Ministerstvo vnitra

 

www.mvcr.cz

Název produktu:
Periodicita:
Termín vydání:
Územní členění:
Dostupnost na webu:
Poznámka:

Správní činnosti
roční

ČR
http://www.mvcr.cz/clanek/statistiky-spravni-cinnosti.aspx
k dispozici aktuální rok

Název produktu:
Periodicita:
Termín vydání:
Územní členění:
Dostupnost na webu:
Poznámka:
Cizinci s povoleným pobytem
měsíční

ČR, okresy
http://www.mvcr.cz/clanek/cizinci-s-povolenym-pobytem.aspx
k dispozici od roku 2007
Název produktu:
Periodicita:
Termín vydání:
Územní členění:
Dostupnost na webu:
Poznámka:
Lustrace
roční

ČR
http://www.mvcr.cz/clanek/lustrace-29644.aspx
k dispozici od roku 2006
Název produktu:
Periodicita:
Termín vydání:
Územní členění:
Dostupnost na webu:
Poznámka:
Mezinárodní ochrana
roční

ČR
http://www.mvcr.cz/clanek/mezinarodni-ochrana-253352.aspx
k dispozici od roku 1998
Název produktu:
Periodicita:
Termín vydání:
Územní členění:
Dostupnost na webu:
Poznámka:
Počty obyvatel v obcích
roční

Obce, městské části
http://www.mvcr.cz/clanek/statistiky-pocty-obyvatel-v-obcich.aspx
k dispozici od roku 2004

 

www.policie.cz

Název produktu:
Periodicita:
Termín vydání:
Územní členění:
Dostupnost na webu:
Poznámka:
Statistiky kriminality
měsíční, roční

ČR, kraje, okresy
http://www.policie.cz/statistiky-kriminalita.aspx
k dispozici od roku 2000
Název produktu:
Periodicita:
Termín vydání:
Územní členění:
Dostupnost na webu:
Poznámka:

Statistiky dopravní nehodovosti
měsíční, roční

ČR, kraje, okresy
http://www.policie.cz/clanek/statistika-nehodovosti-900835.aspx
k dispozici od roku 2007

 

www.hzscr.cz

Název produktu:

Periodicita:
Termín vydání:
Územní členění:
Dostupnost na webu:
Poznámka:

Statistická ročenka Hasičského záchranného sboru ČR
roční

ČR, kraje, ORP

http://www.hzscr.cz/clanek/statisticke-rocenky-hasicskeho-zachranneho-sboru-cr.aspx
k dispozici od roku 1991

Název produktu:

Periodicita:
Termín vydání:
Územní členění:
Dostupnost na webu:
Poznámka:

Průběžné čtvrtletní přehledy o  požárech
čtvrtletní

ČR, kraje

http://www.hzscr.cz/clanek/info-servis-statistiky-prubezne-ctvrtletni-prehledy.aspx
k dispozici od roku 2009