská správa ČSÚ v Jihlavě
E-mail: vlastislav.valda@czso.cz
Tel.: 567 109 062