Jména a příjmení v Kraji Vysočina – vede Jiří, Marie a Dvořákovi

 

V aktualizovaných přehledech Ministerstva vnitra ČR jsou uvedeny tisíce jmen a příjmení, což je dáno využitím různých kombinací a také záplavou cizokrajných jmen. V přiložených tabulkách je uvedeno šedesát nejčastěji se vyskytujících jmen a příjmení mužů i žen v Kraji Vysočina. Přehled je členěn až do jednotlivých správních obvodů ORP. Další tabulka obsahuje rozdělení nejčastějších mužských a ženských jmen do krajů České republiky.

Na konci roku 2016 bylo na Vysočině evidováno 4 369 jmen, z toho 2 941 se vyskytuje pouze jednou. Dokonce 1 213 jmen je jedinečných v celé České republice – tato jména jsou převážně cizojazyčná, často složená z více slov. Např. ženské jméno Anna se vyskytuje v ČR v 600 kombinacích, mužské jméno Jan má 489 kombinací.

Nejčastější mužské jméno je Jiří, které se na Vysočině vyskytovalo 15 404 krát. Toto jméno je nejvíce rozšířeno v devíti správních obvodech. Nejčastěji vyskytující se jméno ve správních obvodech Havlíčkův Brod, Jihlava, Telč a Moravské Budějovice je Jan. Nejrozšířenějším jménem ve správních obvodech Světlá nad Sázavou a Nové Město na Moravě je Josef. Nejčastějším ženským jménem je Marie. V době aktualizace žilo na Vysočině 22 377 nositelek tohoto jména, které je i nejčastěji se vyskytujícím jménem ve všech správních obvodech.

Příjmení bylo v Kraji Vysočina registrováno 35 629 a v 10 442 případech je použito pouze jedenkrát. Ze souboru příjmení, vyskytujících se na Vysočině, je 2 074 jedinečných i v České republice – opět jsou to hlavně cizojazyčná příjmení nebo ženská příjmení složená z více slov.

V Kraji Vysočina je nejvíce rozšířené příjmení Dvořákovi. Na konci roku 2016 mělo toto příjmení 2 649 žen a 2 509 mužů. Jinými slovy, v rámci České republiky žije každý devátý nositel (nositelka) tohoto příjmení na Vysočině. Jako další v pořadí se v kraji umístili Svobodovi, Novákovi a Novotní.

Četnost příjmení Dvořák/Dvořáková ve správních obvodech ORP na Vysočině

Zdroj: Ministerstvo vnitra ČR

Nejrozšířenější mužská jména v České republice podle ročníku narození

Zdroj: Ministerstvo vnitra ČR

Nejrozšířenější ženská jména v České republice podle ročníku narození

Zdroj: Ministerstvo vnitra ČR

Nejoblíbenější mužská jména v roce 2016 (ČR) podle ročníku narození

Zdroj: Ministerstvo vnitra ČR

Nejoblíbenější ženská jména v roce 2016 (ČR) podle ročníku narození

Zdroj: Ministerstvo vnitra ČR

  • Nejčetnější mužská a ženská jména v Kraji Vysočina k 31. 12. 2016, rozdělení do krajů
  • Nejčetnější mužská a ženská příjmení v Kraji Vysočina k 31. 12. 2016