Proměny věkového složení obyvatelstva ČR - 2001-2050

 
Kód: 130158-19
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Mgr. Jana Koukalová
E-mail: jana.koukalova@czso.cz

Všechna data publikace (6,2 MB) ZIP
Celá publikace (7,5 MB)br/  PDF
1. Úvod PDF
2. Vývoj věkové struktury ČR v letech 2001–2017 PDF
3. Vývoj věkové struktury v krajích v letech 2001–2017 PDF
4. Věková struktura ČR s výhledem do roku 2050 PDF
5. Závěr PDF

Tabulková část
Tab. 1 Počet obyvatel (tis.) v krajích 2001–2017 (k 31. 12.) Excel PDF
Tab. 2 Podíl osob (%) ve věku 0–14 let v krajích, 2001–2017 (k 31. 12.) Excel PDF
Tab. 3 Podíl osob (%) ve věku 15–64 let v krajích, 2001–2017 (k 31. 12.) Excel PDF
Tab. 4 Podíl osob (%) ve věku 65+ let v krajích, 2001–2017 (k 31. 12.) Excel PDF
Tab. 5 Počet osob (tis.) ve věku 0–14 let v krajích, 2001–2017 (k 31. 12.) Excel PDF
Tab. 6 Počet osob (tis.) ve věku 15–64 let v krajích, 2001–2017 (k 31. 12.) Excel PDF
Tab. 7 Počet osob (tis.) ve věku 65+ let v krajích, 2001–2017 (k 31. 12.) Excel PDF
Tab. 8 Index stáří v krajích, 2001–2017 (k 31. 12.) Excel PDF
Tab. 9 Index ekonomické závislosti v krajích, 2001–2017 (k 31. 12.) Excel PDF
Tab. 10 Průměrný věk v krajích, 2001–2017 (k 31. 12.) Excel PDF

Zveřejněno dne: 29.03.2019
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.