Březen 2021: opětný nárůst zemřelých na Vysočině

 

V prvním čtvrtletí roku 2021 zemřelo na Vysočině podle předběžných údajů 1 974 osob. Ve srovnání s průměrem let 2015 až 2019 je to o 34 % více, v absolutním vyjádření o 511 více. Počty zemřelých v kraji tak sice stále výrazně překračovaly dlouhodobý průměr, mimořádně vysokých hodnot z posledního čtvrtletí roku 2020 však naštěstí již nedosáhly.

V počtu úmrtí byl na Vysočině v 1. čtvrtletí 2021 nejhorší březen (751 úmrtí), následovaný lednem (736), naproti tomu v únoru počet zemřelých nevybočoval z mezí normálu (487 zemřelých). Ze srovnání měsíčních počtů zemřelých vidíme, že březen a leden 2021 se v kraji řadí mezi nejhorší měsíce od roku 1991, až za nimi zůstávají prosinec 1995 (658 zemřelých) a leden 1991 (602 úmrtí). Více lidí na Vysočině zemřelo pouze v říjnu a listopadu 2020.

Zvýšená úmrtnost v prvním čtvrtletí letošního postihla více muže než ženy. V lednu až březnu 2021 zemřelo na Vysočině 1 035 mužů, což bylo o 42,1 % více, než činil pětiletý průměr. Naproti tomu 935 žen zemřelých ve stejném období představovalo proti průměru let 2015 až 2019 nárůst „pouze“ o 27,8 %. Rozdíl mezi oběma pohlavími tak představoval 14,3 procentního bodu v neprospěch mužů.

V prvních třech měsících 2021 na Vysočině nejčastěji umírali lidé z nejstarších věkových skupin. Na zemřelé ve věku 75 a více let připadly téměř dvě třetiny celkového počtu zemřelých (62,7 %). To zhruba odpovídalo průměru  předchozích let. Něco přes pětinu zemřelých tvořily osoby ve věku 65 až 74 let, zbytek připadal na mladší obyvatelstvo.

Zemřelí v Kraji Vysočina v letech 2020 a 2021

Nárůst počtu zemřelých na Vysočině oproti pětiletému průměru podle pohlaví (%)

Hrubá míra úmrtnosti březen 2021 (‰)


 

Kontakt:
Ing. Vlastislav Valda
Oddělení informačních služeb, Krajská správa ČSÚ v Jihlavě
E-mail: vlastislav.valda@czso.cz
Tel.: 567 109 062