Zvláštnosti a zajímavosti o obyvatelstvu na Vysočině v roce 2020

 

Na konci roku 2020 žilo v Kraji Vysočina 508 852 obyvatel, přičemž 56,1 % obyvatel žilo v 35 městech, 9,6 % v 42 městysech a 34,3 % ve zbývajících 627 obcích. Počtem obyvatel je největší krajské město Jihlava, kde žilo k uvedenému datu 51 125 osob. Naopak obcí s nejmenším počtem obyvatel je Vysoká Lhota (okres Pelhřimov), kde je evidováno pouze 14 osob.

Nejmenším městem je Lipnice nad Sázavou, kde na konci roku 2020 žilo 647 osob. Naopak největším městysem jsou rostoucí Luka nad Jihlavou, která již překročila hranici 3 000 obyvatel. Do kategorie nejmenších obcí s počtem do 199 obyvatel se řadí 332 obcí Vysočiny, tj. asi 47 % z celkového počtu. Vysočina má dlouhodobě nejvyšší podíl této skupiny obcí mezi regiony, nejvíce se jich nachází na Žďársku a Třebíčsku.

Relativně nejvíce žen je v obci Zvěstovice (okres Havlíčkův Brod), jejich podíl tam přesáhl 59 %. Opakem je Lidmaň (okres Pelhřimov), kde zastoupení žen jen nepatrně přesahuje jednu třetinu.

Průměrný věk obyvatel na území kraje dosáhl hodnoty 43,0 roku, což je o 7,3 roku více než v roce 1991. Delší průměrný věk je patrný u žen, kde představuje 44,4 roku, u mužů je vypočten na 41,7 roku. Obyvatelé obcí Horní Myslová (okres Jihlava) a Uhřínov (okres Žďár nad Sázavou) mají průměrný věk 34,0 roku. Protipólem je již zmíněná obec Vysoká Lhota s téměř dvojnásobným průměrným věkem (66,4).

V šesti obcích se v průběhu roku 2020 nikdo nenarodil, nezemřel, nevystěhoval se z nich ani se do nich nepřistěhoval. Jedná se o obec Sloupno z okresu Havlíčkův Brod, obce Jankov a Ježov z pelhřimovského okresu, obec Štěpkov z okresu Třebíč a obce Račice a Rodkov na Žďársku.

Víte, že na Vysočině v průběhu roku 2020

- ve 126 obcích nebyl žádný přirozený přírůstek ani úbytek

- ve 112 obcích se nenarodilo žádné dítě

- v 81 obcích nikdo nezemřel

- v 79 obcích nebyl žádný migrační přírůstek ani úbytek

- v 67 obcích se nezměnil počet obyvatel

- v 29 obcích se nikdo nenarodil ani nikdo nezemřel

- v 27 obcích nedošlo ke stěhování

Demografické zajímavosti o obyvatelstvu obcí Kraje Vysočina k 31. 12. 2020
 

Věková struktura obyvatelstva Kraje Vysočina k 31. 12. 2020

 

Průměrný věk podle pohlaví v okresech Kraje Vysočina k 31.12.2020

Věková struktura a index stáří v Kraji Vysočina
 

Kontakt:
Ing. Jiří Teplý
Oddělení informačních služeb, Krajská správa ČSÚ v Jihlavě
E-mail: j.teply@czso.cz
Tel.: 567 109 073

  • Zvláštnosti a zajímavosti o obyvatelstvu na Vysočině v roce 2020 (pdf)
  • Demografické zajímavosti, věková struktura obyvatel kraje (tabulky)
  • Podrobnější tabulky o obyvatelstvu obcí Kraje Vysočina najdete na stránce: