Rok 2020: Vysočina ztratila téměř tisíc obyvatel

 

Ke konci prosince 2020 žilo v Kraji Vysočina 508 852 obyvatel, což bylo oproti stavu na začátku roku o 961 osob méně (v mezikrajském srovnání sedmý nejhlubší úbytek). Počet mužů se v kraji snížil o 496, žen ubylo 465. Za celkovým výrazným populačním poklesem stojí vysoký úbytek obyvatel přirozenou měnou, který dokázalo pouze mírně zkorigovat nevelké kladné migrační saldo. Do kraje se přistěhovalo 4 456 osob, vystěhovalých bylo 4 316. Živě se v kraji ve dvanácti měsících roku 2020 narodilo 5 349 dětí, z toho 44,6 % mimo manželství (v meziročním srovnání o 1,1 procentního bodu méně). Ve stejném období zemřelo 6 450 osob, přirozenou měnou tak ubylo 1 101 obyvatel.

Celkový pokles populace se projevil ve čtyřech okresech kraje, z nich ale na Pelhřimovsku ubyli pouze čtyři obyvatelé, tradičně nejvíce obyvatel ztratil třebíčský okres (-473). Počet obyvatel se zvýšil pouze v okrese Jihlava (o 36), a to díky vysokému kladnému migračnímu saldu (191). Ještě vyšší přírůstek obyvatel stěhováním byl zaznamenán v okrese Pelhřimov (290), ani on však nedokázal zcela vyvážit ztrátu obyvatel přirozenou měnou. V případě Třebíčska se na výrazném populačním poklesu podílely jak migrační, tak přirozený úbytek obyvatel.

V průběhu dvanácti měsíců 2020 se v Kraji Vysočina živě narodilo 5 349 dětí, což bylo téměř o 150 méně než v předchozím roce. V lednu až prosinci 2020 na Vysočině zemřelo 6 450 osob, oproti roku 2019 to představuje nárůst více než o 800 osob. Počet zemřelých převýšil počet narozených ve všech okresech kraje, nejvýrazněji na Pelhřimovsku (přirozený úbytek -294), jen o málo nižší byl v třebíčském okrese.

Nárůst počtu obyvatel byl v lednu až prosinci 2020 zaznamenán v pěti  regionech České republiky, a to ve Středočeském kraji, Hlavním městě Praze, Jihomoravském, Plzeňském a Pardubickém kraji. Počet obyvatel České republiky se zvýšil o 7 838 osob, přírůstek se jako obvykle koncentroval především do  Prahy a Středočeského kraje, ve kterých dohromady přibylo 23,6 tisíc obyvatel. Výrazněji též narostla populace Jihomoravského a Plzeňského kraje. Naproti tomu v Moravskoslezském kraji ubylo přes 7 700osob, téměř čtyři tisíce obyvatel ztratil Ústecký kraj. Rovněž v přepočtu na tisíc obyvatel středního stavu o nejvíce obyvatel přišel Moravskoslezský kraj (-6,4), naopak nejvíce se zvýšil počet obyvatel Středočeského kraje (+9,2).

V lednu až prosinci 2020 bylo v Kraji Vysočina podle předběžných údajů uzavřeno 2 154 manželství, oproti čtyřem čtvrtletím minulého roku to bylo více než o 500 méně. Ve stejném období bylo v kraji rozvedeno 890 manželství, ve srovnání s rokem 2019 o 140 méně.

Počet obyvatel v Kraji Vysočina a jeho okresech v 1. až 4. čtvrtletí 2020

Pohyb obyvatel v Kraji Vysočina a jeho okresech v 1. až 4. čtvrtletí 2020

Pohyb obyvatelstva Kraje Vysočina k 30. 12.

Přírůstek obyvatel v okresech Kraje Vysočina v 1. až 4. čtvrtletí 2020

Přírůstek obyvatel v krajích ČR v 1. až 4. čtvrtletí 2020 (na 1 000 obyvatel)
 


Kontakt:
Ing. Vlastislav Valda
Oddělení informačních služeb, Krajská správa ČSÚ v Jihlavě
E-mail: vlastislav.valda@czso.cz
Tel.: 567 109 062

  • Rok 2020: Vysočina ztratila téměř tisíc obyvatel (aktualita v pdf)
  • Počet a pohyb obyvatel v Kraji Vysočina a jeho okresech v 1. až 4. čtvrtletí 2020 (tabulky)
  • Více informací: