Rok 2022: počet obyvatel Vysočiny mírně poklesl

 

Ke konci prosince 2022 žilo v Kraji Vysočina podle předběžných výsledků 503 747 obyvatel, což bylo oproti stavu na začátku roku o 278 osob méně (v mezikrajském srovnání jen mírný úbytek). Počet mužů se v kraji zvýšil o jednoho, žen ubylo 279. Za celkovým populačním úbytkem stojí výhradně výrazný pokles obyvatel přirozenou měnou, který kladné migrační saldo dokázalo pouze zmírnit. Do kraje se přistěhovalo 4 957 osob, vystěhovalých bylo 4 301. Živě se v kraji ve dvanácti měsících roku 2022 narodilo 4 927 dětí, z toho 45,4 % mimo manželství (v meziročním srovnání o 0,4 procentního bodu méně). Ve stejném období zemřelo 5 861 osob, přirozenou měnou tak ubylo 934 obyvatel.

Celkový pokles populace se projevil ve třech okresech, tradičně nejvíce obyvatel ztratil třebíčský okres (-277). Počet obyvatel se zvýšil nejvíce v okrese Jihlava (+182), a to jen díky vysokému kladnému migračnímu saldu, které převážilo úbytek obyvatel přirozenou měnou. V případě Třebíčska se na výrazném populačním poklesu podílel především přirozený úbytek obyvatel.

V průběhu dvanácti měsíců 2022 se v Kraji Vysočina živě narodilo 4 927 dětí, o 570 méně než v předchozím roce. V lednu až prosinci 2022 na Vysočině zemřelo 5 861 osob, což zhruba o 220 přesahuje počet zemřelých v posledním „předcovidovém“ roce. Počet zemřelých převýšil počet narozených ve všech okresech kraje, nejvýrazněji na Pelhřimovsku a Třebíčsku (přirozený úbytek -267, respektive -258 obyvatel). Nejmírnější byl pokles počtu obyvatel přirozenou měnou v okresech Žďár nad Sázavou a Jihlava (76 a 90 osob).

O přírůstek obyvatel stěhováním se na Vysočině zasloužila zahraniční migrace, která v dvanácti měsících roku 2022 vykázala kladné saldo ve výši 875 osob. Naproti tomu migrační saldo se zbývajícími kraji České republiky bylo záporné (-219 osob).

Do údajů o zahraniční migraci nejsou zahrnuty osoby, kterým byla udělena dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině. Dle údajů Cizineckého informačního systému bylo v Kraji Vysočina na konci 4. čtvrtletí takových osob více než 16 tisíc.

Celkový nárůst počtu obyvatel byl v lednu až prosinci 2022 zaznamenán v šesti regionech České republiky, a to ve Středočeském kraji, Hlavním městě Praze, Jihomoravském, Plzeňském, Pardubickém a Jihočeském kraji. Počet obyvatel České republiky se zvýšil o téměř sedmnáct tisíc osob, přírůstek se jako obvykle koncentroval především do  Prahy a Středočeského kraje, ve kterých dohromady přibylo téměř třiadvacet tisíc obyvatel. Výrazněji též narostla populace Jihomoravského a Plzeňského kraje. Naproti tomu v Moravskoslezském kraji ubylo více než 5 200 osob, přes dva tisíce obyvatel ztratil i Ústecký kraj. Rovněž v přepočtu na tisíc obyvatel středního stavu o nejvíce obyvatel přišel Moravskoslezský kraj (-4,4), naopak nejvíce se zvýšil počet obyvatel Středočeského kraje (+8,6).

V lednu až prosinci 2022 bylo v Kraji Vysočina podle předběžných údajů uzavřeno 2 406 manželství, téměř o desetinu méně než v posledním „předcovidovém“ roce 2019. Počet rozvodů za 1. až 4. čtvrtletí 2022 dosáhl 778, značně méně než v předchozích dvou letech, pokles oproti stejnému období 2019 byl bezmála čtvrtinový.

Poznámka:

Veškeré údaje za rok 2022 jsou předběžné a navazují na výsledky sčítání obyvatel, domů a bytů k 26. 3. 2021.

Počet obyvatel v Kraji Vysočina a jeho okresech v 1. až 4. čtvrtletí 2022

Pohyb obyvatel v Kraji Vysočina a jeho okresech v 1. až 4. čtvrtletí 2022

Pohyb obyvatelstva Kraje Vysočina k 31. 12.

Přírůstek obyvatel v okresech Kraje Vysočina v 1. až 4. čtvrtletí 2022

Přírůstek obyvatel v krajích ČR  v 1. až 4. čtvrtletí 2022 (na 1 000 obyvatel)

 

Kontakt:
Ing. Vlastislav Valda
Oddělení informačních služeb, Krajská správa ČSÚ v Jihlavě
E-mail: vlastislav.valda@czso.cz
Tel.: 567 109 062

  • Rok 2022: počet obyvatel Vysočiny mírně poklesl (aktualita v pdf)
  • Počet a pohyb obyvatel v Kraji Vysočina a jeho okresech v 1. až 4. čtvrtletí 2022 (tabulky)
  • Více informací: