Demografické ročenky (pramenná díla) 2022 - 2010

 

Statistický úřad vydával od roku 1929 publikace "Pohyb obyvatelstva v republice Československé (Československé socialistické republice, České socialistické republice, České a Slovenské Federativní republice, České republice)" za příslušný rok (poprvé za rok 1919) a v období protektorátu "Pohyb obyvatelstva" za příslušný rok. Od roku 2006 (s daty za rok 2005) vychází publikace pod názvem „Demografická ročenka České republiky“. V dalším textu označujeme všechny tyto publikace pojmem „pramenné dílo“.

Pramenné dílo je základním zdrojem podrobných dat o pohybu obyvatelstva, také o jeho početní velikosti a složení podle pohlaví, věku a rodinného stavu v daném roce.
 

Roky 2022 - 2010
Seznam tabulek
Publikace ke stažení
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010