Příčiny úmrtí v Kraji Vysočina

 

Český statistický úřad vydal publikaci o zemřelých podle podrobného seznamu příčin smrti. Údaje uvedené v publikaci se týkají všech obyvatel, kteří mají na území České republiky trvalé bydliště, a to bez ohledu na jejich státní občanství. Data za ČR i kraje jsou členěna podle pohlaví a věkových skupin, za okresy jsou uvedeny údaje podle pohlaví.

V Kraji Vysočina, podobně jako v celé České republice, nejvíce lidí umírá na nemoci související s oběhovou soustavou, kam patří hlavně problémy se srdcem a cévami. Celkem se v loňském roce jednalo o 2 312 osob, což je více než 46 procent všech úmrtí. Například chronická ischemická srdeční choroba ukončila život 1 039 lidí, akutní infarkt myokardu zabil 245 lidí a infarkt mozku ukončil 137 životů v kraji.

Nejrůznější rakovinné útvary zabily 1 238 osob, z toho 698 mužů a 540 žen. Obecně nejvíce lidé umírali na rakovinu plic, dále pak slinivky břišní a tlustého střeva. U žen často zabíjela rakovina prsu a u mužů pak rakovina prostaty. Mezi další zabijáky patří také nemoci spojené s dýcháním, zemřelo na ně 299 lidí.

Vnější příčiny poranění a otravy byly důvodem úmrtí 249 osob. V této skupině je zahrnuto, mimo jiné, 49 sebevražd, 35 úmrtí v důsledku dopravních nehod, 22 smrtelných pádů, 21 otrav, 14 utonutí, 4 úmrtí po napadení a jsou zde i dva uhořelí.

Zemřelí podle seznamu příčin smrti v roce 2016 v Kraji Vysočina a jeho okresech
 

Nejčastější příčiny úmrtí v roce 2016 - územní srovnání

Podrobnější informace naleznete v publikaci: Zemřelí podle seznamu příčin smrti, pohlaví a věku v ČR, krajích a okresech - 2007 až 2016

  • Zemřelí podle seznamu příčin smrti v roce 2016 v Kraji Vysočina a jeho okresech