Naděje dožití mužů a žen na Vysočině patří nadále k nejvyšším v ČR

 

Údaje zjištěné z dvouletých průměrů let 2018 a 2019 udávají, že v Kraji Vysočina se muž narozený v roce 2019 pravděpodobně dožije věku 76 let a 9 měsíců, což je třetí nejvyšší hodnota za Prahou a Královéhradeckým krajem. Žena narozená v roce 2019 v Kraji Vysočina se pravděpodobně dožije 82 let a 9 měsíců, což je mezi kraji také třetí nejvyšší věk za Prahou a Jihomoravským krajem.

Každý rok jsou Českým statistickým úřadem vydávány úmrtnostní tabulky, ze kterých lze vyčíst celou řadu důležitých informací. Podrobné úmrtnostní tabulky za Českou republiku a kraje jsou sestaveny s jednoletým věkovým intervalem, odděleně pro muže a ženy. S ohledem na vyloučení nahodilých výkyvů jsou krajské tabulky zpracovány vždy z podkladů dvou let.

Nejznámější ukazatel je naděje dožití (střední délka života) - udává počet roků, kterých se pravděpodobně dožije osoba právě x–letá. Ukazatel se používá nejčastěji v podobě naděje dožití (střední délka života) při narození – tedy kolika roků se dožije osoba právě narozená.

Střední délka života se postupně zvyšuje. Od roku 2003 vzrostla v Kraji Vysočina u mužů o 3 roky a 11 měsíců a u žen o 3 roky a 6 měsíců (v rámci ČR došlo ke zvýšení o 4 roky a 4 měsíce resp. 3 roky a 7 měsíců).

Muž, který žije v Kraji Vysočina a v roce 2019 dovršil 65 let se pravděpodobně dožije dalších 16 let a pěti měsíců, pětašedesátiletá žena již více než dvacet let a dva měsíce. I v této věkové kategorii je patrný nárůst, protože proti roku 2003 je u pětašedesátiletých zaznamenáno prodloužení naděje dožití o dva roky a tři měsíce u mužů a o dva roky a osm měsíců u žen.

Naděje dožití v daném věku
 

Naděje dožití (střední délky života) při narození v Kraji Vysočina

Naděje dožití ve věku 65 let v Kraji Vysočina

Naděje dožití (střední délky života) mužů při narození - průměr let 2018 a 2019

Naděje dožití (střední délka života)  žen při narození  - průměr let 2018 a 2019
 

Kontakt:

Ing. Miloslav Witz
Oddělení informačních služeb, Krajská správa ČSÚ v Jihlavě
E-mail: miloslav.witz@czso.cz
Tel.: 567 109 081