První čtvrtletí 2022: počet obyvatel Vysočiny stagnuje

 

Ke konci března 2022 žilo v Kraji Vysočina podle předběžných výsledků 504 016 obyvatel, což bylo oproti stavu na začátku roku o 9 osob méně (v mezikrajském srovnání relativně mírný úbytek). Počet mužů se v kraji zvýšil o 71, žen ubylo 80. Za celkovým nevelkým populačním poklesem stojí výhradně úbytek obyvatel přirozenou měnou, který téměř vyrovnalo kladné migrační saldo. Do kraje se přistěhovalo 1 504 osob, vystěhovalých bylo 1 234. Živě se v kraji v prvních třech měsících roku 2022 narodilo 1 207 dětí, z toho 45,6 % mimo manželství (v meziročním srovnání o 0,1 procentního bodu více). Ve stejném období zemřelo 1 486 osob, přirozenou měnou tak ubylo 279 obyvatel.

Celkový pokles populace se projevil ve dvou okresech kraje, tradičně nejvíce obyvatel ztratil třebíčský okres (-144). Počet obyvatel se zvýšil nejvíce v okrese Jihlava (+108), a to díky vysokému kladnému migračnímu saldu. V případě Třebíčska se na výrazném populačním poklesu podílel především přirozený úbytek obyvatel.

V průběhu prvních tří měsíců 2022 se v Kraji Vysočina živě narodilo 1 207 dětí, více než o sto méně než ve stejném období předchozího roku. V lednu až březnu 2022 na Vysočině zemřelo 1 486 osob, což zhruba odpovídá počtům zemřelých v „předcovidových“ dobách. Počet zemřelých převýšil počet narozených ve všech okresech kraje, nejvýrazněji na Třebíčsku (přirozený úbytek -126). Nejmírnější byl úbytek obyvatel přirozenou měnou v okresech Jihlava (-20) a Žďár nad Sázavou (-26).

Nárůst počtu obyvatel byl v lednu až březnu 2022 zaznamenán v šesti regionech České republiky, a to ve Středočeském kraji, Hlavním městě Praze, Plzeňském, Jihomoravském, Pardubickém a Jihočeském kraji. Počet obyvatel České republiky se zvýšil o 3,2 tisíce osob, přírůstek se jako obvykle koncentroval především do  Prahy a Středočeského kraje, ve kterých dohromady přibylo přes šest tisíc obyvatel. Výrazněji též narostla populace Plzeňského a Jihomoravského kraje. Naproti tomu v Moravskoslezském kraji ubylo bezmála 1 800 osob, přes tisíc obyvatel ztratil i Ústecký kraj. Rovněž v přepočtu na tisíc obyvatel středního stavu o nejvíce obyvatel přišel Moravskoslezský kraj (-6,2), naopak nejvíce se zvýšil počet obyvatel Středočeského kraje (+10,2).

V lednu až březnu 2022 bylo v Kraji Vysočina podle předběžných údajů uzavřeno 173 manželství, téměř stejně jako v posledním „necovidovém“ roce 2019. Více než 30 % z těchto sňatků uzavřených v kraji připadá na jediný den, kterým bylo úterý 22. 2. 2022. Údaje o počtu rozvodů za 1. čtvrtletí 2022 zatím nejsou k dispozici.

Poznámka:

Veškeré údaje za rok 2022 jsou předběžné a navazují na výsledky sčítání obyvatel, domů a bytů k 26. 3. 2021.

Počet obyvatel v Kraji Vysočina a jeho okresech v 1. čtvrtletí 2022

Pohyb obyvatel v Kraji Vysočina a jeho okresech v 1. čtvrtletí 2022

Pohyb obyvatelstva Kraje Vysočina k 31. 12.

Přírůstek obyvatel v okresech Kraje Vysočina v 1. čtvrtletí 2022

Přírůstek obyvatel v krajích ČR  v 1. čtvrtletí 2022 (na 1 000 obyvatel)

 

Kontakt:
Ing. Vlastislav Valda
Oddělení informačních služeb, Krajská správa ČSÚ v Jihlavě
E-mail: vlastislav.valda@czso.cz
Tel.: 567 109 062