Střední délka života se zvyšuje

 

Každý rok jsou Českým statistickým úřadem vydávány úmrtnostní tabulky, ze kterých lze vyčíst celou řadu důležitých informací. Podrobné úmrtnostní tabulky za Českou republiku a kraje jsou sestaveny s jednoletým věkovým intervalem, odděleně pro muže a ženy. S ohledem na vyloučení nahodilých výkyvů jsou krajské tabulky zpracovány vždy z podkladů dvou let.

Nejznámější ukazatel je naděje dožití (střední délka života) udává počet roků, kterých se pravděpodobně dožije osoba právě x–letá. Ukazatel se používá nejčastěji v podobě naděje dožití (střední délka života) při narození – tedy kolika roků se dožije osoba právě narozená.

Údaje zjištěné z dvouletých průměrů let 2013 a 2014 udávají, že v Kraji Vysočina se muž narozený v roce 2014 pravděpodobně dožije věku 76,22 let, což je druhá nejvyšší hodnota za Prahou. Žena narozená v roce 2014 v Kraji Vysočina se pravděpodobně dožije 82,43 let a mezi kraji je to také druhý nejvyšší věk s nevelkým odstupem za Prahou.

Střední délka života se postupně zvyšuje. Od roku 2003 vzrostla v Kraji Vysočina u mužů o 3,46 roku a u žen o 3,19 roku (v rámci ČR došlo ke zvýšení o 3,02 resp. 2,46 roku).

Muž, který žije v Kraji Vysočina a v roce 2014 dovršil 65 let se pravděpodobně dožije dalších 16 let, pětašedesátiletá žena téměř dvaceti let. I v této věkové kategorii je patrný nárůst, protože proti roku 2003 je u pětašedesátiletých zaznamenáno prodloužení naděje dožití o bezmála dva roky u mužů a dva a půl roku u žen.

Naděje dožití v daném věku

Naděje dožití (střední délky života) při narození v Kraji Vysočina

Naděje dožití ve věku 65 let v Kraji Vysočina

Naděje dožití (střední délka života) mužů při narození - průměr let 2013 a 2014

Naděje dožití (střední délka života) žen při narození  - průměr let 2013 a 2014

Více informací naleznete v publikaci Úmrtnostní tabulky za ČR, oblasti a kraje 2013 až 2014

 

  • Naděje dožití v daném věku (průměr let 2013 a 2014)