Rok 2019: na Vysočině obyvatel přibylo jen díky migraci

 

Ke konci prosince 2019 žilo v Kraji Vysočina 509 813 obyvatel, což bylo oproti stavu na začátku roku o 539 osob více (v mezikrajském srovnání devátý nejvyšší přírůstek). Počet mužů se v kraji zvýšil o 588, žen ubylo 49. Za celkovým přírůstkem obyvatel stojí výhradně kladné migrační saldo, přirozenou měnou se počet osob na Vysočině snížil o 139. Do kraje se přistěhovalo 4 984 osob, vystěhovalých bylo 4 306. Živě se v kraji v dvanácti měsících roku 2019 narodilo 5 497 dětí, z toho 45,7 % mimo manželství (v meziročním srovnání o 2,3 procentního bodu více). Ve stejném období zemřelo 5 636 osob, přirozenou měnou tak ubylo 139 obyvatel.

Celkový pokles populace se projevil v jediném okrese kraje, třebíčském, kde ubylo 259 obyvatel. Nejvíce obyvatel přibylo v okrese Jihlava (475), kde nevelký přírůstek obyvatel přirozenou měnou doplnilo velmi vysoké kladné migrační saldo. Počet přistěhovalých obyvatel převýšil v roce 2019 množství vystěhovalých ve třech okresech kraje, migrační úbytek se projevil na Třebíčsku a Žďársku.

V průběhu dvanácti měsíců 2019 se v Kraji Vysočina živě narodilo 5 497 dětí, což bylo o 67 více než ve stejném období předchozího roku. V lednu až prosinci 2019 na Vysočině zemřelo 5 636 osob, oproti roku 2019 to představuje nárůst o 359 osob. Počet narozených osob převýšil počet zemřelých pouze v okrese Žďár nad Sázavou (o 126). Naproti tomu nejvyšší úbytek obyvatel přirozenou měnou byl zaznamenán v okrese Pelhřimov (-128).

Nárůst počtu obyvatel byl v lednu až prosinci 2019 zaznamenán v deseti regionech, a to ve Středočeském kraji, Hlavním městě Praze, Plzeňském, Jihomoravském, Pardubickém, Jihočeském, Libereckém, Královéhradeckém kraji, na Vysočině a v Ústeckém kraji. Počet obyvatel České republiky se zvýšil o více než 44 tisíc osob, přírůstek se však koncentroval především do  Prahy a Středočeského kraje, ve kterých dohromady přibylo přes jedenatřicet tisíc obyvatel. Výrazněji též narostla populace Plzeňského a Jihomoravského kraje. Naproti tomu v Moravskoslezském kraji ubylo přes 2 700 osob. Rovněž v přepočtu na tisíc obyvatel středního stavu nejvíce obyvatel ztratil Moravskoslezský kraj (-2,3), naopak nejvíce se zvýšil počet obyvatel Prahy a Středočeského kraje (+11,9, resp. +11,5).

V lednu až prosinci 2019 bylo v Kraji Vysočina podle předběžných údajů uzavřeno 2 666 sňatků, což je o 23 méně než v roce 2018. Nejvíce sňatků uzavřeli snoubenci v okrese Žďár nad Sázavou (636) naopak nejméně sňatků se odehrálo na Pelhřimovsku (379). Ve stejném období bylo podle dosud dostupných informací rozvedeno 1 030 manželství, tj. o 34 méně než ve čtyřech čtvrtletích minulého roku.

Počet obyvatel v Kraji Vysočina a jeho okresech v 1. až 4. čtvrtletí 2019
 

Pohyb obyvatel v Kraji Vysočina a jeho okresech v 1. až 4. čtvrtletí 2019

Pohyb obyvatelstva Kraje Vysočina k 31. 12.

Přírůstek obyvatel v okresech Kraje Vysočina v 1. až 4. čtvrtletí 2019
 

Přírůstek obyvatel v krajích ČR  v 1. až 4. čtvrtletí 2019 (na 1 000 obyvatel)

 

Kontakt:

Ing. Vlastislav Valda
Oddělení informačních služeb, Krajská správa ČSÚ v Jihlavě
E-mail: vlastislav.valda@czso.cz
Tel.: 567 109 062