První pololetí 2022: počet obyvatel Vysočiny mírně vzrostl

 

Ke konci června 2022 žilo v Kraji Vysočina podle předběžných výsledků 504 212 obyvatel, což bylo oproti stavu na začátku roku o 187 osob více (v mezikrajském srovnání relativně slušný přírůstek). Počet mužů se v kraji zvýšil o 207, žen ubylo 20. Za celkovým mírným populačním nárůstem stojí výhradně migrační přírůstek, který naopak značně oslabil úbytek obyvatel přirozenou měnou. Do kraje se přistěhovalo 2 924 osob, vystěhovalých bylo 2 385. Živě se v kraji v prvních šesti měsících roku 2022 narodilo 2 510 dětí, z toho 45,9 % mimo manželství (v meziročním srovnání o 0,7 procentního bodu více). Ve stejném období zemřelo 2 862 osob, přirozenou měnou tak ubylo 352 obyvatel.

Celkový pokles populace se projevil ve dvou okresech kraje, tradičně nejvíce obyvatel ztratil třebíčský okres (-134). Počet obyvatel se zvýšil nejvíce v okrese Jihlava (+232), a to díky vysokému kladnému migračnímu saldu. V případě Třebíčska se na výrazném populačním poklesu naopak podílel výhradně přirozený úbytek obyvatel.

V průběhu prvních šesti měsíců 2022 se v Kraji Vysočina živě narodilo 2 510 dětí, o 270 méně než ve stejném období předchozího roku. V lednu až červnu 2022 na Vysočině zemřelo 2 862 osob, což zhruba odpovídá počtům zemřelých v „předcovidových“ dobách. Počet zemřelých převýšil počet narozených ve čtyřech okresech kraje, nejvýrazněji na Třebíčsku a Havlíčkobrodsku (přirozený úbytek -134, respektive -133 obyvatel). Nepatrně vzrostl počet obyvatel přirozenou měnou pouze v okrese žďár nad Sázavou (+16).

Nárůst počtu obyvatel byl v lednu až červnu 2022 zaznamenán v sedmi regionech České republiky, a to ve Středočeském kraji, Hlavním městě Praze, Plzeňském, Jihomoravském, Pardubickém, Jihočeském kraji a na Vysočině. Počet obyvatel České republiky se zvýšil o devět tisíc osob, přírůstek se jako obvykle koncentroval především do  Prahy a Středočeského kraje, ve kterých dohromady přibylo přes dvanáct tisíc obyvatel. Výrazněji též narostla populace Plzeňského a Jihomoravského kraje. Naproti tomu v Moravskoslezském kraji ubylo více než 2 800 osob, přes tisíc obyvatel ztratil i Ústecký kraj. Rovněž v přepočtu na tisíc obyvatel středního stavu o nejvíce obyvatel přišel Moravskoslezský kraj (-4,9), naopak nejvíce se zvýšil počet obyvatel Středočeského kraje (+10,4).

V lednu až červnu 2022 bylo v Kraji Vysočina podle předběžných údajů uzavřeno 904 manželství, o pětinu méně než v posledním „necovidovém“ roce 2019. Počet rozvodů za 1. pololetí 2022 dosáhl 438, nepatrně méně než v předchozích dvou letech a více než o pětinu méně než ve stejném období 2019.

Počet obyvatel v Kraji Vysočina a jeho okresech v 1. až 2. čtvrtletí 2022

Pohyb obyvatel v Kraji Vysočina a jeho okresech v 1. až 2. čtvrtletí 2022

Pohyb obyvatelstva Kraje Vysočina k 30. 6.

Přírůstek obyvatel v okresech Kraje Vysočina v 1. až 2. čtvrtletí 2022

Přírůstek obyvatel v krajích ČR  v 1. až 2. čtvrtletí 2022 (na 1 000 obyvatel)

Poznámka:

Veškeré údaje za rok 2022 jsou předběžné a navazují na výsledky sčítání obyvatel, domů a bytů k 26. 3. 2021.

V počtu a pohybu obyvatel nejsou zahrnuty osoby s udělenou dočasnou ochranou v souvislosti s válkou na Ukrajině.

 

Kontakt:
Ing. Vlastislav Valda
Oddělení informačních služeb, Krajská správa ČSÚ v Jihlavě
E-mail: vlastislav.valda@czso.cz
Tel.: 567 109 062