Počet obyvatel se na Vysočině ke konci prosince 2018 meziročně zvýšil o 358 osob

 

Ke konci prosince 2018 žilo v Kraji Vysočina 509 274 obyvatel, což bylo oproti stavu na začátku roku o 358 osob více (v mezikrajském srovnání osmý nejvyšší přírůstek). Za celkovým přírůstkem obyvatel tentokrát stojí nejenom kladné migrační saldo, ale též navýšení populace přirozenou měnou. Do kraje se přistěhovalo 4 460 osob, vystěhovalých bylo 4 255. Živě se v kraji za dvanáct měsíců roku 2018 narodilo 5 430 dětí, z toho 43,4 % mimo manželství (v meziročním srovnání o jeden procentní bod méně). Ve stejném období zemřelo 5 277 osob, přirozenou měnou tak přibylo 153 obyvatel.

Celkový pokles populace se projevil v jediném okrese kraje, třebíčském, kde ubylo 357 obyvatel. Nejvíce obyvatel přibylo v okresech Havlíčkův Brod (246) a Jihlava (223), kde mírný úbytek, respektive přírůstek obyvatel přirozenou měnou doprovázelo vysoké kladné migrační saldo. Počet přistěhovalých obyvatel převýšil ve čtyřech čtvrtletích roku 2018 množství vystěhovalých ještě v pelhřimovském okrese (o 167 osob).

V průběhu prvních dvanácti měsíců 2018 se v Kraji Vysočina živě narodilo 5 430 dětí, což bylo o 10 méně než v předchozím roce. V lednu až prosinci 2018 na Vysočině zemřelo 5 277 osob, oproti roku 2017 to představuje pokles o 11 osob. Počet narozených osob převýšil počet zemřelých ve dvou okresech, z toho v okrese Žďár nad Sázavou velmi výrazně (o 300). Naproti tomu nejvyšší úbytek obyvatel přirozenou měnou byl zaznamenán v okresech Pelhřimov (-84) a Třebíč (-76).

Nárůst počtu obyvatel byl v lednu až prosinci 2018 zaznamenán v osmi regionech, a to ve Středočeském kraji, Hlavním městě Praze, Jihomoravském, Plzeňském, Pardubickém, Jihočeském, Libereckém  kraji a na Vysočině. Počet obyvatel České republiky se zvýšil bezmála o čtyřicet tisíc osob, přírůstek se však koncentroval především do Prahy a Středočeského kraje, ve kterých dohromady přibylo přes třicet tisíc obyvatel. Naproti tomu populace Moravskoslezského kraje se snížila o více než dva a půl tisíce osob. V přepočtu na tisíc obyvatel středního stavu však nejvíce obyvatel ubylo v Karlovarském kraji (-2,7), naopak nejvíce se zvýšil počet obyvatel Středočeského kraje (+12,2).

V lednu až prosinci 2018 bylo v Kraji Vysočina podle předběžných údajů uzavřeno 2 689 sňatků, což je o 135 více než v roce 2017. Nejvíce sňatků uzavřeli snoubenci v okresech Žďár nad Sázavou (670) a Jihlava (600), naopak nejméně sňatků se odehrálo na Pelhřimovsku (357). Ve stejném období bylo podle dosud dostupných informací 1 064 manželství rozvedeno.

Počet obyvatel v Kraji Vysočina a jeho okresech v 1. až 4. čtvrtletí 2018

Pohyb obyvatel v Kraji Vysočina a jeho okresech v 1. až 4. čtvrtletí 2018

Pohyb obyvatelstva Kraje Vysočina k 31. 12.
 

Přírůstek obyvatel v okresech Kraje Vysočina v 1. až 4. čtvrtletí 2018
 

Přírůstek obyvatel v krajích ČR  v 1. až 4. čtvrtletí 2018 (na 1 000 obyvatel)

 

Kontakt:
Ing. Vlastislav Valda
Oddělení informačních služeb, Krajská správa ČSÚ v Jihlavě
E-mail: vlastislav.valda@czso.cz
Tel.: 567 109 062