Počet obyvatel kraje se v roce 2017 mírně snížil

 

Ke konci prosince 2017 žilo v Kraji Vysočina 508 916 obyvatel, což bylo oproti stavu na začátku roku o 36 osob méně (v mezikrajském srovnání šestý nejvyšší úbytek). Za celkovým poklesem obyvatel opět stojí negativní migrační saldo, které nestačil vyrovnat přírůstek obyvatel přirozenou měnou. Do kraje se přistěhovalo 3 947 osob, vystěhovalých bylo 4 135. Živě se v kraji za dvanáct měsíců roku 2017 narodilo 5 440 dětí, z toho 44,4 % mimo manželství. Ve stejném období zemřelo 5 288 osob, přirozenou měnou tak přibylo 152 obyvatel.

Celkový pokles populace se projevil ve většině okresů kraje s výjimkou Jihlavska, kde přibylo 281 obyvatel a Pelhřimovska s přírůstkem 166 obyvatel. O nejvíce obyvatel přišlo Třebíčsko (-225), kde se nevelký přirozený přírůstek spojil se ztrátou 253 obyvatel stěhováním. Ze všech okresů kraje to byl nejvyšší úbytek stěhováním. Počet přistěhovalých obyvatel převýšil ve čtyřech čtvrtletích roku 2017 množství vystěhovalých pouze v pelhřimovském (o 311 osob) a jihlavském okrese (o 114 osob).

V průběhu dvanácti měsíců 2017 se v Kraji Vysočina živě narodilo 5 440 dětí, což bylo o 133 více než v předchozím roce. V lednu až prosinci 2017 na Vysočině zemřelo 5 288 osob, oproti roku 2016 to představuje zvýšení o 291 osob. Počet narozených osob převýšil počet zemřelých ve čtyřech okresech kraje, nejvíce v jihlavském (o 167). Nejvyšší úbytek obyvatel přirozenou měnou byl zaznamenán v okrese Pelhřimov (-145).

Nárůst počtu obyvatel byl v lednu až prosinci 2017 zaznamenán v osmi regionech, a to Hlavním městě Praze, Středočeském, Jihomoravském, Plzeňském, Jihočeském, Pardubickém, Libereckém a Královéhradeckém kraji. Počet obyvatel České republiky se zvýšil o 31 235 osob, přírůstek se však koncentroval především do  Prahy a Středočeského kraje, ve kterých dohromady přibylo téměř osmadvacet tisíc obyvatel. Naproti tomu populace Moravskoslezského kraje se snížila bezmála o čtyři tisíce osob. V přepočtu na tisíc obyvatel středního stavu však nejvíce obyvatel ubylo v Karlovarském kraji (-3,6), naopak nejvíce se zvýšil počet obyvatel Hlavního města Prahy (+10,9).

V lednu až prosinci 2017 bylo v Kraji Vysočina podle předběžných údajů uzavřeno 2 554 sňatků (o 109 více než v roce 2016). Nejvíce sňatků uzavřeli snoubenci v okrese Žďár nad Sázavou (662), naopak nejméně sňatků se odehrálo na Pelhřimovsku (317). Ve stejném období bylo podle dosud dostupných informací 1 100 manželství rozvedeno (o 155 více než ve dvanácti měsících roku 2016).

Pohyb obyvatel v Kraji Vysočina a jeho okresech v 1. až 4. čtvrtletí 2017

Počet obyvatel v Kraji Vysočina a jeho okresech v 1. až 4. čtvrtletí 2017

 

Pohyb obyvatelstva Kraje Vysočina k 31. 12.

 

Přírůstek obyvatel v okresech Kraje Vysočina v 1. až 4. čtvrtletí 2017

 

Přírůstek obyvatel v krajích ČR  v 1. až 4. čtvrtletí 2017 (na 1 000 obyvatel)