Jaká je délka lidského života

 

Každý rok jsou Českým statistickým úřadem vydávány úmrtnostní tabulky, ze kterých lze vyčíst celou řadu důležitých informací. Podrobné úmrtnostní tabulky za Českou republiku a kraje jsou sestaveny s jednoletým věkovým intervalem, odděleně pro muže a ženy. S ohledem na vyloučení nahodilých výkyvů jsou krajské tabulky zpracovány vždy z podkladů dvou let.

Nejznámější ukazatel je naděje dožití (střední délka života) udává počet roků, kterých se pravděpodobně dožije osoba právě x–letá. Ukazatel se používá nejčastěji v podobě naděje dožití (střední délka života) při narození – tedy kolika roků se dožije osoba právě narozená.

Údaje zjištěné z dvouletých průměrů let 2012 a 2013 udávají, že v Kraji Vysočina se muž narozený v roce 2013 pravděpodobně dožije věku 75,88 let, což je spolu s Královéhradeckým krajem druhá nejvyšší hodnota za Prahou. Žena narozená v roce 2013 v Kraji Vysočina se pravděpodobně dožije 81,68 let a mezi kraji je to třetí nejvyšší věk s nevelkým odstupem za Prahou a Jihomoravským krajem.

Střední délka života se postupně zvyšuje. Od roku 2003 vzrostla v Kraji Vysočina u mužů o 3,11 roku a u žen o 2,44 roku (v rámci ČR došlo ke zvýšení o 3,20 resp. 2,63 roku).

Muž, který žije v Kraji Vysočina a v roce 2013 dovršil 65 let se pravděpodobně dožije dalších 16 let, pětašedesátiletá žena 19 let. I v této věkové kategorii je patrný nárůst, protože proti roku 2003 je u pětašedesátiletých mužů i žen zaznamenáno prodloužení naděje dožití o více než 1,5 roku.Více informací naleznete v publikaci Úmrtnostní tabulky za ČR, regiony soudržnosti a kraje 2012 až 2013


  • TAB2012-2013vysCR.xlsx