Ženy a muži v Kraji Vysočina - 2018

 
Kód: 330234-19
Informační služby: tel: 567 109 062
E-mail: infoservisvys@czso.cz
Kontakt: Ing. Jiří Teplý
E-mail: j.teply@czso.cz

Celá publikace v pdf (16,2 MB) PDF
Všechna data publikace (269 kB) ZIP
Úvod PDF
Shrnutí hlavních poznatků PDF
1. Demografické charakteristiky PDF
2. Vzdělání a vzdělávání PDF
3. Ekonomická aktivita PDF
4. Zdravotní péče PDF
5. Sociální zabezpečení PDF
6. Domácnosti a bydlení PDF
7. Volnočasové aktivity PDF
8. Kriminalita, závislosti, dopravní nehody PDF
9. Volby PDF
10. Dokumenty zaměřené na genderovou problematiku PDF
Tabulková část
Kartogramy
Grafy

Zveřejněno dne: 31.10.2019
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.