Naděje dožití mužů a žen patří na Vysočině k nejvyšším v republice

 

Každý rok jsou Českým statistickým úřadem vydávány úmrtnostní tabulky, ze kterých lze vyčíst celou řadu důležitých informací. Podrobné úmrtnostní tabulky za Českou republiku a kraje jsou sestaveny s jednoletým věkovým intervalem, odděleně pro muže a ženy. S ohledem na vyloučení nahodilých výkyvů jsou krajské tabulky zpracovány vždy z podkladů dvou let.

Nejznámější ukazatel je naděje dožití (střední délka života) udává počet roků, kterých se pravděpodobně dožije osoba právě x–letá. Ukazatel se používá nejčastěji v podobě naděje dožití (střední délka života) při narození – tedy kolika roků se dožije osoba právě narozená.

Údaje zjištěné z dvouletých průměrů let 2015 a 2016 udávají, že v Kraji Vysočina se muž narozený v roce 2016 pravděpodobně dožije věku 77,18 let, což je druhá nejvyšší hodnota za Prahou. Žena narozená v roce 2016 v Kraji Vysočina se pravděpodobně dožije 82,44 let a mezi kraji je to třetí nejvyšší věk s nevelkým odstupem za Prahou a Jihomoravským krajem.

Střední délka života se postupně zvyšuje. Od roku 2003 vzrostla v Kraji Vysočina u mužů o 4,41 roku a u žen o 3,21 roku (v rámci ČR došlo ke zvýšení o 4,19 resp. 3,54 roku).

Muž, který žije v Kraji Vysočina a v roce 2016 dovršil 65 let, se pravděpodobně dožije dalších 16 let a čtyř měsíců, pětašedesátiletá žena téměř dvaceti let. I v této věkové kategorii je patrný nárůst, protože proti roku 2003 je u pětašedesátiletých zaznamenáno prodloužení naděje dožití o dva a půl roku u mužů i žen.

Naděje dožití v daném věku (průměr let 2015 - 2016)

 

Naděje dožití (střední délky života) při narození v Kraji Vysočina

Naděje dožití ve věku 65 let v Kraji Vysočina

Naděje dožití (střední délka života)  mužů při narození  - průměr let 2015 a 2016

Naděje dožití (střední délka života)  žen při narození  - průměr let 2015 a 2016

Více informací naleznete v publikaci Úmrtnostní tabulky za ČR, regiony soudržnosti a kraje - 2015 - 2016

  • Naděje dožití v daném věku (průměr let 2015 a 2016) - kraj, ČR