Naděje dožití mužů a žen na Vysočině opět poklesla

 

Údaje zjištěné z dvouletých průměrů let 2020 a 2021 udávají, že v Kraji Vysočina se muž narozený v roce 2021 pravděpodobně dožije věku 75 let a 7 měsíců, což představuje pokles zhruba o 4 měsíce proti předchozímu období. Vyšší naděje dožití při narození byla u mužů vypočtena pouze v Praze. Žena narozená v roce 2021 v Kraji Vysočina se pravděpodobně dožije 81 let a 8 měsíců, což je mezi kraji rovněž druhý nejvyšší věk za Prahou, pokles proti předchozímu období činí zhruba 8 měsíců.

Každý rok jsou Českým statistickým úřadem vydávány úmrtnostní tabulky, ze kterých lze vyčíst celou řadu důležitých informací. Podrobné úmrtnostní tabulky za Českou republiku a kraje jsou sestaveny s jednoletým věkovým intervalem, odděleně pro muže a ženy. S ohledem na vyloučení nahodilých výkyvů jsou krajské tabulky zpracovány vždy z podkladů dvou let.

Nejznámější ukazatel je naděje dožití (střední délka života) - udává počet roků, kterých se pravděpodobně dožije osoba právě x–letá. Ukazatel se používá nejčastěji v podobě naděje dožití (střední délka života) při narození – tedy kolika roků se dožije osoba právě narozená.

Střední délka života se, kromě posledních pěti let u mužů a tří let u žen, dlouhodobě zvyšuje. Od roku 2003 vzrostla v Kraji Vysočina u mužů o 2 roky a 9 měsíců a u žen také o 2 roky a 5 měsíců (v rámci ČR došlo ke zvýšení o 2 roky u mužů a 1 rok a 10 měsíců u žen).

Muž, který žije v Kraji Vysočina a v roce 2021 dovršil 65 let, se pravděpodobně dožije dalších 15 let a 3 měsíců, pětašedesátiletá žena přibližně 19 let a 2 měsíců. Přes pokles naděje dožití v posledních letech lze i v této věkové kategorii spatřit nárůst, protože proti roku 2003 je u pětašedesátiletých zaznamenáno prodloužení naděje dožití o 1 rok u mužů a o 1 rok a osm měsíců u žen.

Naděje dožití v daném věku - průměr let 2020 a 2021

Naděje dožití (střední délky života) při narození v Kraji Vysočina

Naděje dožití ve věku 65 let v Kraji Vysočina

Naděje dožití (střední délka života) mužů při narození - průměr let 2020 a 2021

Naděje dožití (střední délka života) žen při narození - průměr let 2020 a 2021

 

Kontakt:
Ing. Štěpánka Vampolová
Oddělení informačních služeb, Krajská správa ČSÚ v Jihlavě
Tel.: 567 109 080
E-mail: stepanka.vampolova@czso.cz